IPOSZ

PhD kutatás támogatása iránti kérelem

Bujáki János vagyok, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (volt Szent István Egyetem, Gödöllő) Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje.


A munkám mellett jelenleg hatodik féléves doktorandusz hallgatóként „A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások alkalmazkodási és változási képességeinek vizsgálata az innovativitás szemszögéből” címmel írom a dolgozatomat, melyhez egy online elérhető kérdőívvel gyűjtök adatokat. A kérdőívben szereplő állítások a vállalkozások alkalmazkodási és változási képességeinek szintjét, illetve az innováció iránti nyitottságát mérik fel az adott vállalkozás vezetőjének megítélése alapján. A megkérdezés során kizárólag magyarországi vállalkozók saját, őszinte véleményére vagyok kíváncsi, ennek megfelelően nincsenek jó és rossz válaszok. Az innováció területén készített kutatások általában a nagyobb középvállalatokra és a nagyvállalatokra korlátozódnak. Az én célom azonban minél szélesebb mikro-, kis- és középvállalkozói körhöz eljuttatni a kérdőívet, hogy a vállalkozások vezetőitől kapott adatokat feldolgozva a PhD értekezés eredményei a szakpolitikát alkotók, ill. az egyes szakági szövetségek számára is hasznosak legyenek. A kkv-szektor szereplőin túl természetesen bármely nagyvállalat vezetőjétől kapott válaszokat is köszönettel veszem, ugyanis azok összehasonlítása a náluk kisebb vállalkozásoktól érkező válaszokkal további tudományos eredményekhez vezethet.

 

A kitöltés anonim módon és önkéntesen történik, a weboldal azonosításra alkalmas adatot nem tárol. Az állításokat egytől ötig kell értékelni annak megfelelően, hogy a válaszadó a saját cégét figyelembe véve milyen mértékben ért egyet azokkal. A kérdőív üzleti titkot nem érint. Előre is köszönöm, ha egy kitöltéssel támogatni tudja a kutatásomat!

 

A kutatásom online kérdőíve az alábbi linken érhető el:

https://limesurvey.szie.hu/index.php/528347?lang=hu