OFI 2013. évi Cselekvési Terv

OFI 2013. évi
Cselekvési Terv

 

Az OFI Elnökségének 2013. február 13-án tartott ülésén megtárgyalja a 2013. évi cselekvési programját. A program elfogadásánál figyelembe veszi azt a Programot, amit az OFI 2013. évi soros Közgyűlésén elfogadásra ajánl a tagság részére. Mindkét tervezet tükrözi azt a fejlődési folyamatot, ami az 1992-es alakulás óta, a 2004-ben bekövetkezett Magyarország EU-hoz való csatlakozás óta eltelt időszak alatt történt. A Program 2020, és a 2013 cselekvési terv az évek alatt történt OFI működési tapasztalatokat, és az éves közgyűléseken meghozott határozatok figyelembevételével került meghatározásra.

2013. évi feladatok:

1. Az OFI taglétszámának növelése érdekében kerüljön megküldésre az IPOSZ tag általános ipartestületeinek az OFI-Alapszabálya, 2020. Programja, a belépési nyilatkozatta egy együttműködést ajánló levéllel.
Határidő: 2013. III. 30.

2. Az OFI keresse meg azokat a kereskedelmi cégeket, akik szerszámmal, géppel, anyaggal, segédanyaggal kereskednek pártolótagsági, szponzorálási támogatások megvalósítása érdekében.
Határidő: 2013. III. 30.

3. OFI honlapjának beindítása
Határidő: 2013. IV. 15.

4. OFI – Megyei Fórumok időütemezésének, napirendi pontjának, meghívott vendégeinek, helyszíneinek és szervezési felelőseinek összeállítása
Határidő: 2013. IV. 30.

5. Svájci program 2013. évi pontosítása, évvégéig ütemezve
Határidő: 2013. III. 30.

6. OFI – fémipari oktatást támogató 2013. évi munkatervének kidolgozása
Határidő: 2013. III. 30.

7. Vásárok, kiállítások 2013. évi OFI részvételének terve
Határidő: 2013. III. 30.

8. Üzleti ajánlatokat rendszerező, megrendeléseket tagokhoz történő irányítás megszervezésének OFI munkája
Folyamatos

9. Kéthavonta elnökségi ülés

10. Pályázatok keresése, feldolgozása, benyújtása
Folyamatos

11. Közgyűlés: 2013. III. 15-ig – Alapszabály Civiltörvényhez történő igazítása, Melléklet elkészítése

12. Gazdaságpolitikai Fórum: 2013. X. hó Párkány, Szlovákia

13. Hírlevelek küldése
Folyamatos

14. Kiadványok, szórólapok, OFI népszerűsítő anyagok elkészítése, terjesztése

15. EMU. Tagdíjfizetés. Kongresszuson részvétel. Hírlevelek terjesztése

16. Szignálbiztosítás megkötésének széleskörű megszervezése, a társadalmi felelősség vállalás jegyében

 

Kérjük a Tisztelt Elnökséget, hogy a cselekvési tervet vitassa meg, fogadja el és terjessze a közgyűlés elé jóváhagyásra.

Dorog, 2013. január 21.   

Üdvözlettel:
   Szűcs György
        Elnök