IPOSZ

13. sz. rendkívüli hírlevél


OFI  13. sz. rendkívüli hírlevele

 

Tisztelt Fémiparos Társaink!
Kedves Tagjaink!


Az elmúlt hetekben sorra jelenteti meg az OFI a rendkívüli hírleveleit, amire szinte kivétel nélkül azért volt szükség, mert az eddigi partnereinktől, és az OFI egyre erősödő média kampányának is köszönhető új partnerszervezetektől jönnek olyan megkeresések, amik a vállalkozói termelési láncokhoz való kapcsolódáshoz keresnek magyar vállalkozókat.

 

Nem az OFI média programjának a hiányossága az, hogy mondjuk az elmúlt héten megje-lentetett 12. sz. rendkívüli hírlevelünkben kerestük meg önöket egy széfgyártási ajánlattal, és most a hét elején pedig egy francia vállalati lánchoz való csatlakozási lehetőségről küldjük a 13. rendkívüli hírlevelünket. Ez az OFI gyors, rugalmas, az üzleti életben szokásos reagálás-nak a gyakorlati példája. Az előző hírleveleinkben sorra, arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a járvány utáni időszakban felgyorsult információáramlás következik be. Ezért jó lenne, ha a vállalkozó társaink is erre felkészülve tudnának napokon belül cégük, vállalkozásuk bemuta-tására. Felszereltségük, kapacitásuk, gyártmányuk palettájának bemutatására. Az elmúlt heti hírlevél melléklete volt két jelentkezési lap, aminek visszaküldésével ezt a gyors és egyre pontosabb adatszolgáltatás igéényt is segíteni tudnánk. Kérjük gondolják meg hogy csatla-kozásukkal egy ilyen közösséghez igényt előnnyel járna cége számára.

 

A mostani hírlevélben arról szeretnénk tájékoztatást adni, hogy egy francia vállalatcsoport kutatást szeretne végezni magyar fémipari vállalkozások között az alábbi termelés feltételek meglétéről.

 

A cégnek a Kovácsolás, lakatosipari tevékenység a fő profilja és olyan partnereket keres Ma-gyarországon, akik ebbe rendszeresen be tudnának kapcsolódni.

 

A géppark, amivel dolgoznak: sajtoló prések, élhajlítók, hegesztéstechnika, CNC megmunká-ló gépek, táblalemezolló, lemezvágó, horonyvágó (csaplyukfúró), eszterga. A megmunkált anyag főleg acél, inox, esetenként műanyag.

 

A cég leendő partnerével szemben nem elvárás a nagy méret (10 főtől már érdekes lehet), nem elvárás a tanúsítványok megléte (előny, ha van pl. ISO, de nem létkérdés), sem a mo-dernizált géppark. Természetesen a géppark ismerete fontos lenne például azért, hogy komplementer legyen a francia cég egy-egy leányvállalatának gépeivel.

 

Előre is megköszönöm, ha bármi módon tud segíteni nekem, ennek a konkrét partnerkere-sésnek a kezelésében.

 

Jelen levéllel a CIC Budapest üzletfejlesztési elemzője, Király Andrea kereste meg az OFI-t azzal a kéréssel, hogy a lehetséges partnerek lehetőleg 2021.05.13.-ig jelentkezzenek. Király Andrea elérhetősége a következő:

 

KIRÁLY Andrea
Üzletfejlesztési elemző
CIC Budapest
Váci út 96-98.
Recepció / Entrée A2
H-1133 Budapest
Levelezési cím / Adresse postale :
H-1387 Budapest
Pf. 29.
Téléphone fixe bureau : +361 489 0340
Téléphone portable bureau : +36 30 20 40 950
Télécopie – fax : +361 489 0341

 


Ebből a megkeresésből is látható, hogy időben ilyen kéréseknek meg tudjanak felelni előre készülni kell. Ez a kutatás előkészíti egy kooperációs lehetőség kialakulását. Még nem konk-rét együttműködési ajánlat, de aki nem kerül be a jelentkezettek névsorába, annak nem lesz lehetősége bekerülni a kiválasztottak közé.

 

Bővebb információt Király Andreától kaphat.

 

Üdvözlettel:

Szűcs György

Elnök