IPOSZ

Tájékoztató IPOSZ-nál induló képzésről

Az alábbi tájékoztatást kaptuk az IPOSZ-tól, a náluk induló ingyenes vállalkozási ismeretek képzés lehetőségéről:
 
 
háromnapos képzést három egymást követő októberi pénteken, október 4-én, október 11-én és október 18-án fogjuk lebonyolítani.  Az órákat 09:00-17:00 között tartjuk.
A képzést az IPOSZ épületében, Budapest, Luther u. 4-6. fogjuk megrendezni.
 
 
Október 4-én vállalkozási alapismeretek címszóval szakavatott előadó az aktuális ismereteket és helyzetet fogja elmondani az alábbi témakörökben:
- jogi formák
- egyéni vállalkozás és társas vállalkozások
- szempontok a jogi forma kiválasztásához
- alapító okirat kérdése
- jogképesség és szerződéses képesség
- jogi ügyletek
- szerződési jog, általános szerződések
- értékesítési szerződés, munkaszerződés, szolgáltatásokkal és anyagbeszerzéssel kapcsolatos szerződések, bérleti szerződés és garancia kérdése
 
 
Október 11-én az adójogi és egyéb hatósági intézkedésekkel és azok alkalmazásával fog foglalkozni, különösen a vállalkozások működtetése kapcsán. Főbb témakörei:
- építési, környezetvédelmi és hulladékszabályozás
- engedélyköteles és végzettséghez kötött tevékenységek
- munkahelyi előírások, munkavédelem
- adótörvények és adók típusai (ÁFA, IPA, TAO, SZJA, Szocho, stb.)
- adózási eljárások, ügyintézés formái és lehetőségei
- jelentési kötelezettségek
- vállalkozás külső szakértői, kapcsolattartás könyvelővel, jogi képviselővel
 
 
Október 18-án környezeti, piaci elemzéssel, erősségek és gyengeségek elemzésével, versenyelőnyökkel, célkitűzéssel és vállalati célok típusaival, az eredménymutatók mérésével, az üzleti etika betartásával és alkalmazásával a vállalkozáson belül, főleg az ügyfelekkel és a beszállítókkal kapcsolatban fog foglalkozni. Szóba kerül még a kockázatviselési képesség és eredményesség vizsgálata, valamint a nyugdíjba vonulás lehetőségeinek a megismerése.
 
 
A háromnapos képzés kiemelten hasznos kezdő vállalkozásoknak, de nagyon sok naprakész információt fog tartalmazni működő vállalkozások számára is.
 
 
Kérjük a mellékelt jelenléti lap visszaküldésével jelezzék, ha részt kívánnak venni a képzésen.
Amennyiben valaki csak egy vagy két képzési nap témaköreiben érdekelt, azt is szívesen látjuk, kérjük ezt jelezzék.
 
 
 
 
Tisztelettel,
 
Németh László
elnök
Elnöki Titkárság
Ipartestületek Országos Szövetsége
1087 Budapest, Luther u. 4-6. I. 3.
Tel.: (1) 354-31-40 Fax: (1) 269-29-57
titkarsag@iposz.hu