IPOSZ

SMEunited hírlevél

Mint ismeretes, az IPOSZ tagja az Európai Kis és Középvállalkozások Európai Szövetségének, az SMEUnitednek.

 

Ez a szövetség a kkv szektor fő  képviselője európai szinten a társadalmi párbeszédben, folyamatos kapcsolatban áll a brüsszeli adminisztrációval, az Európai Parlamenttel, a nagy munkaadók és a kamarák európai szövetségeivel.  Munkáját különböző munkabizottságokban folytatja, és állandó apparátusa van. Munkájába igyekszik a nemzeti tagszervezetek véleményét  is becsatornázni.

 

Most egy projekthez csatlakozva úgy döntött, hogy a nemzeti tagjainak időközönként hírlevelet küld arról, hogy konkrétan milyen tárgyalásokat folytat, milyen a tagnemzetek kkv szektorát érintő témakörök merülnek fel, és milyen szervezetekkel tárgyal.

 

Egy ilyen hírlevelet küldünk meg most, amelyet angolból magyarra fordítottunk. A tagságot érintő kijelentéseket vastaggal kiemeltük.

 

Törekszünk a jövőben a hozzánk érkező hasonló hírleveleket rendszeresen megküldeni.

 

Kérjük, tagjaikat belátásuk szerint az Önök által fontosnak tartott témakörökben tájékoztassák. Lehetnek olyan témakörök, amelyek már a közeljövőben hazai és európai döntésekben megjelennek majd és kihatnak a tagjaink helyzetére.

 

Baráti üdvözlettel:

Németh László

elnök

Elnöki Titkárság
Ipartestületek Országos Szövetsége
1087 Budapest, Luther u. 4-6. I. 3.
Tel.: (1) 354-31-40 Fax: (1) 269-29-57
titkarsag@iposz.hu

 

 

 

 

 

SMEunited

 

Európai Foglalkoztatási és Szociális hírlevél

 

A SMEunited a kkv-kat képviselő európai ernyőszervezet. A SMEunited elismert európai szociális partner, és közvetlenül részt vesz az európai ágazatközi szociális párbeszédben. A technikai segítséget nyújtó DigiSoc projekt társult partnereként a SMEunited célja, hogy hozzájáruljon kkv szociális partnerei nemzeti szintű kapacitásának javításához, hogy lehetővé tegye számukra a hatékonyabb társadalmi párbeszédet. A jól működő szociális párbeszéd a sikeres szociális piacgazdaság, valamint a fenntartható foglalkoztatás és a szociálpolitika legjobb megfelelő szintű kialakításának fő eszköze.

Ez a havi hírlevél átfogó áttekintést nyújt az EU-szintű szociális párbeszédről és annak főbb eredményeiről, a foglalkoztatás- és szociálpolitika legfontosabb fájljainak frissítéséről és nyomon követéséről, és lehetővé teszi e témák jobb megértését és bevonását.


Az EU kétoldalú szociális párbeszéde

Tárgyalás a távmunkáról és a lekapcsolási jogról - szeptember 18. és 19. A SMEunited továbbra is aktív tagja a többi európai szociális partnerrel a „távmunkáról és a kapcsolatfelvétel jogáról” szóló tárgyalásoknak. A SMEunited részt vett a szeptember 18-19-i plenáris ülésen. A következő tárgyalási fordulóra október 23-án kerül sor.

Ha többet szeretne tudni a folyamatban lévő tárgyalásokról, forduljon bizalommal a SMEunitedSocialAffairs csapatához.

 

Az EU háromoldalú szociális párbeszéde

A Társadalmi beruházásokkal és uniós költségvetési szabályokkal foglalkozó informális munkacsoport – szeptember 5-én a SMEunited oldaláról részt vett a spanyol elnökség szociális beruházásokkal foglalkozó informális munkacsoportjában (IWGSI). A megbeszélésen az érintettek megvitatták a támogatható szociális reformok és beruházások meghatározását a szélesebb körű beruházásokon és a középtávú költségvetési strukturális tervekbe beépítendő reformokon belül. A találkozó azt is megvizsgálta, hogy milyen különböző információs követelményekre van szükség a szociálpolitikák alapos mikro- és makroelemzésének biztosításához a következő gazdaságirányítási keretben.

Az EU szociális és foglalkoztatási politikája

 

Szakértői csoportülés a minimálbérről – szeptember 12.: Szeptember 12-én a SMEunited csatlakozott az Európai Bizottság DG EMPL által szervezett Szakértői Munkacsoporthoz.

 

Az ülésen a 10. cikkre (figyelés és adatgyűjtés), a 11. cikkre (a minimálbér védelmére vonatkozó információk), a 12. cikkre (jogorvoslathoz való jog és a hátrányos bánásmód vagy következményekkel szembeni védelem) és a 13. cikkre (büntetések) összpontosítottak. Ha további információt szeretne kapni a fent említett cikkek megvalósításával kapcsolatban, kérjük, forduljon a SMEunited szociális csoportjához.


Szakértői testület a szakmai gyakorlattal kapcsolatban Szeptember 20-án a SMEunited meghívást kapott az Európai Számvevőszék (ECA) szakértőitestületébe, hogy megvitassák az EU-n belüli szakmai gyakorlatokat. A megbeszélésen a SMEunited hangsúlyozta annak fontosságát, hogy először biztosítsák a szakmai gyakorlatokra vonatkozó megfelelő adatgyűjtést, valamint a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről (QFT) szóló 2014. évi tanácsi ajánlás teljes körű végrehajtását, mielőtt egy új uniós szintű jogszabályt elfogadnának. Ezenkívül a SMEunited ragaszkodott ahhoz, hogy a szakmai gyakorlatnak olyan tanulási tapasztalatnak kell maradnia, amely megkönnyíti a munkaerőpiaci csatlakozást és lehetővé teszi a készségek megszerzését.


Szeptemberben a SMEunited részt vett az EU-OSHA Egészséges Munkahely Kampány partnereinek irányítóbizottsági ülésén.

Az EU-OSHA az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó információs ügynöksége. A 2023–2025-ös Egészséges munkahelyek kampánya felhívja a figyelmet az új digitális technológiák munkára és munkahelyekre gyakorolt ​​hatására, valamint a kapcsolódó munkahelyi biztonság és egészségvédelem (OSH) kihívásaira és lehetőségeire. Ezenkívül platformot biztosít a bevált gyakorlati megoldások cseréjéhez. A SMEunited támogató partnerként fog működni ebben a kampányban, és megosztják tevékenységeiket 5 kiemelt területre összpontosítva:

Digitális platform munka,
Fejlett robotika és mesterséges intelligencia
Távoli munka /távmunka/
Intelligens digitális rendszerek
Munkavállalók irányítása mesterséges intelligencia segítségével
A kampány hivatalosan várhatóan október 25-én indul.


Magas szintű találkozó a munka és a szociális párbeszéd jövőjéről – Szeptember 21-22: A SMEunited szeptember 21-én és 22-én meghívást kapott a spanyol elnökség által szervezett, a munka és a szociális párbeszéd jövőjéről szóló magas szintű találkozóra. „A kkv-k munkáltatóinak érdemben kellene részt venniük a szociális párbeszédben, hogy hozzájáruljanak a kulcsfontosságú munkaerő-piaci reformokhoz, például a zöld átálláshoz. A következő években a hangsúlyt az elfogadott jogalkotási kezdeményezések eredményes végrehajtására és a készségek hiányának kezelésére kell helyezni” – mondta VéroniqueWillems, a SME egyesült főtitkára. „Kiemelten fontos, hogy a szociális partnereket bevonjuk a döntéshozatali folyamatba, nemcsak európai, hanem nemzeti szinten is.

A szociális partnerek ismerik a valóságot a helyszínen, és közel vannak a megvalósítás szintjéhez, tisztában vannak azokkal a problémákkal, amelyekkel nap, mint nap szembesülnek a munkavállalók, a kkv munkaadók és a cégek” – zárta a SME egyesült főtitkára.

 


Szeptember 28-án a SMEunited csatlakozott a belga elnökség által szervezett magas szintű szemináriumhoz, hogy megvitassák a szociális jogok európai pillérén (EPRS) belüli jövőbeli fellépéseket.

 

Egyenlő feltételek biztosítása munkaerőpiachoz való hozzáférésben, a tisztességes munkakörülmények, a szociális védelem. Társadalmi-gazdasági kormányzás terén a belga elnökség részletezte azt a megközelítést, amelyet 2024 első felében a Tanács soros elnöksége során alkalmazni kívánnak. 2021 májusában, Portóban tartott szociális csúcstalálkozón jóváhagyott 2030-as főcélok elérése:

A 20 és 64 év közötti lakosság legalább 78%-ának munkaviszonyban kell állnia
A felnőttek legalább 60%-ának minden évben részt kell vennie a képzésben.
A szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyek számának legalább 15 milliós csökkentése, beleértve legalább 5 millió gyermeket.