IPOSZ

"Párbeszéd a Szakképzésért" fórum - Dorog - dec. 17.

És szándékunk egy olyan szakmai műhelymunkát is elvégezni, amikor a szakmai képzést végzők elmondják és összefoglalják véleményüket a szakmák jelenlegi oktatásról. Szeretnénk eszmét cserélni a következő kérdésekről például:
Vannak-e olyan elemek ezeknek a szakmáknak a jelenlegi képzésében, amelyeket javítani lehetne, akár tartalmilag, akár más szempontból?
A duális képzés szempontjából mit lehetne tenni annak érdekében, hogy több vállalkozás vegyen részt ezekben a szakmákban a gyakorlati képzésben?
Milyen pontokon látják szükségesnek az egész szakmai képzési rendszer fejlesztését?
Az adott szakmákban az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésben, hogyan látják az utánpótlás kérdését, van-e elegendő fiatal, vagy felnőtt, akiket ezekbe a képzésekbe be lehet vonni? Mi az a jelenlegi szabályozás, amelynek változtatásával javulhatna a helyzet?
Milyen összefüggéseket látnak a duális képzés és a családi, mikro- és kisvállalkozások szerepe között, milyen mértékben befolyásolja a képzésben való részvételt az a tény, hogy ezeknek a vállalkozásoknak van-e megfelelő munkájuk?
Ezeknek és más a szakképzést érintő kérdések széleskörű megvitatása után országos szakmai szervezetünk, mint munkaadói szakmai érdekképviselet felvállalja az elhangzottak összegzését és annak érdekében, hogy ezekben a kérdésekben pozitív elmozdulás szülessen tárgyalásokat kezdeményez a megyei- és országos kamarával, szakképzési centrumokkal az NGM Ipari és Építésgazdasági főosztályaival. Fórumunk témája és azok előadói nyilván nagyon értékes új információkkal tudják segíteni mindannyiunk munkáját. Néhány közgondolkodást elősegítő kérdést mi is felvetünk:

·         A korábbi szakközépiskolákból szakgimnáziumok lettek és az ezekben képezhető szakmák köréről most folyik egy még nem lezárult vita. Várhatóan 42 szakágban lesznek képzések, amelyek egyszerre adnak érettségit és egy szakmai végzettséget. Ezekhez a szakmai végzettségekhez FEOR lista is készül, hogy milyen foglalkozásokat lehet velük végezni. Továbbá az ötödik évben egy év alatt sok technikusi végzettséget is meg lehet szerezni ezekre a szakmákra alapozva. A négy szakgimnáziumi évben az eddig rendelkezésre álló 1000 órát 700 órával megemelték a közismeret kárára a szakmák megtanulására. Így összességében a szakmai elmélet és gyakorlat aránya mintegy 40-60%.
·         Nem világos az, hogy a szakmai gyakorlatot a tanulók hol fogják megszerezni. Tanműhelyekben-e vagy az iskolával kötött megállapodás alapján valódi műhelyekben? A duális képzés alapján törekedni kellene arra, hogy ez a gyakorlati képzés is valós körülmények között történjen, de ebben a rendszerben a tanulószerződés rendszere nem működik. Még az se kristályosodott ki, hogy az iskolaigazgatónak van-e jogköre gyakorlati képzőhelyekkel megállapodást kötni vagy ezt a 44 megyei szakképzési centrum vezetőinek jóvá kell hagynia.
·         Mivel a helyzet még eléggé képlékeny, javasoljuk a szakgimnáziumokkal és a megyei képző központokkal vegyék fel a kapcsolatot
·         Szeretnénk, ha többen vállalnának szerepet a szakgimnáziumokban folyó szakmáknál a gyakorlati képzésben.

Erre a „Párbeszéd a szakképzésért” fórumra hívjuk meg tisztelettel.
Mellékeljük a rendezvény meghívóját és jelentkezési lapját, amiben feltüntettük a pontos tematikát, helyszínt, időpontot és a jelentkezés módját.
Várjuk megtisztelő jelenlétét és aktív közreműködését a fórum szakmai sikerének elérésében.