IPOSZ

SolarKomfort energia korszerűsítés javaslat

Hírlevél


Kedves Fémiparos Társak!

 


Az OFI, mint munkaadói szakmai érdekképviselet, programjában olyan feladatokban, ter-vekben szeretne segíteni az együttműködése során kialakított kapcsolatok révén, amivel a fémipari vállalkozók, tagjaink, és nem tagjaink egyaránt találkoznak termelésük hatéko-nyabbá, költségtakarékosabbá egész működésük gazdaságosabbá tételének alakítá-sában.

 

Ezt kétféle módon segítjük. Kapacitásaik lekötésében, a termelésben, a megrendelések növelésével (munkaközvetítéssel, kiállítások, vásárok, üzletember találkozók látogatásá-nak szervezésével).

 

A másik mód a termelési költségek csökkentésének segítségével. Az új technikák, techno-lógiák kialakulásának idején nagyon fontos az ezekről való legújabb információk gyors eljuttatása a vállalkozásokhoz, összekapcsolva az ezen beruházások megvalósításához rendelkezésre álló pályázati, hitelezési lehetőségekkel.  Most napjaink egyik legégetőbb problémájának megoldására kaptunk egy ajánlatot azzal a tartalommal, ami lehetőséget ad arra, hogy a cégek ezen irányú beruházásainak költséghatékonyság javító döntéseit elősegítse, a döntés után pedig a tervezéshez cselekvő közreműködést nyújtson a terve-zésben, eszközbeszerzésben a kivitelezésben, és az állami támogatás elnyerésének felté-telét a pályázat megírását is.

 

A jelenleg érvényes GDPR európai, és magyar szabályozás szerint egyéni adatokat másnak kezelésre átadni nem lehet, ezért a segítésnek az információ eljuttatásának ezt a módot választottuk, amiben az ajánlatot megfogalmazó cég levelét elérhetőségének feltünteté-sével eljuttatjuk önökhöz azzal a kéréssel, hogy ha érdekli önt ez a lehetőség, akkor köz-vetlenül vegye fel a céggel a kapcsolatot.

 

solarkomfort_javaslat.doc