IPOSZ

Hírlevél 24.


Országos Fémipari Ipartestület XXIV. sz. hírlevele

 

Kedves Fémiparos Társunk!


Az Országos Fémipari Ipartestület legújabb hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájé-koztatást adni:

1. OFI őszi rendezvénysorozat
2. Közös megjelenés biztosítása szakvásárokon


Dorog, 2016. szeptember 16.

Üdvözlettel:
Szűcs György
Elnök
Országos Fémipari Ipartestület

________________________________________
Kedves Fémiparos Társaink!

Az Országos Fémipari Ipartestület 2016 szeptemberében, októberében és novemberében rendezvénysorozatot valósít meg a megyékben.

A rendezvények címe:

„Az OFI Integrált Szolgáltatásának bemutatása a Fémipari Vállalkozások Felemelkedé-séért.”

A tervezett napirend és a program technikai megvalósítása a következő:

Megyénként egy-egy frekventált városban, a helyi ipartestület székházában rendeznénk meg a Fórumot, a „Párbeszéd a Fémiparért” sorozat keretében.

Tervezett időbeosztás: 930 – 1300 óráig
Tervezett napirendi pontok címe:


„Az OFI Integrált Szolgáltatása
a Fémipari vállalkozások Felemelkedéséért”
1.  Szakképzési rendszer átalakult működése a 2016. évi tanévtől. A fémipari beiskolázások tapasztalati
Előadó: Megyei Szakképzési Centrum Képviselője
2.  Foglalkoztatási helyzet a megyében, a vasipari szakmákban.
Előadó: Megyei Kormányhivatal Munkaügyi osztályának képviselője
3.   Az OFI Integrált szolgáltatásának bemutatása, könyvbemutatókkal egybekötve.
Előadó: OFI elnöke

• Pályaválasztási, Pályaorientációs feladatok „Vasipari Retro Pályaválasztási kiadvány”
• Beszállítóvá válásra való felkészülés a vasiparban „Beszállítói Kisokos” kiadvány
• Együttműködés a vállalkozások közötti termelésben „Egy termeltető vállalat múltjából” kiadvány
• Vasipari Vállalkozások, szakemberek, tanulók szakmai tapasztalat szerzésének lehető-sége: OFI szakmai útlevél
     Tervezett meghívott személyek és szervezeti képviselők:
 Ipartestületi képviselői
 Kamara fémipari Szakosztálya
 Megye fémipari Vállalkozásai
 Megye Szakképzést folytató iskolái
 Megye felnőttképzést végző cégei
 Sajtó képviselői
 Érdeklődő személyek vállalkozók


A rendezvényeket Fórummal zárnánk az elhangzottakkal kapcsolatosan a résztvevők kérdé-seivel, hozzászólásaival.
A fórum után egy büfé ebédre hívjuk a résztvevőket.

A rendezvények szervezése megkezdődött.

A helyszínek és időpontok konkretizálása után kellő időben kiküldjük a meghívókat és a je-lentkezési lapokat azok számára, akiknek az előadást szervezzük..

Kérjük Fémiparos társainkat, hogy fogadják el meghívásunkat és vegyenek részt rendezvé-nyeinken.


Kedves Fémiparos Társunk!

Az OFI munkatervében kiemelten szerepel a vállalkozások munkaellátottságának segítése. Sok különféle lehetőség kínálkozik erre, pld: szórólapok, honlapok, üzletember találkozók. De talán az egyik legeredményesebb lehetőség a Kiállításokon, Vásárokon való részvétel. Kivált-képpen eredményesek a szakvásárok, a beszállítói vásárok.

Az OFI 2016-ban részt vett a Budapesten rendezett Ipar Napjai c. vásáron, ahol az OFI bemutatása mellett fémiparos társaink termékeit, prospektusait, tevékenységüket bemutató anyagokat terjesztettük a vásár látogatói részére.

Az érdeklődök nagy száma arra ösztönözte elnökségünket, hogy fejlessze ezt az érdekképvi-seleti munkáját. Tudjuk, hogy sok vállalkozó társunknak egyedül nincs olyan széles termék-skálája, amivel Önálló kiállítóként meg tudna jelenni a vásárokon. Emellett a részvétel költsége és a szükséges időigény is visszatartja sokukat.

Ezen kívánunk segíteni és felajánlani az Önök részvételét segítendő közös OFI stand kereté-ben való megjelenését két vásáron.


1. 2016. Október 19-22.-én kerül megrendezésre a Hungexpo területén az Automotive Hungary Nemzetközi Járműipari Beszállítói Szakvásár

Itt az OFI önálló standdal jelenik meg és vállalja a jelentkező fémipari vállalkozások közös megjelenését.

Várjuk minden OFI, és nem OFI tag fémiparos vállalkozó jelentkezését.

Jelentkezési határidő: 2016. október 10.
Jelentkezni lehet az OFI elérhetőségein.

2. Nemzetközi megjelenésre is lehetőség nyílik. A Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel az OFI Stratégiai Partnerszerződést kötött ennek keretében lehetőség nyílik közös standon va-ló OFI megjelenésre Párizsban.


A kiállítás neve: MIDEST Ipari beszállítói szakvásár
Időpont: 2016. december 6-9.

Ide is várjuk kapcsolatépítés szándékával és lehetőségeivel fémiparosok jelentkezését, bemutatkozásuk biztosítását vállalva.

Jelentkezési határidő: 2016. október 10.

Kérjük, gondolják meg, hogy az első lépések megtételéhez szüksége van-e segítségre. Ha igen vegye igénybe ezt a lehetőséget.

Várjuk jelentkezését!

 


OFI Elnökség