IPOSZ

Mráz Szilárd vagyok, egy családi 7 fős vállalkozást vezetek immár 30 éve Csolnokon, Budapesttől 45km-re.

 

Többnyire egyedi alkatrészek, szerszámok gyártásával foglalkozunk, de kivágó- és fröccsszerszámokhoz is készítünk munkadarabokat.

 

Kisebb alkatrészek vegyi barnítását és Schmidt prés kétkezes indításra való átalakítását is vállaljuk.

 

Gépparkunkban megtalálható:

 

új CNC maró- (DMG MORI CMX 600 V - 3 tengelyes), új CNC huzalszikraforgácsoló-(Sodick VL400Q), CNC tömbszikraforgácsoló-(Charmilles és Sodick), startfuratfúrógép

 

Hagyományos gépeink:

 

síkköszörű-, tengely és furat köszörű-, eszterga- és 3 marógép

 

Szívesen állunk az Önök rendelkezésére és örülnénk, ha együtt tudnánk dolgozni.

 

Amennyiben felkeltette érdeklődésüket, kérem keressenek bizalommal! Mellékletben küldöm gépparkunkat és néhány referenciamunkánkat.

 

Mráz_Szilárd_EV.pdf

 

Üdvözlettel:

 

Mráz Szilárd EV.

2521 Csolnok

Kossuth L. út 21.

Mobil: +36 30/9-777-240

E-mail: mrazszilard@gmail.com

Tisztelt Vállalkozó Társaink!

 

Az OFI a koronavírus járvány okozta nehézségeket is figyelembe véve, a régóta programba vett érdekképviseleti segítő elképzelésének megvalósításához kezdett. Ennek ismertetését kezdjük meg most ezzel a tanulmánnyal, amit Honlapunk – Hírek menüpontjában olvashat most.

 

Kérjük, szánjon rá időt, hogy megismerkedjen ipartestületünk elképzelésével egy régóta meglévő, de most a járvány idején különösen felerősödő gonddal a vállalko-zások munka ellátottsági problémájának megoldásával kapcsolatos segítségnyújtásról.

 

Várjuk érdeklődő jelentkezését.

_________________________________________________________________________________________

Együttműködési lehetőség

 

Az Országos Fémipari Ipartestület rövid, közép, és hosszú távú érdekképviseleti programjában kiemelten szerepel a fémipari vállalkozások munkához való jutásának segítése. Folyamatosan keressük, kutatjuk azokat a lehetőségeket, amivel ezen a területen sikeresen tudnánk eredményt elérni.


Fontos kutatásokat végeztünk a magyarországi kisvállalkozói történelemben abból a célból, hogy felleljük azokat a törekvéseket, amivel ezen a területen elődeink munkálkodtak, és sikereket is értek el. A céljuk korábban a fő érdekképviseleti munkára a szakszerű, jó minőségű munkák végzésére, a termékek előállításának segítésére irányult. Ehhez kapcsolódott a tisztes iparos magatartás, az áralkalmazás, és a ha-táridők betartása az elvégzett termelésért való jótállás. Az ipari szerű termelés növe-kedésével az új technikák, technológiák megjelenésével az ipari forradalmak talál-mányainak a termelésbe való bevezetésével nőtt a kereslet, bővültek a megrendelések ennek a korszak az érdekképviseleti fő feladati változtak. Ennek a kornak a sajátossága, hogy kialakultak a hagyományos kisipari műhelyek, manufaktúrák, és utána a közép és nagyipari méretű gyáripar minden szakmában. Ehhez a gyártási módokhoz igazodott a nagytömegű szakembert kibocsátó szakképzés.


De nem csak a fizikai termelés fejlődött, hanem kialakult a termelésnek új gazdasági rendje A társadalmak működése, a háborúk, békeidőszakok, betegségek, járványok egy ciklikus megrendelési, fogyasztási hullámot indított el, aminek eredményeként a  gazdasági növekedéseket – válságok, visszaesések követték. Ezek következményeként hol működött, növekedett a gazdaság, konjunktúra volt és kapacitáshiány lépett fel – hol eltűntek a megrendelések a fizetőképes kereslet, és a munkanélküliség réme árasztotta el a gazdaságot, egész iparágakat, országokat, országrészeket lehe-tetlenített el.


Ezt sokféleképpen megpróbálták áthidalni, és az egyik módszer az volt, hogy a szer-vezett vállalkozások megpróbálták különféle termeltető, értékesítő szervezeteket lét-rehozni és ezzel, gazdasági lehetőségeiket növelni, és ezzel termelésük volumenét emelték, növelték és sokszínűvé tették, új keresleteket indítottak be. Ezen szerveze-tek sokféle módon alakultak meg, általában a szövetkezési, szövetkezetek formáját választották. A lényege azonban mindig az volt, hogy úgy nyújtott segítséget, hogy a vállalkozások önálló folyamatos működését biztosítsák, ezzel mintegy folyamatot tartottak fent. Hozzájárultak megrendelések biztosításával a hiányzó bevételek pótlásához, de önállóságukat, vállalkozói létüket nem szüntették meg. Ez a fajta szövetkezés nagyban különbözött az 1945 után Magyarországon megalakult szövetkezetektől. Ezek valóban önkéntes szervezetek voltak. A kényszert a gazdasági ellehetetlenülés fenyegetése jelentette.


Létrehoztak olyan szervezetet, amelyben főállású élethivatásszerűen dolgozó mun-katársaik: kereskedők, piackutatók, pénzügyesek, vásárlátogatást szervezők, vásár-szervezők műszaki mérnökök, egyszóval a mai világban marketingeseknek nevezett csapat a tulajdonos vállalkozók irányításával munkákat, megrendeléseket szereztek, és ennek a közösség által már önállóan termelt termékeknek, szolgáltatásoknak piacot, megrendelőt biztosítottak.
A gazdaságtörténeti dokumentumokban már a korai időszakokban is ezekre utaló leírások nyomait találjuk, de az idő távolsága miatt ezek pontos részletekkel nem mindig szolgálnak. Amit biztosan tudunk, hogy voltak térségi, országos szakmai szerveződésű alakulatok. Közeledve a XIX. és a XX. századhoz, már egyre konkré-tabb példákat, mintákat találunk az ilyen szervezetekre. Ezek jól elhatárolhatóan két szakmai területre koncentrálódtak a múltban is, és ahol még fenn tudtak maradni, és működnek a jelenben is. Ez a két terület a termelés a termékgyártás, esetleg szolgál-tatás is, és van ahol az értékesítés a kereskedelem dominált. Később azonban át-át nyúltak egymás területére. A termelők saját piackutatásuk alapján kereskedni is kezdtek a kereskedő szervezetek pedig termeltetni – gyártáshoz is kezdtek. Mai pél-da erre napjaink multinacionális kereskedelmi cégeinek úgynevezett „saját márkájú” termékei.


De néhány példát a közelmúltból ezekre a szervezetekre is szeretnék említeni, ami már a mai kor polgárának, vállalkozójának is ismerős lehet. Nem törekszem törté-nelmi értékű részletezéssel, azokat a rendszereket bemutatni, csupán arra rávilágí-tani, hogy ami a múltban jó volt, a gazdaságnak az jó lenne ha lenne hisz, ma is hi-ányzik a harmonikus működéshez. Országos kiterjedésű szerveződés volt a Hangyaszövetkezeti rendszer. Ennek üzletei, termelő egységei országszerte a Kárpát-medencében ismert volt. De ebben a példákból nem hagyható ki a volt céhek feloszlatása után megalakult szakmai ipartestületek szövetkezetei, pld. a VIII. kerületi bádogosipari szövetkezet. A nevét lehet, hogy nem pontosan idézem, de az ilyen, és hasonló szövetkezeteket az I. – II. világháború, a gazdasági válságok, a társadalmi rendszerváltás elsöpörte. Ma már csak pontatlan, de lényeges ismereteink vannak róluk. Szerencsére működésük új formában, régi céllal, már az új korban is átnyúltak. Az ezzel a céllal alakult szervezetek gazdasági alapon érdekképviseleti indítással. A kereskedelemben országosan jelen van az ÁFEOSZ, az ipari termelésben az OKISZ, és a mezőgazdaságban az újjáalakult TÉSZ-kek. A történelmi változások nagyfokú alkalmazkodásra kényszerítették az ezen a területen tevékenykedőket. Elődeink minden korban tették azt a feladatukat, amivel tagjaik megbízták nevezetesen: segítsék működésükben a gazdaság adott területén működő magyar tulajdonú családi kis és középvállalkozásokat, azok anyagi és erkölcsi emelkedésében gyarapodásában, saját maguk, és a közösség, az ország javára. A megbízás kiterjedt arra, hogy tegyenek meg mindent, amit lehet az adott feltételek, körülmények között becsülettel: Ebben a heorikus küzdelemnek bizony a körülmények sokszor szinte az ellehetetlenülésig nyúltak, jellemző volt ez az ország minden csoportjára, így magyar ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági KKV-kra, még is helytálltak elődein, ennek a munkának állít emléket versben Reményi Sándor 1920-as évek végén írt versében.


Szabadon idézve: Tettük a dolgunkat, amit csak lehetett, amit a körülmények meg-engedtek, és még azon túl is.
Ezek a példák azonban nem lennének teljesek abban a sorban, hogy erősen meg-győzően hasson arra, hogy a kisiparnak is szüksége van egy ilyen, a mi munkánkat segítő szervezetre, ha nem említenénk meg egy a közelmúltig működő kisipari pél-dát. Annak a szervezetnek a működését, ami 1955 – 2008 között működött a magyar kisiparosok szolgálatában. Bár alapításának nem az volt bevallottan az elsődleges célja, de mégis hozzájárult a kisipari gazdaság erősítéséhez. Azzal, hogy működött termeltetett a kisiparosok szellemi munkájának felhasználásával készült magas szín-vonalú termékek elkészülhettek az azok elismertetésével kiérdemelt erkölcsi elisme-résének bemutatásával. A nehéz időszakban ez bíztatás volt azok számára, akik nem adták fel ezt az életformát.


Ez a vállalkozás volt a KTV – Kisiparosokkal Termeltető Vállalat. A KTV az idők kez-detén kicsibe kezdte. Ez a cég 1955-ben, mint a Kisipari Exportra Termeltető Iroda alakult meg. Ez alatt a több mint 60 éves működése alatt, amíg tevékenykedett, más-más néven mindig igyekezett annak a termeltetési célnak megfelelni, amire a kisiparnak mindig is égetően szüksége volt. Munkát biztosítani a lehető legtöbb szakmában a legnagyobb kiterjedésben az országban. Erről a tevékenységről sokaknak, sokféle, hol pozitív, hol negatív véleménye van. Én nem szándékozom erről vitát nyitni, jelen dolgozatban többet írni. Akit érdekel a dokumentáltan leírt története az elolvashatja az Országos Fémipari Ipartestület által 2016-ban megjelentetett könyvben, aminek címe „Egy termeltető vállalat múltjából egy új vállalkozás megalapozásához”. De összekapcsolódva a KTV a NOVOKI nevű szintén kisipart segítő vállalattal, aminek profilja az innováció volt. – A korszerűsítésnek a kisipari cégek közötti segítése jelentős termelési csoportot képzett. Ebből a körből kikerülő vállalkozások többen a rendszerváltás utáni gazdaság kiemelt szereplői lettek.


Ami az OFI részéről aktuálissá teszi most ennek a témának a megtárgyalását, az nem csak a koronavírus miatt keletkezett nehézség a hazai és nemzetközi termelési láncokban, ami az elmúlt években kialakult és már nagyszerű termelési eredménye-ket hozott. A gazdaság növekedése, a gyártási technológiák változása, az anyagok, gépek, szerszámok modernizálása, a digitalizáció, és az automatizálás, a robotizációs folyamat elterjedésének segítése a kisüzemek modernizációjuk támogatása valamint az ehhez kapcsolódó – közép és felsőfokú szakképzés soha meg nem szűnő feladatot jelent egy olyan érdekképviselet számára, mint az OFI.


De minden törekvés a IV. ipari forradalomhoz való kapcsolódás segítésében: az anyagi és szellemi beruházások megvalósításának ösztönzésében, népszerűsítésé-ben nagyon kis hatékonysággal működik ha nem tudunk előre lépni egy területen, ez a terület pedig a szervezet - rendszerű munka biztosítás segítése. A vállalkozások és ezen belül a családi mikro és kisvállalkozások szívesen ruháznak be vállalkozásukba, szívesen vesznek részt képzésben, felnőttképzésben, szívesen oktatnak duális szakmunkás képzésben teremtenek új munkahelyet saját megtermelt profitjuk, hitellel, növelve, pályázatokon való részvétellel kockáztatva eddig megteremtett családi, és vállalkozói vagyonát ha látnak lehetőséget hogy van támasszuk a munkával való ellátásuk biztosításában is. Ez a probléma már jelentkezett néhány évvel ezelőtt is, a nagyvállalatokhoz, és a kisüzemek egy jelentős részéhez sem érnek el azok a gazdasági információk, amik segítenék a kooperációs együttműködés kialakulását, a beszállítóvá válást, az alvállalkozói pozíciók kialakítását a megrendelők és a kivitelezők egymásra találását. A gazdasági pozíciók a versenyképességen múlnak. Ez nagyon összetett folyamat halmaza egy termelő vállalkozás tekintetébe, de az egyik alapvetés az, hogy mindent olyan feltételek között kell megtermelni, megtermeltetni, ahol a leggazdaságosabb az ár. A modern piacgazdaságban ezért alakult ki a KKV-k rendszere, mert költséghatékonyabban tudnak termelni a nem mindig nagy darabszámú termékeket is. Ez a mezőgazdasági üzemek között az integrátori szerepek kialakulásához vezetett az ipari üzemeknél a gesztorhálózatokat is jelentheti. De az elmúlt évek tapasztalatai nálunk sok esetben a Kínában hitelesített gyártást választották. Most ebben a helyzetben vagyunk. Meg kellene szervezni a magyarországi KKV fémipari beszállítói rendszert.


Mi a fenti példákkal szerettük volna bizonyítani, hogy midig is volt, jelenleg is van, és jövőben is szükség van olyan szerveződésekre, aminek segítségének eredménye a kisüzemeknek szükséges megrendelések biztosítása a nagyvállalatoknak pedig a jó minőségben termelő KKV-ra ez a vírus utáni időszak nagy kihívásra. Ezen a területen t növelni versenyképességüket. Nincs a kezünkben a bölcsek köve, de az idő, ami a felzárkózásunk erősítésére rendelkezésünkre áll, kevés. Ezért cselekedni kell, és a gyakorlatban meg kell találni a piacgazdasági körülmények között is működő szervezeti formát, piaci alapot, de érdekképviseleti eszmeiségtől vezérelve, amiben ezt a problémát rendszerszerűen megoldjuk, eredményt érünk el. Az ilyen koordináló szervezet megalakításához működés fenntartásához valószínű egy projektet kell indítani programszerű szemlélettel, aminek eredményét előre meghatározna. Egy önfenntartó rendszer kialakítását fizikálisan működéssel nem csak tanácsadással. Amíg ennek szükségességét nem tesszük magunkévá, a megalakításhoz szükséges területek minden szintjén, ami a döntéshozataltól, a megvalósításokon át a vállalkozásokig terjes, és a kidolgozásához nem látunk hozzá, addig ez egy fikció elképzelés, vágy marad. Az OFI, hogy ezt a folyamat elindítását előkészítése, egy cselekvési programot határozott el, amit a következőkben hajt végre, szeretne megvalósítani.


Egy velünk régóta kapcsolatban lévő tanácsadó céggel együttműködve vállalkozókat kérünk fel arra, hogy legyenek segítségünkre azzal, hogy személyes felkérésen alapuló beszélgetés keretében a tulajdonossal tárgyaljuk meg azt a helyzetet, amivel vállalkozása jelenleg szembe találta magát: Azt, hogy milyen tervei vannak, ahhoz milyen segítségre, támogatásra van szükség a vállalkozása rövid és hosszú távú működéséhez, növekedéshez.


Az OFI részéről: kérdéseink arra irányulnak, hogy
• milyen a munkaellátottság
• technika, gépi felszereltség
• mi a profilja, vannak-e termékei
• mennyi a szabadkapacitása
• részt venne-e egy koordinált termeltetési láncban


Amennyiben az utolsó kérdésre igen mond, és a gépi felszereltségét be tudja mutatni termelési lehetőségét össze tudja röviden foglalni, úgy erről kérünk a vállalkozásától egy összeállítást, szöveggel, képekkel.


A megkérdezett és így együttműködésről biztosító vállalkozóknak felajánljuk, hogy az OFI honlapján megjelentetjük a vállalkozásának lehetőségét a munkavállalási potenciáját. Az OFI honlap – hírek rovatában feltesszük a jelentkező vállalat hírének közlését. A vállalkozás bemutatásánál a technikai eszközeiről gyártási profiljáról, leköthető kapacitásáról, az OFI honlap – szolgáltatásaink hírfelületén helyezzük el, és ott tároljuk ingyen és bérmentve.

Ebben a tudósításba beleférhet az is, hogy ha rendelkezik saját termékekkel, azt ajánlja, értékesítésre vagy esetleg felesleges gyártó berendezését, gépét ajánlja eladásra, vagy vásárolni szeretne gyártó eszközt, esetleg épületet, raktárt, műhely, telephelyet keres vételre, vagy ajánlja fel eladásra. Terveink szerint a leendő termeltető szervezetnek Beszerző – Értékesítő ága is lenne.


Ezt a felajánlást a honlappal azért tesszük, hogy addig is amíg kellő számú jelentke-ző nem gyűlik össze ahhoz, hogy elkezdhessük a megvalósítás második lépcsőjét a támogatók megkeresését addig is hasznosuljon akár eredménye is legyen a kapaci-tásokat kiajánlók reményének.


Az OFI sajátos eszközeivel propagálni fogja a beérkező jelentkező leírásokat
- Média kampánnyal
- Nagyvállalkozásokhoz való továbbítással
- PR újságcikkekkel
Kellő számú tagvállalkozói kapacitás felajánlással az így kialakult információs cso-portot
- Mi is itt vagyunk –
fantázia névvel jelöljük jelezve a tettrekészségünket

Az ezen a néven nevezve kellő súlyú csoportot képezve a Beszerző-Termeltető-Értékesítő rendszert megalapítandó támogatók meggyőzésére szeretnénk felhasz-nálni, potenciális gazdasági termelő csoportként hogy az a bizonyos – projekt – pá-lyázat készüljön el és programozottan kezdje el működését.


A vállalkozói látogatások zajlanak, folyamatban vannak. Ezzel a hírlevéllel – honla-pon való megjelentetéssel az a célunk, hogy az igazán tenni akaró vállalkozások jövőjüket is tervező társaink érdeklődését felkeltsük. Segíts magadon, az isten is megsegít, szól a magyar közmondás. Ezt mi sokan, sok esetben gyakoroljuk. De is-merjük azt a német mesebeli történeted ahol Münchausen báró saját magát a hajá-nál fogva emelte ki a sárból.

 

Ez ugye nem a mi gyakorlatunk. Hogy más is segíteni tudjon rajtunk ennek a Beszerző – Értékesítő – Termeltető szervezetnek a megalapításában - ami nem kis munka - Nekünk kell bemutatni elszántságunkat érdekeltségünket a rendszer működésében azzal, hogy jelezzük, mi a szabad kapacitásainkkal ezek bemutatásával járulunk hozzá a későbbi munkaközvetítéshez a kooperációk kialakulásához, annak nehéz igényének hitelesítésével.
Az első lépéseket tehát nekünk kell megtenni


Ezek a lépések konkrétan a következők:


Első:


Kérjük azokat a vállalkozásokat, akik részt kívánnak venni egy olyan beszélgetésen, amire a mellékelt levélben kérjük, a vállalkozókat az az OFI elérhetőségek egyikén jelentkezzen időpont egyeztetés céljából.


Másodszor:


Ha a beszélgetésen nem kíván részt venni, de van szabad kapacitása és azt felajánlja egy a jelen írásunkban leírt tervezetten megalakítandó Termeltető szervezettel való együttműködésbe ezzel csatlakozva a Mi is itt vagyunk kapacitás közvetítő rendszer kialakításának igénybemutatásához, az küldje el az OFI e-mailjére a vállalkozása bejelentkező leírását.


Személyes konzultációt, felmerülő kérdésre választ a 06-30-571-6850 teljesíthetünk.
Kérjük, figyeljék az OFI honlapját a hírek és a szolgáltatások című menüpontokat, ahová a beérkező vállalkozói tájékoztatásokat helyezzük el.


Bár az OFI fémipari érdekképviselet a most elindított kezdeményezésünkhöz nem csak fémiparosok, hanem minden más szakmájú kis és középvállalkozás csatlakoz-hat, akik jelenleg munka ellátottsági gonddal küzdenek.


Kezdeményezésünknek akkor lesz eredménye, ha kellő számban jelentkezett vállal-kozó igényével tudunk döntéshozókhoz, gazdaságsegítő szervezetekhez fordulni. Az elmúlt években nagyon sok lehetőség volt arra, hogy vállalkozókat különböző céllal pályázatok útján támogassák. Olyan pályázat azonban még nem volt, ami nem egy minden szempontból megfelelő vállalkozó helyett egy olyan gazdasági csoportnak nyújtana segítséget, ami nem egy személy vagy vállalkozás, de egy tulajdonosoknak a közösségének, és az ő gazdálkodásukat segítő szervezetet hozna létre. Elismerjük nem egyszerű ügy. De ha elődeink ezt meg tudták csinálni, akkor kellő akarattal az elhatározásunkban szilárdan bízó, és abban közreműködni akaró vállalkozói réteg közreműködésével sikerre tudnánk ma is juttatni.
Ehhez az kell, hogy kellő számban csatlakozzatok hozzánk, mert ha valóban szük-ségünk van egy ilyen rendszerre, akkor arról bizonyosságot kell tudni mutatni szán-dékunk bemutatásával.


Várjuk jelentkezéseteket felajánlott kapacitásaitokat. Határidő nincs a jelentkezésre, de ha minél hamarabb gyűlik össze egy kellő számban meggyőző vállalkozói cso-port, akkor annál hamarabb tudunk a megvalósítás programjában lépéseket tenni, és jutunk eredményre a probléma megoldásának végére.

_________________________________________________________________________________________

Vállalkozást Segítő Disputa


Levelem célja, hogy ebben a nagyon bonyolult, sok ismeretlen gondot rejtegető vírusos időszakban lehetőséget tudjunk találni arra, hogy a vírusválság után egy komplett fejlődési pályát tudjál vállalkozásod részére kialakítani. Levelemben ennek a célnak az eléréséről röviden írok, mert a következőkben leírtakból talán kiderül, hogy egy új típusú vál-lalkozásfejlesztési kísérletbe szeretnélek bevonni, aminek alapja a személyes konzultáció. Röviden a következő ajánlattal, az együttműködésre kérlek fel. Javaslatom a sok évtizedes érdekképviseleti munkából kialakult új együttműködési forma.

 

A működő vállalkozások, mint a tiéd is, nem a kezdéshez, hanem a fejlődéshez, az al-kalmazkodáshoz, a potenciális fejlesztéshez igényel segítséget. Tapasztalatunk szerint a fejlődési úton, mindegy, hogy milyen szakágban sok az azonos feladat, amit meg kell oldani. Az hogy ezek a problémák milyen természetűek, annak feltárására nem alkalmasak a sze-mélytelen kérdőívek, felmérési kampányok, pénzügyi konstrukciók kiküldése, várva, hogy csak erre vár a vállalkozó, és egyből megtalálja a megfelelő fejlődését segítő megoldást.

 

Hosszú évek tapasztalat alapján kialakult bennem, és az általam vezetett területi ipartestületi tapasztalatok igazolják, de különösen az Országos Fémipari Ipartestületben szerzett tapasztalatok megerősítik, hogy fordítani kell a segítségnek a vállalkozásokhoz való juttatásának útjában. Mi az érdekképviseletnél szeretnénk modernizálni szolgáltatásainkat, jobban figyelni a tagság, a tagvállalkozások problémáira, igényeire. Ebben a munkában különösen élen járhatnak azok a vállalkozások, akiknek már vannak elképzeléseik, tudna kérdezni a megoldásra és a megtalálásában közreműködni

 

Ezért elhatároztuk, hogy egy reprezentatív felmérés keretében személyes beszélgetés formájában nyílt, informatívabb megbeszélésen próbáljuk meg feltárni egy adott vállalkozás fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosítását. Ebbe a reprezentatív felmérésbe való részvételre felkértünk számos vállalkozást, köztük téged is. A felmérés módja, hogy ha jelen levelemben foglaltakat jónak tartod, akkor jelentkezésed után, egy egyeztetett időpontban meglátogatnánk, hogy az alábbi kérdésekről cégeddel, vállalkozásoddal kapcsolatban eszmét cserélnénk.


A javasolt témák a következők lennének, amit természetes egyéni más témákkal is kiegészít-hetnénk:

o Vannak-e rövid, középtávú fejlesztési elképzeléseid?
o Milyenek az eddigi tapasztalatod a pályázatokkal, banki finanszírozásokkal kap-csolatban?
o Hol látod a gondokat a rendszerben?
o Milyen nagyságú tőkeinjekcióra lenne szükséged?
o A pályázati, banki forrásokon túl kockázati tőke tekintetében mennyire vagy nyitott?
o Tudod, hogy az mit jelent és mivel jár?
o Ezeken túl rögzítenénk a céged alap adatait és értékes piaci információidat, jog-szabályok harmonizálásához

 

A személyes megbeszélésen részt venne egy vállalkozásokat több mint 30 éve segítő, fejlesztő cég egy munkatársa. A vállalkozás ugyan azt az elképzelést képviseli, mint én, nevezetesen a személyes kapcsolaton alapuló feladat meghatározása után a megvalósí-tásában való folyamatos közreműködés. Közös meggyőződésünk az, hogy ha a cégek tulajdonosai, vezetői nyitottnak mutatkoznak az együttműködésre, a személyes találkozókon kialakulhat az a konstruktív, kreatív kapcsolat, amiben elérjük, hogy a lehetőségek akkor, olyan mértékben, és ott állnának a rendelkezésre, ahol erre szükség van. Elképzelésünk szerint egy bővebb vállalkozási körből, mintegy 30-40 vállalkozó vissza fog jelezni, akikkel még az ősszel elkezdhetnénk az együttműködést. Az így kialakuló vállalkozói csoport, később akár együtt is tudna működni a vállalkozás gazdálkodásában.

 

Tudjuk, ez sok munkával járna, de vállaljuk, mert hisszük, hogy csak így érhetünk el eredményeket. Nehéz a kisvállalkozásoknak azt a feladatot megoldani, hogy meg tudják tartani önállóságukat – és közben ki tudják használni a gazdasági fejlődéshez szükséges támogatásokat, ehhez kell segítség. Ennek megvalósításához kívánunk segítséget nyújtani, várjuk jelentkezésedet.

 

Kérlek, ha ötletünk elnyerte tetszésedet, jelentkezz a levelembe jelzett elérhetőségek egyikén, hogy tagja legyél, a hitünk szerint bekövetkező fellendülési időszak gazdasági folyamatában. Mi látjuk vállalkozásodban a növekedési potenciált. Tegyél róla, hogy ez be is következzen.

 

Várjuk jelentkezésedet, érdeklődésre bővebb felvilágosítást is adunk.

_________________________________________________________________________________________

Aki ezen tájékoztatást elolvasta, bizonyára kíváncsi, hogy hogyan is nézhet ki egy ilyen vállalkozói bemutatkozás, ígéretünknek megfelelően ezen a honlapon a "Szolgáltatások" című menüpont alatt közöljük Mráz Szilárd nevű vállalkozó társunk bemutatkozását. Ez a jelentkezés már a fent közölt Együttműködési lehetőség című tanulmányban említett vállalkozói elbeszélgetések utáni jelentkezés.

 

Várjuk további csatlakozást kezdeményezésünkhöz. 

 

Üdvözlettel:

Szűcs György 

Elnök

 

 

Országos Fémipari Ipartestület

2510 Dorog, Orgona u. 2.

ofimechanic@ofimechanic.hu

06-33-431-793

06-30-571-6850

Kedves Vállalkozó Társunk!

 

Felhívjuk szíves figyelmét, egy új kezdeményezésre, amivel a vállalkozások, vállalatok előtt álló feladatok meoldásához nyújtanak segítséget szakértők.

 

Bővebben az alábbi linken tájékozódhat: http://kkvhaz.hu/csaladi-es-mikro-vallalati-partnerseg


Országos Fémipari Ipartestület XXII. sz. hírlevele

 

Kedves Fémiparos Társunk!


Az Országos Fémipari Ipartestület legújabb hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájé-koztatást adni:

22_OFI_hirlevel_2016.pdf Number of downloads:

 

Kedves Vállalkozók!

Figyelmükbe ajánljuk a Magyarország Ukrajnai Nagykövetsége tájékoztatóját üzleti lehetőségről, és a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. magyar-román üzleti fórumára szóló meghívóját.

Üdvözlettel:
Szűcs György
Elnök
Dorogi Ipartestület

tovább a teljes cikkre

Kedves Fémiparos Társaink!

Ipartestületünket megkeresték azzal a kéréssel, hogy segítsünk olyan lakatos kivitelezőt találni, aki tud nyílászárók biztosítására Detektívrácsot készíteni.

Mi jelenleg nem rendelkezünk ilyen gyártó címeivel, de felvállaljuk, hogy aki eb-ben a termék gyártásában tevékenykedik, összehozzuk a nálunk érdeklődő potenciális megrendelővel.

Várjuk gyártók jelentkezését.
   

Dorog, 2016. VII. 26.

 

Üdvözlettel:

Szűcs György
Elnök
Országos Fémipari Ipartestület

 

Évtizedes mélyponton a céges hitelek
2015. 5. 20. Világgazdaság
 
Márciusban 275,5 milliárd forintos havi csökkenést követően közel kilenc éves szintre, 6389 milliárd forintra zuhant a magyarországi vállalati hitelek állománya – áll a Magyar Fejlesztési Bank MFB Periszkóp című kiadványában. 
 
 
Az MFB emlékeztet arra: lejárat alapján az 1-5 éves kölcsönök állománya zsugorodott legnagyobb volumenben – 182,8 milliárd forinttal esett vissza –, devizanem szerint pedig főleg a devizahitel-portfólió szűkült, itt 153,7 milliárd forintos visszaesést regisztráltak. Figyelemre méltó emellett, hogy márciusban a forinthitelek törlesztése 79,3 milliárd forinttal haladta meg az új kihelyezéseket, míg devizában 108,8 milliárd forinttal múlta felül a visszafizetések összege az új folyósításokét a vállalati oldalon a pénzügyi szolgáltatóknál.
 
Ami a kilátásokat illeti: az MFB kiadványa szerint az idei őszig tervezett vállalati beruházások során az önerő mértéke alapján elsősorban ingatlanvásárláshoz és építéshez, gép- és eszközvásárláshoz, valamint energetikahatékonysági fejlesztésekhez van szüksége külső forrásra a cégeknek. Az 1-5 éves hitelek állományának márciusi csökkenése pedig a kiadvány szerint összefüggésben állt azzal, hogy ebben a szegmensben több mint három év után ismét jelentősen nőttek a kamatok: a forintkölcsönök átlagkamata 37 bázisponttal 4,51 százalékra, az euróhiteleké pedig 48 bázisponttal 2,54 százalékra emelkedett. A térségben viszont az 5 évnél hosszabb lejáratú nemzeti valutában nyújtott kölcsönök átlagos kamatszintje tovább olvadt márciusban, és ez alól nem volt kivétel Magyarország sem: itt egy hónap alatt 4,19 százalékról 3,97 százalékra süllyedt a kimutatott kamatszint.
 
Ami a lakossági oldalt illeti, az MFB kiadványa szerint devizahitelek kivezetése segítheti a fogyasztási dinamika fennmaradását a következő hónapokban. Ugyan áprilisban – derül ki a kiadványból – kismértékben javult a hazai fogyasztói bizalom, egy éve lassú ütemű visszaesés tapasztalható. Az év harmadik hónapjában a kiskereskedelmi forgalom naptárhatással igazítva 5,1 százalékkal emelkedett, ami az első negyedév leglassabb emelkedése volt. 
 
A lassulásban pedig szerepet játszhatott a boltok vasárnapi nyitva tartásának korlátozása, valamint a nettó reálbérek emelkedésének lassulása is. Az előzetes adatok alapján viszont a lakosság kihasználta az alacsony benzinárakat, így az üzemanyag-eladások 8,5 százalékkal nőttek éves szinten márciusban, az élelmiszer és a nem élelmiszer termékeknél pedig kisebb, 3,7, illetve 6,0 százalékos volt a forgalom bővülése. A bankok elszámolása és a devizahitelek átváltása nyomán márciusban egy hónap alatt a szabad felhasználású hitelek és lakáscélú kölcsönök állománya 311,3, illetve 331,8 milliárd forinttal zsugorodott, amelynek egy része a következő hónapokban az MFB megítélése szerint pótlólagos fogyasztói keresletet jelenthet. 
 
A lakosság árfolyamkitettségét jelentősen mérsékli, hogy a szabad felhasználású hitelek állományán belül egy hónap alatt 76,1-ről 3,6 százalékra, a lakáscélú kölcsönöknél pedig 53,6-ről 1,6 százalékra olvadt a devizakölcsönök aránya. 

Az Országos Fémipari Ipartestület 2014. VIII. sz. hírlevele

ide kattintva tölthető le

Tisztelt Fémiparos Társunk!

 

Az Országos Fémipari Ipartestület (OFI) Szűcs Györgyelnöksége és tagjai nevében üdvözlöm Önt. Ipartestületünk célja összefogni a gazdaság alapvető vállalkozói működését végző fémiparosokat, a magyar fémipari vállalkozások gazdasági és szervezeti segítésére. Nekünk most az a feladat jutott, hogy csodálatos fémiparos szakmánknak kaput nyissunk a gazdaságban rejlő lehetőségekre, és a társadalomban növeljük az elismertségét. Szenvedélyesen elhivatottak vagyunk a fémipar minden egyes szakágaképviseletére. Tevékenységünk a fémiparosok hagyományos jóakaratára, összefogásra támaszkodik.

Minden nagy munkához szükség van elkötelezett személyekre. Erőfeszítéseinket ezért arra összpontosítjuk, hogy a hagyományos iparos gondolkodást és munkamorált a mai kor körülményei között összefogásra serkentsük. Vállalkozói mentalitáson és szakmai munkán alapuló egyezséget ajánlunk a fémszakma minden mesterének, barátjának és támogatójának.

Cégeink számára örök feladat a versenyképességi, a növekedési, a foglalkoztatási és a szakképzési munkák magas szintű végzése.

Ismerve a sok ezer családi és mikro-, kis- és középvállalkozás gazdasági erejét, a továbbiakban szükséges, hogy mint fémiparosok rendelkezzünk személyi-, társadalmi-, termelő gazdasági- kapcsolatrendszerrel.

A kis- és középvállalkozói fémipar érdekében kifejtett minden erőfeszítés feltétele a szakma bizalma – erre, mint Országos Ipartestület kiemelten figyelünk. Továbbra is fő feladatunk: Összefogás – Együttműködés – Hálózatosodás.
Van feladatunk és programunk, van célunk. Várjuk tagjaink sorába!

- Ipartól virul a haza – ez volt a régiek jelszava –
- Összefogva erős a sokaság, volt erre a vállalkozások válasza.
Ma is korszerű feladat!

A jövőben is számítunk a szakma és a társadalom érdeklődő nyilvánosságára.
Jelszavunk és eszménk: munka –szakma – mesterség, a fémiparos becsülete, a mesterség tisztelete.

Mert fémiparosnak lenni jó!

ofi_signature_szgy.png

      Szűcs György
        OFI Elnöke