IPOSZ

Hírlevél 25.


Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele

 

Kedves Fémiparos Társunk!


Az Országos Fémipari Ipartestület legújabb hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájé-koztatást adni:

1. Innovációt ösztönző uniós közbeszerzési eljárásokról – Tréning
2. Hamarosan újra közbeszerzés
3. Elektromos autókra pályázat


Dorog, 2016. szeptember 28.

Üdvözlettel:
Szűcs György
Elnök
Országos Fémipari Ipartestület

________________________________________
Tisztelt Kollégák!

A Nemzeti KFI Hivatal tájékoztató tréninget szervez AZ INNOVÁCIÓT ÖSZTÖNZŐ UNIÓS KÖZ-BESZERZÉSI ELJÁRÁSOKRÓL, elsősorban középületek fenntartható felújítása témában.
A rendezvény célközönsége az középületek vagyonkezelő szervezeteinek képviselői.
A rendezvényt az ÉMI Tudásközpontban Szentendrén tartjuk 2016. szeptember 28-án.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A találkozón kapcsolatépítési lehetőség is lesz, ahol a tenderekben induló potenciális pályázók számára is van lehetőség arra, hogy kifejezzék azokat a szempontokat, melyek szerint a pályáza-tok a valódi célokat elérhetik.

A regisztrációs felület és a rendezvény tervezett programja az alábbi linken érhető el: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-rendezvenyei/probis-innovacio-celu.
Kérem továbbítsák azoknak, akikről úgy gondolják, hogy szeretnének részt venni a rendezvényen.
Egyben a kollégák számára lehetősége lesz az ÉMI Tudásközpont (Szentendre Dózsa György út 26. )innovatív épületét belülről  megtekinteni.

 


Üdvözlettel:

 

Lorencz Kinga
innovációs referens
Innovációs Szolgáltatások Főosztálya

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Telefon: +36 1 896 3705
E-mail: kinga.lorencz@nkfih.gov.hu
www.nkfih.gov.hu

 

 

Kedves Együttműködő Partnerünk!

Elindult az egyik legnépszerűbb, és korábban keretösszeg kimerülés miatt felfüggesztett, két eszközbeszerzési pályázat társadalmi egyezetése, amely szerint várhatóan 2016. november 15-től újra benyújthatóak lesznek a támogatási igények.
Az egyik felhívás a kisebb projektek finanszírozására szolgál 5-25 millió Ft támogatással, a másik nagyobb 25-250 millió Ft támogatást nyújt.


GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támoga-tása
A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min 5.000.000 Ft, max 25.000.000 Ft
A támogatás maximális mértéke:
Regionális beruházási támogatás esetén

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás:
a. 45%-a de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető tá-mogatás maximális mértéke
b. A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalko-zások esetén 20 százalékponttal növelhető, amely további 15 százalékponttal növelhető az alábbi régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, azonban a támogatás mértéke nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét
Csekély összegű támogatás esetén
Csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a támogatás intenzitása nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.
Támogatást igénylők köre
mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyeknek vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdon-résszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel és 1 fő átlagos sta-tisztikai létszámmal
Önállóan támogatható tevékenységek
a. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
c) Információs technológia-fejlesztés.
d) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés
Szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek. Támogatható tevékenységlis-ta megtekinthető itt.
A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak. Szabad vállalkozási zónának minősülő településlista megtekinthető itt.
A projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2016. december 15.
• 2016. december 15-ét követően minden hónap 15. napja.
Előleg igénylése
megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12,5 millió Ft.
A pályázatról rövid összefoglaló letölthet innen.GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 25.000.000 Ft, max. 250.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke:

Támogatást igénylők köre
mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyeknek vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdon-résszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel és 1 fő átlagos sta-tisztikai létszámmal
Támogatható tevékenységek
Önállóan támogatható tevékenységek
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
d) Információs technológia-fejlesztés
e) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítá-sához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
Az új eszköz, gépek beszerzéséhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltség-ének min. 50%-átel kell érniük.
Az infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el.
A gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek a projekt összkölt-ségének legfeljebb 10%-át érhetik el.
A projekt keretében kizárólag a pályázat mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerin-ti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek. Támogatható tevékenység lista megtekinthető itt.
A projekt keretében csak a pályázati felhívásban meghatározott VTSZ szám alá tartozó eszközök, és TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. Támogatható VTSZ lis-ta és TESZOR lista.
A projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés
Előleg igénylése
a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 millió Ft.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2016. december 15.
• 2016. december 15-ét követően minden hónap 15. napja.
A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Bármilyen kérdés kapcsán keressetek bizalommal a lenti elérhetőségeimen,
Szép napot,
Barbara

TASI BARBARA
KIEMELT ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ
PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT.
Iroda: WestEnd Irodaház „A” Torony - 1062 Budapest, Váci út 1-3. I. emelet
Mobil: +36/209 428 428
E-mail: tasi.barbara@projectmine.hu
Web: www.projectmine.hu
   http://www.facebook.com/Projectmine
   http://www.facebook.com/Ujszechenyiterv

 

 

Pénzt ad az állam az elektromos autókra
- MT –KÖVETÉS
2016.09.21. 10:21
Idén a kormány kétmilliárd,  jövőre pedig hárommilliárd forintot biztosít   a tisztán elektromos haj-tású személy- és kishaszon gépjárművek beszerzésének támogatására – jelentette be Varga Mi-hály egy rendezvényen.

A Portfolió.hu tudósítása szerint ezt a forrást
• természetes személyek,
• gazdasági társaságok,
• egyéni vállalkozók,
• civil szervezetek,
• egyéni önkormányzatok,
• köztestületek és költségvetési szervezetek

egyaránt igénybe tudják majd venni.  Emellett a választható finanszírozási konstrukciók köre is széles lesz, vagyis a vásárlások mellett különböző lízingszerződésekre is vonatkozik majd a tá-mogatás.

A támogatással a bruttó vételár 21 százalékát kívánja támogatni a kormány, maximum 1,5 millió forintos összegig.

Feltétele a támogatásnak, hogy csak új elektromos jármű beszerzésére vonatkozik majd. Fontos feltétel lesz az is, hogy maximum 15 millió forintos beszerzési árig terjed a támogatás. A pályáza-tokat október 27-től lehet majd benyújtani.

Töltőállomásokat is ígérnek
Emellett bő egy hónapja pályázatot hirdetett a kormány önkormányzatok részére, amelynek kere-tében elektromos töltőállomások létesítésére lehet pénzt nyerni.

Töltőállomás London belvárosában
Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary
Az önkormányzatok szeptember 15-től, vagyis múlt csütörtöktől adhatják be pályázati anyagukat, de érdemes sietniük, mert bár a benyújtására 2016. december 31-ig van lehetőség, a rendelke-zésre álló 1,25 milliárd forintos támogatási keret kimerülése esetén előbb is lezárhatják a pályáza-tot.
Az egyösszegű, vissza nem térítendő támogatásért bármelyik önkormányzat harcba szállhat, amely

• A tavalyi KSH-adatok alapján több mint 15 ezer fős lakossággal rendelkezik.
• A beruházást a pályázat benyújtása előtt még nem kezdte meg.
• És a beruházást olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a saját tulajdona.

A támogatásból 2x11 kW-os vagy 2x22 kW-os gyorstöltő-oszlopot, illetve legalább 42 kW-os telje-sítményű villámtöltőt telepíthetnek, amelyekre az elnyerhető összeg mértékét az alábbi táblázat tartalmazza.

A Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint ideális esetben akár 500 elektromos töltőál-lomás is létesülhet Magyarországon, amely a kiírásban szereplő, töltőoszloponkénti két csatlako-zási lehetőséggel számolva, akár 1000 töltőpontot is eredményezhet.

Bár a gyorstöltők elterjesztésére vonatkozóan a kormány már korábban is megfogalmazott ambi-ciózus célokat, a tervezett 150-ből viszont eddig összesen nulla darab köztöltő épült meg. Ebből fakadóan azért a mostani terveket is érdemes egy egészséges adag szkepticizmussal kezelni.