IPOSZ

Önállóan működhetnek a szakképzési centrumok

Saját hatáskörben dönthetnek a működési feltételeikről a szakképzési centrumok, amelyeket nem központosítanak – mondta lapunknak Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. A szakképző intézmények átadásával számos kormánytisztviselőt ez a tárca alkalmaz majd.
A szakképző intézmények július 1-jei átadásának következtében 368 kormánytisztviselő a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (Klik) a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM) kerül – tudta meg a Napi Gazdaság Odrobina Lászlótól (képünkön), a tárca szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkárától. A politikus szerint többségük a szakképzési centrumoknál fog dolgozni, ahol a menedzsment munkáját segítheti. Mások a fenntartói, irányítási feladatokat végzik majd, így közvetlenül az NGM, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) állományába fognak tartozni. Megvannak a centrumok vezetői is, kinevezték a főigazgatókat – jelezte kérdésünkre Odrobina László. Az intézmények mintegy 20 ezer pedagógusa szakképzési centrumok állományában taníthat. Rajtuk kívül csaknem négyezer, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozó és körülbelül kétezer, funkcionális feladatot ellátó alkalmazottnak, más néven technikai dolgozónak is új munkáltatója lett. Az érintettek esetében folyamatos marad a munkaviszony – tette hozzá a szakpolitikus. A szóban forgó iskolákban a jelenlegi tanévben kétszázezer diák folytatta tanulmányait.
A szakképzési centrumok őszi és 2016-os működéséhez szükséges forrásokat a Klik idei és jövő évi keretének terhére csoportosítják át. A több hete tartó egyeztetési folyamat eredményeként az átadó és az átvevő megállapodást ír majd alá – közölte a helyettes államtitkár.
Mint azt már korábban megírtuk, az átadásról szóló kormányrendelet rögzíti, hogy a 2015. június 30-ig keletkezett tartozásokat a Kliknek kell kifizetnie, mert azokat az új fenntartó nem veszi át. A vagyonkezelői és -használati szerződéseket módosítani kell. Ezzel kapcsolatban a helyettes államtitkár elmondta: a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a feladat ellátása érdekében a szakképzési centrum fenntartóját vagyonkezelői jog illeti meg. Az új fenntartónak július 16-ig jeleznie kell a vagyonkezelői szerződéskötési szándékát a tulajdonosoknak. Odrobina László hozzátette: ezzel párhuzamosan a szakképzési centrumok főigazgatói helyben felveszik a kapcsolatot az önkormányzatokkal, és a Klik bevonásával egyeztetik a szerződések részleteit. A szakképzési centrumok nem központosítottan irányítják a hozzájuk tartozó tagintézményeket, amelyek működési alapfeltételeiket saját hatáskörben szervezik és biztosítják. A költséghatékonyság és az eredményesség érdekében ugyanakkor bizonyos területek – például a pénzügyi, számviteli rendszer kialakítása, központi programok – az NGM, valamint az NSZFH koordinációja mellett történik – fogalmazott a helyettes államtitkár.
Lapunk korábban már beszámolt róla: a szakképzést érintő átszervezés következtében 557 szakközépiskolai és szakiskolai feladatellátási hely került át a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz július 1-jével. A vonatkozó kormányrendeletben tételesen felsorolták az NGM-hez kerülő, a Kliknél maradó, valamint a megosztva működtetett intézményeket is. Azok a speciális szakiskolai nevelés-oktatási feladatot is ellátó egységes gyógypedagó­giai módszertani intézmények és többcélú köznevelési intézmények, amelyekben a szakképzés kizárólag a speciális szakiskolai nevelés-oktatás keretében folyik, 2016. július 1-jétől a tárca fenntartásában működnek tovább. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere egy múlt pénteki sajtóbeszélgetésen jelezte, hogy az átszervezés a Kliknek lehetőséget biztosít a hatékonyabb működésre és a konszolidációra, ugyanakkor a szakképző intézmények sem kerülnek ki a köznevelési rendszerből.