IPOSZ

SMEunited sajtóközlemény

Kedves Vállalkozó Társunk!

 

Tájékoztatásul közöljük honlapunkon azt a hírt, ami a GDPR egyéves alkalmazása után a KKV-k európai szervezete az SME United tett közé egy reális hatásvizsgálat elvégzését sürgetve.

 

Az OFI tagja az EMU-nak, és az IPOSZ-nak. Így jutott el gondunk az EU-ig.

 

Az SMEunited, az európai kézműipari, kis- és közepes vállalkozások szövetsége, melynek az IPOSZ is tagja, az alábbi sajtóközleményt hozta nyilvánosságra a tegnapi nap folyamán (fordítás):


Sajtóközlemény


2019. június 12.


A kkv-k szerint a GDPR-ral kapcsolatban realitásvizsgálatra van szükség

 

A GDPR egy évnyi alkalmazási tapasztalata alapján újratervezésre van szükség a valóságnak való megfeleléshez

 


Brüsszel, 2019. június 12. – Az SMEunited arra hívja fel az Európai Bizottságot, hogy végezze el az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) valóságvizsgálatát. Az Európai Bizottság által június 13-án a tanulságok számbavételére tartandó rendezvényt megelőzve az SMEunited megkérdezte tagszervezeteit, akiknek az üzenete világos: az új Bizottságnak egy olyan GDPR-t kellene kidolgoznia, amely kiállja a valóság próbáját.

 

“Az SMEunited tagszervezetei a kétéves átmeneti időszakban és az alkalmazás elmúlt egy évében sok munkát fektettek a figyelemfelhívásba és tanácsadásba annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k meg tudjanak felelni az előírásoknak” jelentette ki az SMEUnited elnök Rabmer-Koller asszony a rendezvény előtt, melynek címe‘A GDPR alkalmazásának egy éve: helyzetértékelés az Unióban és azon kívül’. Úgy folytatta: “A kkv szervezetek erőfeszítései ellenére és az Európai Bizottság és a tagállami kormányok erőfeszítései ellenére, hogy elérjék a kkv-kat, vállalkozóinknak még mindig nagyon sok kérdése van ennek a rendkívül összetett jogszabálynak a végrehajtásával kapcsolatban”.

 

Az SMEunited tagszervezeteinek visszejelzése alapján a fő nehézségek a következők: (1) annak megállapítása, hogy valaki adatkezelő, vagy adatfeldolgozó, (2) annak megállapítása, hogy mit jelent a nagy számban történő adatkezelés, (3) az adatfeldolgozási tevékenységek nyilvántartása, (4) az adatvédelmi tisztviselő kinevezése és (5) az elszámoltathatóság elvének a meghatározása. “Általánosságban ez a jogszabály súlyos nehézségeket okoz a kkv-knak, különösen a mikrovállalkozásoknak és nem arányos.A „Gondolkozz először kicsiben!” elvet nyilvánvalóan nem alkalmazták a jogszabály megalkotásakor.Megnövekedett adminisztratív terheket okozott és a kkv-k megszenvedik a jogszabályi megfeleléshez szükséges személyi és gazdasági erőforrások hiányát”, mondta elnök asszony.

 

“A legfőbb kihívást az jelenti, hogy a jogszabály rendkívül összetett de még így is értelmezésre van szükség. Sok kkv külső konzultánsokat vett igénybe, hogy segítsék őket a GDPR-nak megfelelő rendszerek felállításában. A közzé tett iránymutatások segíthették a szabályok megértését, de nem adnak iránymutatást arra, hogyan kell a gyakorlatben alkalmazni az elméletet.”, magyarázta Rabmer-Koller asszony, majd zárásképpen így folytatta: “Egyértelmű a sürgetés a következő Bizottság felé, hogy felülvizsgálja a GDPR-t, hogy csökkentse a terheit a rengeteg „alacsony kockázatú” kkv-nak egy a gyakorlat próbáját kiálló jogszabállyal.“ Ugyanakkor Elnök asszony azt kéri a tagállamoktól és a tagállami adatvédelmi hatóságoktól, hogy továbbra is támogassák és lássák el tanácsokkal a kisvállalkozásokat, ne bírságolják őket.

 


Elnöki Titkárság
Ipartestületek Országos Szövetsége
1087 Budapest, Luther u. 4-6. I. 3.
Tel.: (1) 354-31-40 Fax: (1) 269-29-57
titkarsag@iposz.hu