IPOSZ

Hírlevél 14.

Országos Fémipari Ipartestület XIV. sz. hírlevele

Kedves Fémiparos Társunk!


Az Országos Fémipari Ipartestület legújabb hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájé-koztatást adni:

1. Több hangon az új szakik duális képzésről.
2. Bergamora is nagyon odafigyel az ipartestület: Visegrádi vendégek
3. Így fog kinézni jövőre a cafeteria
4. Közbeszerzésre felkészülni! Vigyázz, kész…
5. Zaporozsje megyei üzleti lehetőségek


Dorog, 2016. június 20.

Üdvözlettel:
Szűcs György
Elnök
Országos Fémipari Ipartestület
________________________________________

 

 

_______________________________________

Így fog kinézni jövőre a cafeteria
2016. június 08. piacesprofit.hu
Az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó cafeteria szabályokat. Jön a százezer forintos készpénzjuttatási lehetőség, megmaradnak az adómentes juttatások, 50 százalékos munkáltatói terhet kell fizetni jövőre a bérlet és az iskolakezdési támogatás után.
Az Országgyűlés az adótörvényekkel együtt tegnap elfogadta az új cafeteriaszabályokat is. Összefoglaltuk, melyik juttatási forma esetén milyen adóteherrel számolhatunk jövőre.
Béren kívüli juttatások
A béren kívüli juttatások értékének 1,19-szeresére kell 15% személyi jövedelemadót és 14% EHO-t fizetni. Így a teljes közteher 2017-ben is 34,51%, azonban ezen juttatások köre szűkülhet.
Egyrészről Széchenyi Pihenő Kártyát adhatnánk majd a 2016-ban is ismert alszámlákkal és keretekkel valamint 100.000 Ft értékig pénz kifizetése is lehetséges lesz ugyanilyen közterhekkel. „Arra azonban még figyelni kell, hogy erre a két juttatásra egy összesített keret is vonatkozna. Így kedvező adózással ezekből évente a versenyszférában 450.000 Ft a közszférában 200.000 Ft lesz adható” – írta Fata László cafeteriaszakértő a CafeteriaTrend oldalán megjelent összegzésében.
Ez az ára a készpénzesített cafeteriának
A brüsszeli ítélet mögé bújva a kormány jól átszabta a 2017-es cafeteria-rendszert. Az adómentesen adható juttatások köre marad, a kedvezményesen adható elemek köre jelentősen szűkül, és – a Szép-kártyát leszámítva – az eddig 34,51%-kal adózó elemek után jövőre 49,98%-ot fizet a munkáltató. A részleteket illetően azonban még vannak kér-dőjelek.
Egyes meghatározott juttatások
Az egyes meghatározott juttatások esetén az adó alapja szintén az 1,19-es szorzóval korrigált érték, de a 15% szja mellé 27% EHO társul. Így 49,98% munkáltatói teherrel kalkulálhatunk 2017-ben is.
Ezzel a közteherrel valósíthatóak meg az idén gyakran használt béren kívüli juttatások (önkéntes pénztárak, helyi bérlet, iskolakezdési támogatás, munkahelyi étkeztetés) kiadását, de akár más juttatásokat is a kiadás feltételeire odafigyelve.
Adómentes juttatások
A gyakran használt adómentes juttatások köre megmarad, sőt bővül 2017-re.
A kulturális belépő, a sportrendezvény belépő, a lakáshitel támogatás, bölcsőde kis módosítással 2017-ben is tovább használhatók lesznek. Emellett bekerül az adómentes juttatások közé a mobiltási célú lakhatási támogatás, a különböző egészségügyi szolgáltatások és az óvodai ellátások térítése.
A közigazgatási határon kívülről (speciális esetekben belülről is) munkába érkező munkatársak számára fizethető (vagy fizetendő) 9 Ft/km költségtérítés adómentes értéke 15 Ft/km értékre növekszik. Az egyes meghatározott juttatá-sok és az adómentesek juttatások értékét természetesen nem kell beleszámolni a 200.000-450.000 forintos éves keretbe.

 

________________________________________
Közbeszerzésre felkészülni! Vigyázz, kész…
2016. június 08. piacesprofit.hu Timár Gigi
Alaposan felforgatta a korábbi rendszereket az új közbeszerzési törvény. Fél év után már van némi tapasztalat és a praktikusan nem működő, változtatásra szoruló elemek is
A 2015. november 1-én hatályba lépett új Közbeszerzési Törvény (Kbt.) sok szempontból változtatott a szabályokon és borította fel a korábbi rendszert.  Mivel a  beszerzések nagy része még mindig közbeszerzés (évente nagyságren-dileg 2000 milliárd forintot költünk el közbeszerzésben), így ezek működése, szabályozása nagy hatással van a nem-zetgazdaságra, a foglalkoztatása és számos, főként építőipari vállalkozásra is – mondta a közbeszerzési szabályok változásáról tartott workshop bevezetőjében Zoltán Csaba, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója.
Mindaz, amivel most az új szabályozás kapcsán szembesülünk, az nagy mértékben az uniós jog által meghatározott, a törvény módosítására a 2014-es uniós irányelv átültetése miatt volt szükség – mondta el Dr. Kéri Zoltán, a Minisz-terelnökség közbeszerzési felügyeleti osztályának vezetője. A gyors reagálás oka, hogy a most beinduló támogatási időszak lehívásai minél eredményesebbek legyenek, a közbeszerzések is minél előbb elindulhassanak – így segítve a kormány azon célját, hogy jövő év közepére minden pályázat kiírásra kerüljön.
Az unió a szabályok átültetése után is folyamatosan ellenőrzi, hogy a magyar gyakorlat megfelel-e az uniós jogértel-mezésnek. Szoros kontroll alatt vagyunk. 2014-ben került az NFÜ-től a Miniszterelnökséghez a közbeszerzések terü-lete, azóta minden évben volt uniós ellenőrzés – mondta az osztályvezető. (Egyelőre a 2014-es audit jelentésre adott magyar válaszra adott választ várják, lassú az eljárás.) A magyar rendszer a 4-es skálán a 2-es besorolást (a második legjobbat) kapta. Ez azt jelenti, hogy a rendszer megfelelően működik, bizonyos területeken van szükség javításra, ami a Bizottságnál mindig szigorítást jelent.
Átláthatóbb, kiszámíthatóbb, változatlan
Az új jogszabály készítésekor – melynek során, hangsúlyozta a minisztériumi szakember, társadalmi egyeztetés is történt – fontos szempont volt a rendszer átláthatóságának növelése, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjanak a meg-hirdetett közbeszerzések, könnyen lehessen információt szerezni a piaci szereplőknek a lehetőségekről. A transzpa-renciát szolgálja, hogy az egyébként kötelezően 3 ajánlatosról 4 ajánlatosra változtatott előírásban lecsökkent az az összeg (25 helyett 18 millióra, építőiparban 100 milliós becsült értékre), amely esetén már nyilvánosan közzé kell tenni a kiírást, és nem csak az alkalmasnak ítélteket felhívni pályázatra.  Aktív együttműködés kezdődött a Gazdasági Versenyhivatallal, ez segít abban, hogy a kartell gyanús ügyleteket ki lehessen vizsgálni, amire egyébként a közbe-szerzési ellenőrző szervnek nincs módja. (Ezzel kapcsolatban ld. még keretes írásunkat.) Változás az is, hogy az ajánlatok tartalma nyilvánossá vált, látható, kik indultak, mely pályázatok lettek érvényesek és érvénytelenek és mi-lyen okból. Cél volt a közbeszerzési döntő biztosok függetlenségének erősítése is, szigorú összeférhetetlenségi sza-bályok kerültek be az induló cégek esetében.
A szerződések teljesítésének módosításának szabályai is szigorodtak, ez új ellenőrzési irányként került be a törvény-be. A korábbi ciklusban szinte nem volt olyan közbeszerzés, ami árban, műszaki tartalomban módosítás nélkül meg-valósult volna – mondta a Kemény Péter ÉVOSZ közbeszerzési bizottság elnöke, most az a cél, hogy ez megváltoz-zon. A módosítások alapvetően előkészítési hibákból adódtak – ilyen nem lehetne az EU szerint – vagy előre nem látható körülmény miatt történetek– itt pedig kevés lehet olyan, amit jogosnak elfogadnak.
Többeknek kötelező
A Kbt. jelentősen szigorítja a magáncégek beszerzési kötelezettségét állami vagy uniós támogatásból megvalósuló beruházásaik tekintetében. Amennyiben egyébként egy közbeszerzésre nem köteles vállalkozás hazai vagy uniós támogatásban részesül, és az adott beszerzéshez igénybe vett közvetlen támogatás mértéke meghaladja a huszon-ötmillió forintot, akkor a vállalkozás közbeszerzésre köteles szervezetté válik ezen építési beruházása, árubeszerzése vagy szolgáltatásmegrendelése tekintetében.

Kkv esélyek

Fontos cél volt az új törvény megalkotása során a kkv-k kedvezőbb helyzetbe hozása – mondta a minisztériumi osz-tályvezető. Hozzátette, bár a közbeszerzés éppen az átláthatóság fontos követelménye miatt mindig adminisztratív dolog lesz cél, hogy ezt a lehető leginkább visszaszorítsák. Az adminisztrációs kötelezettség most inkább az ajánlat-kérőkre tolódik, az ajánlattevők – köztük a kkv-k- számára igyekeztek minimálisra szorítani az adminisztratív terheket. A kkv-kat segíti, hogy a jogorvoslati díjat a felére csökkent, az esetleges jogsértésekkel szembeni fellépés könnyebb egy kisebb cégnek is. Lehetőség van rész-ajánlattételre is, ez szintén a kisebb cégeket segíti. Ha egy adott kiírásban erre nincs lehetőség, azt külön indokolni kell.
Fontos változás, hogy az új értékelési szempont rendszerben nem a legolcsóbb ajánlat nyer, hanem a lényegesen jobb műszaki megoldás. Ez a kkv-k számára is jó hír – mondta Dr. Kéri Zoltán. Egyetértett ezzel Kemény Péter is, aki hangsúlyozta, korábban több mint 80% esetében CSAK az ár számított. Ugyanakkor kérdés, hogy mit jelent a gyakorlatban az, hogy „minőségi követelmények” szerint kell elbírálni a pályázatokat. Nem minőségi kérdés például, hogy milyen határidőt ajánl valaki, vagy épp a bevállalt kötbér esetében. Ezeket kötelező minimalizálni, maximalizálni – mindenki vállalja ezeket az előírtakat.  A legnagyobb probléma, hogy mik a minőségi értékelési kérdések, és hogy lehet azokban eredményesnek lenni? Az ÉVOSZ ehhez segédletet fog kiadni várhatóan egy hónapon belül.
Az új szabályok szerint könnyebben kerülhetnek be a minősített ajánlattevői jegyzékbe a közbeszerzési eljárásokon indulni kívánó kis- és középvállalkozások, miután a jogalkotó áprilisban díjmentessé tette a minősítés megszerzését az érintettek számára.
Építőipari gondok
Az építőipar eredménye csökken, idén jelentősen csökken a szerződésállomány is – a félév végére nagyjából egy-harmada lesz a tavalyinak. Ez okozza, hogy az építőipari termelés közel 20%-kal kevesebb az első félévi termelés a tavalyinál. A következő félévben is sok a kérdés, mert bár lesznek közbeszerzési kiírások, de mire abból kifizetés lesz, azt még a cégeknek likviditási gondokkal túl kell élnie.
A korábbi, az árversenyre építő rossz spirál eredménye többek között,  hogy az építőipari munkások bére a korábbi átlagnál 33%-kal alacsonyabb – mondta az ÉVOSZ alelnöke, aki szerint az árverseny miatt a cégek korábban vállal-hatatlanul alacsony árakba mentek bele, az utólagos módosításokban bízva. Az alacsony bérek pedig a szakemberek elvándorlásához és súlyos munkaerőhiányhoz vezettek. Az új rendszernek is vannak hibái, de korszerűbb mint az előző – tette hozzá.
A fő cél az előző ciklus végén az volt, hogy ne hagyjunk pénzt bent, ezért elhanyagolták az elkészítést, ami miatt tavaly nagyon lecsökkent a közbeszerzések száma. A következő hetekben-hónapokban igen  nagy számú építőipari közbeszerzés jelenhet meg. Miközben komoly munkaerőhiány és súlyos likviditási problémák vannak, mivel ezelőtt jelentősen csökkentek a bevételek. Az új eljárásokban le kell tenni a biztosítékokat. Készülni kell, hogyan tud előállí-tani nagy mennyiségű bankgaranciát, hogyan tud akár hetek alatt több ajánlatot benyújtani, mert a következő hetek újabb két évre eldöntik az építőipari vállalkozások sorsát.
A közbeszerzési pályázatokon való indulás könnyítését segíti a normatív alkalmasság elve (amely az elvárások szint-jét szabályozza), a nyilatkozati elv (mely szerint, ha a szereplő állítja, hogy megfelel a követelményeknek, akkor részt vehet az eljárásban. Ha nyer, akkor alá kell támasztania az állításokat. De adminisztratív könnyebbség, hogy nem az ajánlattételkor kell megtenni), valamint a műszaki egyenértékűség elve (nem lehet pontosan arra a dologra vonatkozó referenciát megkövetelni, a műszakilag egyenértékű korábbi teljesítést az ajánlatkérőnek el kell fogadnia az alkalmas-ság igazolására).
A kkv esélyeket ugyanakkor gyakorlatilag nullára redukálná a kormány azon ötlete, amely „tömbösített formában” írná ki a közbeszerzéseket. Az Európai Bizottság az ilyen kiírások leállítását kérte a magyar kormánytól.
Küzdelem a lánctartozások ellen
Az új Kbt. kiköti, hogy az alvállalkozók részvétele egy projektben maximum 50%-ot tehet ki. Ennek célja a beszerzé-sek tisztítása volt, hogy az ajánlatkérő minden szervezetről tudjon, aki a teljesítésben részt vesz, pontosan követhető legyen, hogy mit végez az ajánlattevő. Az első félév tapasztalatai alapján az 50%-os arány azonban túlzónak tűnik. Az ok: a magyar építőipar szerkezete. Az építőipari tevékenységet végző cégek 90%-a 1-3 főt foglalkoztató mikrovállalkozás, nem egészen 3% a 20 főnél nagyobb cég. 300 fő fölött összesen 27 cég alkalmaz fizikai munkáso-kat – mondta az ÉVOSZ képviselője. Tehát a szabály teljesítéséhez vagy nagyon nagy konzorciumoknak kell elindul-nia, vagy a generál vállalkozó begyűjt minél többet – például anyag nélkül rendeli meg az alvállalkozótól a munkát, hogy az nála számolódjon stb. egyéb trükkök. A cél, hogy 30%-ra nyomják le, az ÉVOSZ véleménye szerint ezzel növekedhet az egyes közbeszerzési kiírásokra beérkező ajánlatok száma is, ami szintén kiemelt cél lenne.
A szabály korlátozza azt is, hogy egy alvállalkozó milyen arányban vehet igénybe további alvállalkozókat. Előírás, hogy csak olyan alvállalkozó vehet részt a projektben, aki be van jelentve az ajánlatkérőnek, és akit az jóváhagyott. Ez az előírás eddig is megvolt, de senki nem ellenőrizte. Általában csak a közvetlen alvállalkozó jelent meg a szerző-désekben. Az új törvény a szerződések ellenőrzését is előírja – mindazokat is, amelyek 2015. November 1-ig nem teljesültek, nem csak az utána kötötteket! Eddig 60 ellenőrzés volt, ebből 7 feljelentés és rengeteg egyéb hiba felderí-tése következett eddig. Sokszor voltak nem bejelentett alvállalkozók a láncolatban, többször olyan sub-alvállalkozók jelentek meg, amelyek offshore cégek voltak és nem volt magyarországi tevékenységük, olyan tanácsadó cégek, amelyek nem foglalkoznak ezzel a területtel. Az ellenőrzés ezeket költségvetési csalásnak ítélte meg. Ha nem azt szerelik be pl. ami szerepelt az ajánlatban, azokban az esetekben nem megfelelő teljesítésről van szó. Az ellenőrzés jogi, műszaki és pénzügyi területre is kiterjed, szükség esetén a NAV-ot is bevonják. Munkaterv szerint évi 80-100 ilyen ellenőrzést folytat le a hatóság, de emellett bárkinek az írásbeli bejelentése alapján elrendelhető a vizsgálat, így a cégeknek különösen fontos figyelnie a szerződésekre vonatkozó szabályok betartására.
Kemény Péter hangsúlyozta, a lánctartozások 2012-ben 450 milliárd forintos szintje után, idén januárra 200 milliárd forint alá csökkent a ki nem fizetett lánctartozások aránya. Ez még mindig nagy szám, de jelentős csökkenés.
Gondot okoz a gyakorlatban az alvállalkozók azonnali kifizetésével kapcsolatos szabály is, mondta a szakember. Korábban a generál vállalkozó akkor kaphatta meg a pénzét, ha nyilatkozott, hogy kifizette a (közvetlen) alvállalkozót, vagy megküldte a számlát az ajánlatkérőnek, aki közvetlenül kifizette azt. De nem neki szólt a számla! Az új rendszer szerint közvetlenül az ajánlatkérőnek kéne számlázni, ami a számviteli törvénnyel sincs összhangban. Dolgoznak a változtatáson és reméli – mondta Kemény, hogy nem a közbeszerzési törvényt fogják változtatni.
________________________________________

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljunk egy Zaporozsje megyei üzleti lehetőséget, amelyben az „Ovoscsevod” agráripari Kft. melitopoli melegháza, gombatermesztési komplexuma, több hektáron lévő termőföldje s gyümölcsöse stb. létesítménye hasznosításához keres üzleti partnert (eket).
    
Eddigi együttműködésünkre tekintettel, kérjük, szíveskedjék továbbítani azt az ukrán piac agrár- ill. feldol-gozóipari szegmense iránt érdeklődő tagvállalatokhoz-, ill. társszervezetekhez.

Érdeklődés esetén további információért kérjük, forduljanak bizalommal Irodánkhoz.

Szíves közreműködését ezúton is megköszönjük.

Tisztelettel

Kosztenko Anikó
Külgazdasági Iroda – Kijev
Tel.: +38-044/590-01-90, 590-01-91
Fax: +38-044/590-01-89

“OVOSCSEVOD” agráripari Kft.
A vállalat Melitopol városban az autópálya és az európai úthálózat E58 szakaszán található 15,5 hektá-ros magántulajdonban lévő, vasbetonlemezekkel körbekerített biztonsági berendezéssel és jó minőségű útburkolattal ellátott területen, amelyen összesen 6000 négyzetméternyi, külön címekkel rendelkező épületek találhatóak, ezeken kívül: 934 négyzetméternyi melléképület, 67627 négyzetméternyi üvegház, 0,2 hektárnyi fóliaház, víztorony, 2 földalatti tartály, 2 vízkút stb.
Egységek:
1. Üvegházkomplexum – gyártócsarnok (1600 négyzetméter), zöldségtermelésre kiépített üvegházak (6 hektár), az üvegházak fenntartásához szükséges üzemek (6 hektár), vegyi egység, német gyárt-mányú víztisztító-berendezés, 2 földalatti 1000 köbméter átmérőjű beton víztartály, hő-elosztást vezérlő berendezés, 30 tonna késztermék tárolására alkalmas raktár, elektromos mérleg, hűtőház, WC-kel és zuhanyzókkal ellátott közüzemi szobák valamint 50 fő férőhelyes étkező.
Külön helyezkedik el: 9 fóliaház valamint egy 30х30 méteres piramis alakú üvegházkomplexum olyan egzotikus növények termesztésére, mint: banán, papaya, citrom, lime, füge, gránátalma, mandarin, narancs.
2. Gombatermelő-komplexum –1200 négyzetméteren terül el, 2 tonna késztermék tárolására alkalmas raktár, WC-kel és zuhanyzókkal ellátott közüzemi szobák.
Külön helyezkedik el: 200 négyzetméteres mezőgazdasági vegyszerraktár, konténertároló raktár. Ezen kívül a komplexum automatizált mikroklíma irányítórendszerrel van ellátva.
3. Vegyi laboratórium – 418 négyzetméteren .
4. PET palackozó ivóvízüzem – a víz 312 méter mély artézi kútból származik (660000 db. 6 literes PET palack/év/egy műszak).
5. Konzervüzem – saját termesztett zöldség konzerválására .
6. Hűtőházak – 2db. 200 tonna befogadóképességű, holland hűtőberendezéssel ellátva.
7. Eperföld – 3,4 hektáron (termő).
8. Gyümölcsös – 120 termő gyümölcsfa – őszibarack, sárgabarack, cseresznye, dió, mogyoró, stb.
9. Gépkocsi parkoló – 30 férőhelyes .
10. Irodaépület – 3 emelet (az irodák mellett megtalálhatóak vendégszobák, és 40 fő befogadásá-ra alkalmas díszterem).
11. Garázs – egyben gépkocsijavító műhely.
12. Raktárak – 800 és 200 négyzetméteren (logisztikai berendezések tárolására).
13. Műhely – villamossági és épületgépészeti berendezésekkel ellátva.
14. Fafeldolgozó üzem – minden erre a célra szükséges berendezéssel.

A vállalat kiterjedt létfenntartó rendszerrel rendelkezik: 42 Gcal kapacitású kazánház, 2 saját vil-lamos energiaellátó állomás, 312 méter mély artézi kút + víztorony, saját szennyvíz szivattyúállo-más, kiépített telekommunikációs központ.

További információ:
A vállalat 100%-a magántulajdonban van, jelen állapot szerint semmilyen tartozása nincs és jelzá-log alatt sem áll. A könyvvizsgálati eredmények szerint, tartozása sem az alkalmazottak, sem az adóhatóság felé nincs.