IPOSZ

Iparági Nap 2019 - Jelentkezés

Kedves Fémipari Vállalkozások!

 

Az OFI tagja az Európai Metál Uniónak, aki tagja a szintén Brüsszelben székelő UEAPMENEK az európai szociális párbeszédben résztvevő KKV munkaadói szer-vezetnek.

 

Most az alábbi értesítést kaptuk a EMU-tól, amiben értesíti az OFI-t a 2019. február 5-6.-án megrendezésre kerülő EU-s Iparági Napról. Lehetőség lenne arra, hogy egy csoportos részvétellel meg tudnánk tekintetni a fémiparban jelenleg alkalmazott legmódszeresebb eljárásokat, technológiát, vállalatvezetési model-leket. Kérjük, hogy ha felkeltette érdeklődését, egy ilyen szakmai kiállítás, akkor jelezze az OFI elérhetőségének egyikén részünkre.

 

Kellő számú jelentkező esetén megszerveznénk egy csoportos látogatást.

 

Jelentkezési határidő: 2018. december 01.

 


Dorog, 2018.10.26.


Üdvözlettel:
Szűcs György
Elnök
Országos Fémipari Ipartestület
________________________________________________________________________________________________

Dear Ms Willems,

 


In the context of our renewed EU industrial policy strategy, we have established the EU Industry Days as an annual event in Brussels to ensure that our policies are fit for purpose. Its overarching aim is to engage stakeholders into an open and inclusive dialogue on the future of European industry.

 


The third EU Industry Days will take place in Brussels on 5 and 6 February 2019.

 


For the 2019 edition of the EU Industry Days, we would like to highlight the vital role of industry for our economy through encouraging our citizens to participate in the Open Doors days in industrial companies and factories. This should allow the general public, particularly young people, to discover the fascinating reality of the industrial operations of Europe. This should help in improving the image of the industry and attracting more skilled and talented young people to work in the industry in the future.

 


Big and small companies and factories active in diverse industrial sectors in different regions of Europe are therefore invited to open their doors to the public to present their activities, show their projects and products or acquaint people with future job opportunities.

 


There is no prerequisite for participation. We only ask that the event exposes people to present-day manufacturing and showcases the many positive aspects of working in the industry, as well as how manufacturing contributes to the community and the economy at large. With this in mind, examples could include: plant tours, business presentations, training courses, job and educational fairs, community events organized in partnership with other businesses, economic development groups and training centers or breakfast, lunch or dinner celebrations with roundtable discussions involving community and business leaders.

 

Companies or organisations from any sector of industry are invited to organize an Open Doors event throughout the months of January, February and March 2019, as part of European Industry Week 2019. Events will be labelled as official 'European Industry Week' events, and will be listed on the event website.

 


Interested organisations should contact the EU Industry Days 2019 team via EU- INDUSTRY-DAY@ec.europa.eu, to ensure coherent communication and potential support from the Commission.

 


I would greatly appreciate it if you could forward this invitation to your members and encourage them to use this opportunity to showcase to the public the reality of industry today.

 


Yours sincerely,
Sławomir TOKARSKI

________________________________________________________________________________________________

FORDÍTÁS


Kedves Willems asszony,


Megújított uniós iparpolitikai stratégiánk összefüggésében létrehoztuk az EU ipari napokat, mint éves rendezvényt Brüsszelben annak biztosítására, hogy politikáink rendeltetésszerűek legyenek. Átfogó célja az érdekelt feleknek az európai ipar jövőjével kapcsolatos nyílt és befogadó párbeszédbe való bevonása.

 


A harmadik EU-iparnapokról 2019. február 5-én és 6-án kerül sor Brüsszelben.
Az EU-iparnapok 2019-es kiadásánál szeretnénk kiemelni az iparág létfontosságú szerepét a gazdaság számára, hogy polgárainkat arra ösztönözzük, hogy részt vegyenek az ipari vállalatok és gyárak nyílt ajtói napján. Ez lehetővé tenné a nagyközönség számára, különösen a fiatalok számára, hogy felfedezzék Európá-nak az ipari műveletek lenyűgöző valóságát. Ez segíthet az ipar képének javításában és a képzett és tehetséges fiatalok vonzásához az iparágban a jövőben.

 


Az európai különböző régiókban működő, különböző ipari ágazatokban tevé-kenykedő nagy- és kisvállalkozásokat és gyárakat ezért felkérik, hogy nyitják meg kapuit a nyilvánosság előtt, hogy bemutassák tevékenységüket, bemutassák projektjeiket és termékeiket, vagy ismerkedjenek meg a jövőbeni munkalehetőségekkel.

 


A részvételnek nincs előfeltétele. Csak azt kérjük, hogy az esemény az embereket bemutassa a mai gyártásnak, és bemutatja az iparágban dolgozó sok pozitív szempontot, valamint azt, hogy a gyártás miként járul hozzá a közösséghez és a gazdaság egészéhez. Ennek szem előtt tartásával a példák közé tartozhatnak: üzemlátogatások, üzleti prezentációk, képzések, állás- és oktatási vásárok, egyéb vállalkozásokkal, gazdasági fejlesztési csoportokkal és képzési központokkal, reggelivel, ebéddel vagy vacsorákkal közösen szervezett közösségesemények, és az üzleti vezetők.

 


Az iparág bármely ágazatában működő vállalatok vagy szervezetek felkérést kapnak arra, hogy 2019 januárját, februárját és márciusát megelőzően szervezze-nek nyílt ajtókat a 2019-es Európai Ipari Hét részeként. Az eseményeket hivatalos "Európai Ipari Hét" rendezvényeként fogják címkézni. szerepel az esemény hon-lapján.

 


Az érdekelt szervezetek az EU-INDUSTRY-DAY@ec.europa.eu címen keresztül kapcsolatba léphetnek az EU ipari napok 2019-es csapataival a koherens kom-munikáció és a Bizottság potenciális támogatása érdekében.
Nagyra értékelem, ha továbbíthatja ezt a meghívást a tagoknak, és ösztönözheti őket arra, hogy kihasználják ezt a lehetőséget, hogy bemutassák a nyilvánosságot az ipar mai valóságának.

 

 

Üdvözlettel,
Sławomir TOKARSKI