IPOSZ

IPOSZ-UEAPME hírlevél 2017. június-július

IPOSZ-UEAPME hírlevél 2017. június-július


Willems főtitkár az unió jövőjéről beszélt az UNIZO közgyűlésén

Véronique Willems UEAPME főtitkárt meghívták a tagszervezet UNIZO közgyűlésére. A megbeszélés központi témája az Európa jövőjéről szóló vita volt, olyan előadókkal, mint Willems főtitkár, Marianne Thyssen uniós biztos (foglalkoztatáspolitika) és Herman Van Rompuy volt Európai Tanács elnök. Willems főtitkár a tagállami KKV-k különböző meglátásait vezette elő a szociális jogok európai pillérével, a fogyasztói jogokkal és adminisztrációs terhekkel kapcsolatban.

GDPR (általános adatvédelmi rendelet): az UEAPME egy figyelemfelhívó kampányról tárgyalt az unió igazságügyi főigazgatóságával

Véronique Willems UEAPME főtitkár találkozott a jogérvényesülési és fogyasztópolitikai főigazgatóság képviselőivel, hogy megvitassák egy KKV-kat célzó figyelemfelhívó kampány szükségességét az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) közelgő hatálybalépésének kapcsán. Véleményt cseréltek a meglévő eszközökről és az Adatvédelmi Hatóságok (DPA-k) szerepéről a tagállami KKV-khoz való viszonyuk kapcsán. Az UEAPME továbbra is folytatja az együttműködést az Európai Bizottsággal, hogy rámutasson a legjobb gyakorlatokra és gondoskodjon arról, a KKV-kat célzottan és megfelelően tájékoztatják a GDPR-rel kapcsolatos új jogi intézkedésekről.

Willems főtitkár részt vett a ZDH EU ügyek munkacsoportjának ülésén

Véronique Willems UEAPME főtitkár részt vett a tagszervezet ZDH (Német Központi Kamarai Szövetség) uniós ügyekkel foglalkozó munkacsoportjának ülésén. Megragadta az alkalmat, hogy bemutatkozzon és bemutassa főtitkári ciklusának főbb céljait. Azt is kiemelte, hogy vissza kívánja helyezni a kézműipart és a kisvállalkozásokat - amelyek gondoskodnak mindennapi igényeinkről - az európai szakpolitikák fókuszába és gondoskodni arról, hogy az európai politikaformálók figyelembe vegyék ezt a réteget.

A vállalkozói szellem elősegíti a társadalmi mobilitást

Véronique Willems UEAPME főtitkárt meghívták a Bizottság adó méltányosságról szóló konferenciájára annak megvitatására, hogy milyen hatással van az adóztatásnak a társadalmi mobilitásra és a vállalkozói szellemre. Kiemelte, hogy a vállalkozói szellem olyan kompetenciákat foglal magába, amelyek képessé teszik az embert az önmegvalósításra és támogatják a társadalmi mobilitást. Ezért, az adórendszernek ösztönöznie kellene a munkahelyteremtést és a vállalkozásalapítást azzal, hogy csökkentik a munkaerőt és a befektetéseket terhelő adókat és a gazdasági tevékenységekre kevésbé megterhelő adókulcsokat alkalmazzanak. A KKV-k arra számítanak, hogy mindenki arányosan vegyen részt a közteherviselésből és az adóbeszedés kevesebb teherrel és költséggel jár majd.

KKV prioritások a 2020-at követő kohéziós politikában

A 2020-at követő kohéziós politika jövőjéről szóló állásfoglalásában az UEAPME elővezette a KKV-k politikai prioritásait a következő programozási időszak vonatkozásában és olyan szakpolitikai és operatív intézkedések együttesét javasolja, amely megkönnyíti a KKV-k strukturális alapokhoz és pénzügyi eszközökhöz való hozzáférését. Az UEAPME különösen az következőek szükségességét emelte ki: a KKV közvetítői szervezetek tanácsadói/mentori tevékenységéhez nyújtott támogatás, több érdekelt fél bevonásával történő kormányzás minden szinten, a partnerségi hozzáállás megerősítése, nagyobb rugalmasság a régiók megnövekedett szerepével a prioritások megállapítása terén a megfelelő területeken, valamint az adminisztratív és pénzügyi szabályok harmonizációja és egyszerűsítése a kommunikáció javítása és állandó technikai segítség a KKV szervezetek számára.

A KKV megbízottak bemutatták a KKV Akciótervet

A KKV megbízottak hálózata Lisszabonban ült össze, hogy megtárgyalja a COSME program értékelését, a KKV definícióval kapcsolatos konzultációt, az Európai védelmi cselekvési tervet, és a KKV megbízottak akciótervét. Véronique Willems UEAPME főtitkár kinyilvánította a szervezet és tagszervezetei támogatását az akcióprogram népszerűsítésében és végrehajtásában. Az Európai Bizottság fel fogja térképezni az eddig megvalósult tevékenységeket és a konkrét jövőbeli lépések a szeptemberi megbeszélésen kerülnek majd megvitatásra.

Az uniós szociális partnerek nyitó megbeszélést tartottak a munkavállalók képzéséről

Az uniós szociális partnerek egy közös tényfeltáró szemináriummal indították útjára „A szociális partnerség elősegítése a munkavállalói képzésben” című projektjüket Bécsben. Osztrák, holland, cseh, és spanyol szociális partnerek vettek részt a rendezvényen. A CEDEFOP bemutatta gondolatait a folyamatos képzésről és szakértők ismertették négy tagállami jelentés tartalmát. A projekt célja, hogy a szociális párbeszéden keresztül megértsék, milyen készség- és képesítés fejlesztési stratégiák léteznek nemzeti, ágazati és vállalati szinteken. Liliane Volozinskis az UEAPME szociális ügyi igazgatója kifejtette, hogy a készségek fejlesztése ma fontosabb, mint valaha a KKV-k termelékenysége és versenyképessége számára, de a foglalkoztathatóság szempontjából is. A munkaadók kötelezettségei és a munkavállalók kötelességei ugyanannak az érmének a két oldala. A legfontosabb kihívások egyike - a befektetés megtérülése mellett - a KKV-k számára, hogy olyan képzési eszközökre, tartalmakra van szükségük, amelyek figyelembe veszik a kis vállalkozások realitásait (pl.: kevesebb alkalmazott, nagyobb rugalmasság), valamint támogató pénzügyi ösztönzőkre.

Hogyan digitalizáljuk sikeresen a KKV-kat?

Egy Párizsban, az UEAPME tagszervezet CPME által a KKV-k digitalizációjáról szóló konferencián Luc Hendrickx vállalkozáspolitikai igazgató hangsúlyozta, hogy a digitalizációt bevett dologgá kellene tenni a hagyományos vállalkozások számára. Ezeknek a vállalkozásoknak piac semleges és objektív információkhoz való hozzáférésre van szükségük a piacon elérhető digitális megoldásokról és ajánlatokról. Emlékeztette a hallgatóságot, hogy az európaiak mindössze 44%-nak vannak meg a szükséges digitális kompetenciái. A KKV szervezeteknek ezért szorosan követnie kell a digitális platformok és az adatgazdaság KKV-k számára kihívást jelentő fejleményeit

A KKV-k másfajta megközelítést kérnek a munka- és magánélet egyensúlyával kapcsolatban

Az informális, tallini Munka- és Szociális ügyek miniszteri megbeszélésen Véronique Willems főtitkár elmagyarázta, hogy az UEAPME miért utasítja el a munka- és magánélet egyensúlyával kapcsolatos javaslatot. Miközben a Bizottság nagy költségek árán ki akarja terjeszteni a szabadságok mennyiségét, amelynek révén embereket von ki a munkaerőpiacról, a KKV munkaadók jobban szeretnék, ha a támogató szolgáltatásokra összpontosítanának, hogy a férfiaknak és nőknek valós választási lehetőségeik legyenek. Egy nyilvánosságra hozott állásfoglalás szerint az UEAPME kifogásolja, hogy a javaslat ne veszi figyelembe a KKV-k realitásait és a munkaszervezésükre való hatásokat. Willems főtitkár magyarázata szerint ez a vállalkozók kárára történik majd és az ő munka- és magánélet egyensúlyukat veszélyezteti majd. Ezért az UEAPME egy másfajta megközelítést követel, amely a támogató szolgáltatások és gondozó intézmények mennyiségére és minőségére összpontosít, hogy a szülők és gondviselők számára valódi választási lehetőségeket jelentsenek a munkahelyi és magánéletükben.

A fizetésképtelenségről szóló irányelv javaslat finomításra szorul

Az UEAPME nyilvánosságra hozta álláspontját a megelőző szerkezetátalakítás kereteiről, a második esélyről, a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről szóló irányelv javaslattal kapcsolatban. Az UEAPME szerint a javaslat - helyesen - nem szándékozik harmonizálni a fizetésképtelenség bizonyos fő szempontjait, mint például a fizetésképtelenségi eljárás megindításának szabályait és feltételeit, a fizetésképtelenség általános definícióját, a követelések rangsorát vagy a fedezet elvonási cselekményeket. Általánosságban a javaslat egy jó kiindulási pont, ugyanakkor finomítani kell rajta, hogy megteremtődjön az adósok és hitelezők érdekei közötti egyensúly. Különösen a KKV-k, mint hitelezők vannak kitéve komoly gazdasági kockázatoknak behajthatatlan követeléseik miatt és ennek komoly következményei lehetnek saját pénzügyi helyzetükre (lásd lánctartozások). Ugyanakkor a KKV-knak, mint adósoknak ésszerű feltételek mellett képesnek kell lenniük az újrakezdésre.

A KKV-k ellenzik a közúti szállítási munkaidővel kapcsolatos változtatásokat

Az UEAPME válaszolt a közúti fuvarozást végzők munkaidő szabályozásának esetleges felülvizsgálatával kapcsolatos első körös konzultációra. Az UEAPME tagjaik és Szállítási Fóruma véleményére alapozva a szervezet ellenzi a közúti szállítási munkaidővel kapcsolatos irányelvről szóló vita újranyitását. Az UEAPME különösen a munkaidőkeret referencia időszakának esetleges lerövidítését ellenzi, amely biztosítja azon kis közúti fuvarozó cégek és önfoglalkoztatók számára a szükséges rugalmasságot, amelyek 2010 óta az irányelv hatálya alá esnek. Ezen kívül az UEAPME azt is kérte, hogy az ágazatban dolgozó KKV-k védelmében legyen beleszólása ebbe az ügybe, ha az unió által elismert ágazati szociális partnerek úgy döntenének, hogy szociális párbeszédet kezdeményeznek ezen a területen.
Mellékletek terület