IPOSZ

Hírlevél 20.

Országos Fémipari Ipartestület XX. sz. hírlevele

Kedves Fémiparos Társunk!


Az Országos Fémipari Ipartestület legújabb hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájé-koztatást adni:

1. 2016 július elsejétől újra működnek a JOGpont irodák
2. Sajtóközlemény – Észak-Alföldi JOGpontok
3. Feltétel az árbevétel az áfalevonási joghoz?
4. Tanulószerződés: szeptember 1-től csak az új nyomtatványon
5. Ráhajtottak a katára – az eva lassan senkinek nem kell
6. Adócsökkentést akarnak a vállalkozók
7. Nőtt a cégalapítási kedv, továbbra is tisztogat a cégbíróság
8. INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE 2017 München – Felhívás kiállítói részvé-telre
9. Kamarai kiutazó delegáció Kínába, Shenzhenbe – 2016. szeptember 25-30.

Dorog, 2016. augusztus 01.

Üdvözlettel:
Szűcs György
Elnök
Országos Fémipari Ipartestület

________________________________________
FONTOS!

2016 július elsejétől újra működnek a JOGpont irodák. A JOGpont projektet munkáltatói érdekképviseletek és szakszervezetek működtetik, az Észak- Alföldit az IPOSZ és a Munkástanácsok Országos Szövetsége. Ingyenes jogi segítséget nyújtanak gyakorlott jogászok munkajog, cégjog, TB és adójog iránt érdeklődőknek. Az ország 6 régiójában mintegy 150 Jogpont iroda várja az érdeklődőket. A projekt célját, működési feltételeit, az irodák címeit, az ügyfélfogadás időpontjait, a jogászok neveit, a szükséges tudnivalókat a www.jogpontok.hu honlapon találjak.
________________________________________


________________________________________
Feltétel az árbevétel az áfalevonási joghoz?
2016. július 20. piacesprofit.hu


Az állami adóhatóság (NAV) általános forgalmi adóban tett megállapításainak döntő hányadát az adólevonási jog elvitatása adja. A tapasztalatok alapján néhány tipikus helyzetet összegeztünk az RSM-DTM szakértőjének segítségével, amely iránymutatást nyújthat az áfalevonási jog megítélésé-nek kérdésében.


Sok esetben a jóhiszemű, jogkövető, megfelelő körültekintést tanúsító, adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységet végző vállalkozások az ellenőrzés befejezését követően átvett jegyzőkönyvben szembesül-nek azzal, hogy az adóhatóság nem fogadja el a partnertől befogadott számlában szereplő, előzetesen felszámított adó összegét. Előfordul az is, hogy a jegyzőkönyvet követő határozatban a vállalkozást még nagyobb meglepetés éri, a terhére megállapított adókülönbözethez kapcsolódóan 200 százalékos adóbír-sággal kell szembesülnie fiktív számla befogadása miatt.


Sok vállalkozás az adóhatósági jogértelmezések, szakmai útmutatók és állásfoglalások alapján próbál el-járni, sok esetben azonban az adóhatóság részéről elvárt, de nem egyszer teljesíthetetlen feltételekkel ta-lálkozik. Megvizsgálva az adólevonási jog elvitatásával összefüggő adóhatósági gyakorlatot, megállapíthat-juk, hogy az nem egységes és gyakran nincs összhangban sem a hazai bírósági gyakorlattal, sem az Eu-rópai Bíróság ítélkezési gyakorlatával – hívta fel a figyelmet Fekete Zoltán Titusz az RSM-DTM adómene-dzsere legfrissebb blogbejegyzésében.
Az árbevétel, mint áfa levonási előfeltétel nem helytálló


Az adóhatósági gyakorlatban még mindig tartja magát az a szemlélet, hogy amennyiben egy vállalkozás árbevétel hiányában végez beszerzéseket, vagy ha egy adott beszerzés adóköteles tevékenységhez nem közvetlenül kapcsolódik, akkor a vállalkozás nem gyakorolhatja adólevonási jogát.


2016-tól rövidült azaz időszak, amelyen belül az adóalany a levonási jog keletkezésétől számítva érvénye-sítheti adólevonási jogát!


Ezzel szemben az Európai Bíróság, a Rompelman, valamint az INZO ügyben, már korábban rámutatott arra, hogy a bevételszerző gazdasági tevékenységgel összefüggésben nem a tényleges bevételt, hanem a bevételre irányultságot kell vizsgálni. Ha tehát egy adóalany veszteségesen működik is, vagy egyáltalán nincsen bevétele, vagy akár az adott tevékenység nem szerepel a cég tevékenységi körében, de bevételre irányultan tevékenykedik, akkor az áfalevonási jog megilleti.


Az 1999/2009. számú közigazgatási elvi határozat alapján pedig csak akkor nem illeti meg az adózót az áfa levonási jog, amennyiben a termék, szolgáltatás beszerzése az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységtől teljesen eltérő célt szolgál. Az adott beszerzést, a gazdasági eseményt annak összes kö-rülményével együtt szükséges megvizsgálni, nem elegendő azon közvetlen összefüggést figyelembe venni, hogy az adott beszerzés kapcsán keletkezett-e bevétel.
________________________________________
Tanulószerződés: szeptember 1-től csak az új nyomtatvá-nyon!
2016. július 19. Kamaraonline


A szakképzési rendszer átalakulása miatt 2016. szeptember elsejétől, a már az új rendszerben ta-nulmányaikat megkezdő tanulókkal kizárólag az új, hatályos tanulószerződés nyomtatványon köthe-tő tanulószerződés – hívja fel a figyelmet Piacsek László, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparka-mara szakképzési tanácsadója.


Tanulószerződés csak a 2016. július 11-től érvényes tanulószerződés nyomtatványon nyújtható be; korábbi dokumentumsablonokon nem – hangsúlyozza Piacsek László, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparka-mara szakképzési tanácsadója. A tanulószerződéshez szükséges dokumentumokról itt talál információkat.

A tanulószerződés leglényegesebb elemei a következők:
• szakképesítés OKJ száma, pontos megnevezése;
• szervezet adatai;
• tanuló személyes és képzettségi adatai;
• a szakképző iskola típusa: szakgimnázium (korábban: szakközépiskola); szakközépiskola (korábban: szakiskola) vagy szakiskola (korábban: speciális szakiskola);
• tanuló évfolyama, tanulmányi féléve, munkarendje;
• iskola adatai;
• képzési idő;
• biztosítási jogviszony kezdete;
• képzés várható befejezése;
• meghatározott kezdő bér;
• tanulói juttatás emelésének differenciált szempontrendszere;
• pénzbeli juttatásról szóló tájékoztatás módja;
• bankszámlaszám;
• aláírás dátuma.

Amennyiben a fent említett pontjai a tanulószerződésnek hiányoznak, úgy a tanulószerződés a kamara által nem ellenjegyezhető.
________________________________________
Ráhajtottak a katára – az eva lassan senkinek nem kell
2016.07.20. Privátbankár


A Világgazdaság cikke emlékeztet: a 2012-ben bevezetett  kiva (kisvállalati adó) annak ellenére sem túl népszerű, hogy sokat spórolhatnának vele a legfeljebb 50 főt foglalkoztató, akár 500 milliós ár-bevételű cégek. A kiva választásával a cég egy befizetéssel tudja le a nyereségadót és a bérek után fizetendő szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást.


A jövő évi szabályok szerint így a 28,5 százalékos bérteher helyett alapesetben maximum 16 százalékot fizet, és csak a cégből kivett pénz után adózik. Jelenleg alig több, mint 6500 társaság adózik így, és a szá-muk a folyamatosan kedvezőbbé váló szabályok ellenére évről évre egyre csökken: az induláskor még több mint 6700 kivás céget jegyeztek.


A Világgazdaság a Nemzeti Adó és Vámhivataltól kapott adatokra hivatkozva azt írja, az eva népszerűsége a társasági adó csökkentése és a kata bevezetése óta zuhan. Június végén már csak 33 ezer vállalkozó evázott, miközben néhány éve még bőven 80 ezer felett volt a számuk.
A katások száma ezzel párhuzamosan töretlenül növekszik: az induláskor 75 ezren választották ezt az adónemet, mára viszont 153 ezer közelébe bővült a létszám - írja a lap.
________________________________________
Adócsökkentést akarnak a vállalkozók
2016. július 20. piacesprofit.hu


A munkát terhelő adók és járulékok csökkentését várják a kis- és középvállalkozások vezetői a ma-gyar kormánytól – derült ki egy friss kutatásból. Szerintük ugyanis egyedül így lehet megoldani a most már a gazdaság növekedését fenyegető munkaerőhiányt.


A gazdaság „felpörgetésének” egyik eszköze lehet, ha képes a kormány növelni a nettó béreket. Ennek alapvető eszköze a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint az adórendszeren keresztül az SZJA csökkentése lehet. A munkaerőhiány is – amely mind területileg, mind ágazatilag megjelent a ma-gyar gazdaságban – azt vetíti előre, hogy jelentős béremelések nélkül lefulladhat a gazdaság. Az elvándor-lás, többek között az alacsony keresetek miatt már-már teljes szektorokat fenyeget.


A cégvezetők 9 százaléka szerint abban az ágazatban, ahol a vállalkozásuk működik, már jelentősen érző-dik a bérek növekedése. (Mindössze 2%-uk mondta azt, hogy a bérek csökkenését érzékeli.) A cégvezetők 31%-a kismértékű emelkedést érzékel. A többség számára (58%) azonban még nem érzékelhető a mun-kaerő-költségek változása. Az igazi béremelési hullám tehát még nem indult be – derült ki a Policy Agenda a kis- és középvállalkozások vezetőinek körében készített kutatásából.


Változásra számítanak a vállalkozások a kormány adópolitikájában. Legalábbis 80 százalékuk jelzi azt, hogy 2018-ig elképzelhetőnek tartja a magyar adórendszer változását. Igaz a többségük, 59 százalékuk csak minimális átrendeződésre gondol, de van egy 21 százalékos vállalkozói csoport, amely akár jelentős mértékű változást sem tart kizártnak.


Mi legyen, hogy más legyen?
A cégvezetők 67 százaléka – tehát a kétharmados többség – a foglalkoztatást terhelő adók csökkenését tartaná a legfontosabbnak, 25 százalékuk az áfa kulcsok csökkentését, és 8 százalékuk a vagyoni jellegű adók mérséklését.
Más oldalról vizsgálva pedig: a kormányfő is többször beszélt arról, hogy egyszámjegyű személyi jövede-lemadót tartana kívánatosnak. Igaz ennek időtávja még nem tisztázott. A cégvezetők 64% azt mondta, hogy vár valamekkora SZJA csökkentést még ebbe a kormányzati ciklusban. 100-ból 8 vállalkozás akár 10 százalék alatti SZJA kulcsot is elképzelhetőnek tart, de a relatív többség (az összes válaszadó 41%-a) in-kább 13-14 százalékos adókulcsban gondolkodik.
________________________________________
Nőtt a cégalapítási kedv, továbbra is tisztogat a cégbíróság
2016.07.18.adozona.hu

Több mint 13 ezer új céget alapítottak Magyarországon 2016 első félévében, ami 7,6 százalékos nö-vekedést jelent előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan a megszűnő vállalkozá-sok száma 5,7 százalékos csökkenéssel meghaladta a 24,5 ezret – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból.


A 2016-os év első félévi adati több szempontból is rámutatnak a jelenlegi vállalkozó környezet változásaira. Mivel még mindig jelentősen több cég szűnik meg, mint amennyit alapítanak, így elmondható, hogy a cégek körében tovább folytatódik az a tisztulási folyamat, amely már évek óta tart. Az alakuló cégek számának emelkedése viszont új jelenség.


„2016 első félévének adatai az Opten év eleji prognózisának megfelelően alakultak, amely szerint az új vállalkozások beindításában pozitív elmozdulás volt várható. Az előrejelzés igazolódni látszik, hiszen 2016 első hat hónapjában 13 315 új céget alapítottak Magyarországon, ami némi javulást mutat az elmúlt évek-hez, és a 2014 óta tartó stagnáláshoz képest, de még mindig elmarad az utóbbi évek rekordjának számító 2011-2012 féléves alapítási számaitól” – mondja Pertics Richárd, a statisztikát közzétevő Opten Kft. cégin-formációs igazgatója. A hitelezés és a gazdasági kilátások kedvező alakulása, a fogyasztói bizalom enyhe erősödése, valamint a jogalkotók konszolidációs törekvései a vállalkozói kedv mintegy 7,6 százalékos bő-vülését eredményezték az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva. „Az új társaságok alapításában ta-pasztalható növekedés technikai és gazdasági hatások eredőjének tudható be. A kormány intézkedései (a piacra lépés feltételeinek szigorítása, a tulajdonosok és a vezetők felelősségi körének kiterjesztése, kötelező feltőkésítés) hatására a magyar gazdaság némileg fehéredik, ám a vállalkozói bizalom helyre állásáról, illetve gazdasági fellendülésről még nem igazán beszélhetünk” – hívja fel a figyelmet Pertics Richárd.


Ugyanakkor még mindig magas – az elmúlt évhez hasonlóan közel kétszerese – a törlések száma az alapí-tások számához viszonyítva. 2016 januárja és júniusa között 24 601 vállalkozás szűnt meg jórészt a cégbí-róságok tisztogató munkájának köszönhetően. Az utolsó félév statisztikájának cégmegszűnési adatait vizs-gálva e téren is látszik némi pozitív változás; a 2015 első féléves adatokhoz képest közel 6 százalékkal kevesebb céget törölt a cégbíróság. Vélhetően a 2016-os évben nem dől meg a 2015-ben felállított cégtör-lési rekord; a következő nagyobb cégmegszűnési hullám 2017-re várható, amikor lejár a kft.-k törzstőkéjé-nek 3 millió forintra emelésének moratóriuma. (Főként, ha a jogszabály rögzítette dátum nem módosul újra.)


Ezek a pozitívnak mondható apró javulások azonban nem változtatnak azon a 2014 óta tartó trenden, hogy az új cégek alapításának száma jóval a cégmegszűnések száma alatt marad. „A korábbi években a hazai cégstruktúra tele volt érdemi gazdasági indok nélkül működő cégekkel, és még elég messze vagyunk az egészséges cégstruktúrától” – állapítja meg Pertics Richárd. A rendben működő (eljárás alatt nem álló) vállalkozások száma 2015 közepéig meghaladta az 500 ezret, ezt a határt a múlt év második felében törte át lefele irányban, és azóta is folyamatosan csökken, ma már csak alulról súrolja. „Még korai trendszerű változásról beszélni, azonban a cégtörlések számának visszaesése a cégvilág tisztulásának folyamata, és annak konszolidációja irányába mutat” – mondja az igazgató. A céginformációs vezető szerint az alvó vál-lalkozások ellen indított, és kényszertörléshez vezető eljárások lezárása, valamint az eladósodott cégekkel szemben a beszállítók és más hitelezők által indított felszámolási eljárások számában tapasztalható nagy-jából 20 százalékos visszaesés a törlések számának további csökkenését fogja eredményezni. Úgy véli: „A nem életképes vagy jogi kiskapukkal visszaélők kiszűrése mellett a kötelező feltőkésítés is valószínűleg tovább rostálja a gazdasági társaságokat, így várhatóan kevesebb, ám remélhetőleg jobb likviditású és aktívabb cég várja a hazai gazdaság fellendülését”.
________________________________________
INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE 2017 München – Felhívás kiállítói részvételre

Tisztelt Partnerünk!

Engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét a Münchenben, 2017. március 8-14. között megrendezésre kerülő INTERNATIONALE HANDWEKSMESSE kiállításra, amely kézműipari vásár.
További információ:    http://www.munchenivasar.hu/news/1/226/internationale-handwerksmesse-2017
Kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésére.

Üdvözlettel:

Aubéli-Horváth Nóra
Promo Kft. - Vásárképviselet
H-1015 Budapest, Széna tér 1/a.
Telefon: + 36/1/224-7762, fax: + 36/1/224-7763
E-mail: messemunchen@promo.hu
Honlap: www.munchenivasar.hu
Facebook: www.facebook.com/MuncheniVasar
Twitter: www.twitter.com/promo_kft

Amennyiben további információt nem szeretne képviseletünktől kapni, kérjük a következő e-mail-címen jelezze felénk: messemunchen@promo.hu
________________________________________
Kamarai kiutazó delegáció Kínába, Shenzhenbe – 2016. szeptember 25-30.

Tisztelt Partnerünk!

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata Nádasi Tamás, a  Tagozat elnökének vezetésével 2016. szeptember 25-30. között üzleti delegációt szervez Kínába, Shenzhenbe az ,,Első Shenzhen-Közép-Kelet-Európai Gazdasági, Kereskedelmi és Kulturális Fórum’’ alkalmából.
A delegáció tagjai a helyi kamarai partnerek által szervezett üzleti fórumokon és üzletember-találkozón vesznek részt Shenzhenben.
A kiutazás a Kína iránt érdeklődő vállalkozások számára kíván segítséget nyújtani üzleti kapcsolataik fej-lesztéséhez, exportjuk bővítéséhez. Az út során tájékozódhatnak a kínai gazdasági és üzleti környezetről, a magyar-kínai gazdasági együttműködési lehetőségekről, továbbá tárgyalhatnak potenciális kínai üzleti partnerekkel.
Amennyiben 2016. szeptember 1-ig elküldik jelentkezésüket, a szervezők díjmentesen biztosítják a szállást 2 éjszakára.
A szakmai programok szervezését és finanszírozását az MKIK biztosítja. A repülőjegyek és a szállás fogla-lását a fennmaradó egy éjszakára a kiutazó egyénileg intézi. Az utazás, a szállás valamint a transzferek költségei a kiutazót terhelik.
A szakmai programok nyelve az angol, magyar tolmácsolást nem tudunk biztosítani.
A delegáció tervezett szakmai programja, valamint az utazással, szállással és transzferrel kapcsolatos in-formációk az alábbi linkre kattintva tölthetőek le.

Amennyiben csatlakozni kíván a kiutazó üzleti delegációhoz, kérjük, hogy az angol nyelvű cégprofil adat-lapot és a Jelentkezési lapot kitöltve mielőbb, de legkésőbb 2016. szeptember 1-ig a vegvari@mkik.hu e-mail címre visszaküldeni szíveskedjék.
Felhívjuk figyelmét, hogy az üzleti delegáció legalább tíz fő esetén indul el.
A férőhelyek száma ugyanakkor korlátozott, a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében, csak a kitöltött, angol nyelvű cégprofil adatlap beérkezésével tudjuk elfogadni.
A szakmai programokra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban Végvári Kristóf, nemzetközi referens áll a rendelkezésükre: telefon:(1) 474 5106, e-mail:vegvari@mkik.hu).
Az utazással, szállással és transzferrel kapcsolatos kérdésekben a kontaktszemély a ConnecTicket Utazási Ügynökségnél: Bicskei Orsolya - telefon: (1) 317 3717, e-mail: info@connecticket.hu.

Üdvözlettel:
Tényiné Stark Mária
Igazgató