IPOSZ

VIRTUÁLIS IPAR NAPJAI
Nemzetközi ipari szakkiállítás
2021. június 15-18. 


Magyarország legnagyobb üzleti ipari találkozója idén rendhagyó módon a fizikai rendezvény helyett az online térben valósul meg.

Az üzleti élet nem áll le, csak a személyes tárgyalások helyett egy digitális platformra helyeződik át. A virtuális kiállítás egy könnyen használható, innovatív felület, amely online találkozóhelyet biztosít a kiállítók és a látogatók, illetve potenciális partnerek számára.

Az online platform sikerrel debütált idén márciusban az AGROmashEXPO kiállításon. Erről készült rövid összefoglalónkat és az eseményről készült videót ITT tekintheti meg.

Regisztráljon Ön is és tekintse meg díjmentesen a virtuális szakkiállítást!

Mivel Ön korábbi kiállítások alkalmával már megadta adatait, így, ha idén meg kívánja tekinteni a virtuális IPAR NAPJAI-t, akkor most könnyedén regisztrálhat az alábbi linken:

https://eregistrator.hu/ereg/registration.php?ltid=LX&idid=R6&prid=IND21&mode1=K&c=0&lngid=hu&flag=0&flogo=1&nuv=1&att=0&egyeb1=AMH18&vid0=R6LHS357694CF5D7

 

Kedves Vállalkozók!
 

Az alábbi ajánlat közlésére kérték fel az OFI-t:

 

Birtalan Örkény telefonon történt beszélgetésünkre hivatkozva megküldte cége be-mutatkozó prezentációját, a CNC gépeik technikai leírását, valamint egy rövid össze-foglalót a cég kapacitásának felhasználásának érdekében.

tovább a teljes cikkre

Tisztelt Vállalkozó Társaink!


Az OFI 2020. évben tervezetten is, de a koronavírus járvány miatti kényszerből foko-zottan megerősítette tevékenységét azon a területen, ami a fémipari vállalkozások beszerző – termeltető – értékesítési területén most elsősorban a munkaellátottságot szeretné szervezetten segíteni.

 

Ezen a területen várjuk azon vállalkozások jelentkezését, akik ebben a nehéz idők-ben kapacitási többlettel rendelkeznek, és keresik új üzleti partnereik jelentkezését. Az ilyen típusú megkereséseket az OFI honlapjára is feltesszük, mint például a most érkezet cégbemutatkozást. De hogy régi erőfeszítéseink se vesszenek kárba, gyűjtő-helyen, az OFI honlap „Ipartestületi Börze” felületén összesítjük.

 

Jelen bemutatkozó tájékoztatónkat, egy jelentkezési lappal zárjuk, aminek kitöltésé-vel jelentkezhet abba a projektünkbe, amivel a vírus utáni felépülésbe új tudással, lehetőségekkel megismerkedve ön is tevékenyen részt tudna venni.

 

Olvassa folyamatosan az OFI híreit a börze rovatban.

 

 

erma_hun_1.jpg

 

erma_hun_2.jpg

erma_hun_3.jpg

 

____________________________________________________________________________________

Mi_is_itt_vagyunk_felhivas.doc  

 

Tisztelt Vállalkozó Társaink!

 

Az OFI a koronavírus járvány okozta nehézségeket is figyelembe véve, a régóta programba vett érdekképviseleti segítő elképzelésének megvalósításához kezdett. Ennek ismertetését kezdjük meg most ezzel a tanulmánnyal, amit Honlapunk – Hírek menüpontjában olvashat most.

 

Kérjük, szánjon rá időt, hogy megismerkedjen ipartestületünk elképzelésével egy régóta meglévő, de most a járvány idején különösen felerősödő gonddal a vállalko-zások munka ellátottsági problémájának megoldásával kapcsolatos segítségnyújtásról.

 

Várjuk érdeklődő jelentkezését.

_________________________________________________________________________________________

Együttműködési lehetőség

 

Az Országos Fémipari Ipartestület rövid, közép, és hosszú távú érdekképviseleti programjában kiemelten szerepel a fémipari vállalkozások munkához való jutásának segítése. Folyamatosan keressük, kutatjuk azokat a lehetőségeket, amivel ezen a területen sikeresen tudnánk eredményt elérni.


Fontos kutatásokat végeztünk a magyarországi kisvállalkozói történelemben abból a célból, hogy felleljük azokat a törekvéseket, amivel ezen a területen elődeink munkálkodtak, és sikereket is értek el. A céljuk korábban a fő érdekképviseleti munkára a szakszerű, jó minőségű munkák végzésére, a termékek előállításának segítésére irányult. Ehhez kapcsolódott a tisztes iparos magatartás, az áralkalmazás, és a ha-táridők betartása az elvégzett termelésért való jótállás. Az ipari szerű termelés növe-kedésével az új technikák, technológiák megjelenésével az ipari forradalmak talál-mányainak a termelésbe való bevezetésével nőtt a kereslet, bővültek a megrendelések ennek a korszak az érdekképviseleti fő feladati változtak. Ennek a kornak a sajátossága, hogy kialakultak a hagyományos kisipari műhelyek, manufaktúrák, és utána a közép és nagyipari méretű gyáripar minden szakmában. Ehhez a gyártási módokhoz igazodott a nagytömegű szakembert kibocsátó szakképzés.


De nem csak a fizikai termelés fejlődött, hanem kialakult a termelésnek új gazdasági rendje A társadalmak működése, a háborúk, békeidőszakok, betegségek, járványok egy ciklikus megrendelési, fogyasztási hullámot indított el, aminek eredményeként a  gazdasági növekedéseket – válságok, visszaesések követték. Ezek következményeként hol működött, növekedett a gazdaság, konjunktúra volt és kapacitáshiány lépett fel – hol eltűntek a megrendelések a fizetőképes kereslet, és a munkanélküliség réme árasztotta el a gazdaságot, egész iparágakat, országokat, országrészeket lehe-tetlenített el.


Ezt sokféleképpen megpróbálták áthidalni, és az egyik módszer az volt, hogy a szer-vezett vállalkozások megpróbálták különféle termeltető, értékesítő szervezeteket lét-rehozni és ezzel, gazdasági lehetőségeiket növelni, és ezzel termelésük volumenét emelték, növelték és sokszínűvé tették, új keresleteket indítottak be. Ezen szerveze-tek sokféle módon alakultak meg, általában a szövetkezési, szövetkezetek formáját választották. A lényege azonban mindig az volt, hogy úgy nyújtott segítséget, hogy a vállalkozások önálló folyamatos működését biztosítsák, ezzel mintegy folyamatot tartottak fent. Hozzájárultak megrendelések biztosításával a hiányzó bevételek pótlásához, de önállóságukat, vállalkozói létüket nem szüntették meg. Ez a fajta szövetkezés nagyban különbözött az 1945 után Magyarországon megalakult szövetkezetektől. Ezek valóban önkéntes szervezetek voltak. A kényszert a gazdasági ellehetetlenülés fenyegetése jelentette.


Létrehoztak olyan szervezetet, amelyben főállású élethivatásszerűen dolgozó mun-katársaik: kereskedők, piackutatók, pénzügyesek, vásárlátogatást szervezők, vásár-szervezők műszaki mérnökök, egyszóval a mai világban marketingeseknek nevezett csapat a tulajdonos vállalkozók irányításával munkákat, megrendeléseket szereztek, és ennek a közösség által már önállóan termelt termékeknek, szolgáltatásoknak piacot, megrendelőt biztosítottak.
A gazdaságtörténeti dokumentumokban már a korai időszakokban is ezekre utaló leírások nyomait találjuk, de az idő távolsága miatt ezek pontos részletekkel nem mindig szolgálnak. Amit biztosan tudunk, hogy voltak térségi, országos szakmai szerveződésű alakulatok. Közeledve a XIX. és a XX. századhoz, már egyre konkré-tabb példákat, mintákat találunk az ilyen szervezetekre. Ezek jól elhatárolhatóan két szakmai területre koncentrálódtak a múltban is, és ahol még fenn tudtak maradni, és működnek a jelenben is. Ez a két terület a termelés a termékgyártás, esetleg szolgál-tatás is, és van ahol az értékesítés a kereskedelem dominált. Később azonban át-át nyúltak egymás területére. A termelők saját piackutatásuk alapján kereskedni is kezdtek a kereskedő szervezetek pedig termeltetni – gyártáshoz is kezdtek. Mai pél-da erre napjaink multinacionális kereskedelmi cégeinek úgynevezett „saját márkájú” termékei.


De néhány példát a közelmúltból ezekre a szervezetekre is szeretnék említeni, ami már a mai kor polgárának, vállalkozójának is ismerős lehet. Nem törekszem törté-nelmi értékű részletezéssel, azokat a rendszereket bemutatni, csupán arra rávilágí-tani, hogy ami a múltban jó volt, a gazdaságnak az jó lenne ha lenne hisz, ma is hi-ányzik a harmonikus működéshez. Országos kiterjedésű szerveződés volt a Hangyaszövetkezeti rendszer. Ennek üzletei, termelő egységei országszerte a Kárpát-medencében ismert volt. De ebben a példákból nem hagyható ki a volt céhek feloszlatása után megalakult szakmai ipartestületek szövetkezetei, pld. a VIII. kerületi bádogosipari szövetkezet. A nevét lehet, hogy nem pontosan idézem, de az ilyen, és hasonló szövetkezeteket az I. – II. világháború, a gazdasági válságok, a társadalmi rendszerváltás elsöpörte. Ma már csak pontatlan, de lényeges ismereteink vannak róluk. Szerencsére működésük új formában, régi céllal, már az új korban is átnyúltak. Az ezzel a céllal alakult szervezetek gazdasági alapon érdekképviseleti indítással. A kereskedelemben országosan jelen van az ÁFEOSZ, az ipari termelésben az OKISZ, és a mezőgazdaságban az újjáalakult TÉSZ-kek. A történelmi változások nagyfokú alkalmazkodásra kényszerítették az ezen a területen tevékenykedőket. Elődeink minden korban tették azt a feladatukat, amivel tagjaik megbízták nevezetesen: segítsék működésükben a gazdaság adott területén működő magyar tulajdonú családi kis és középvállalkozásokat, azok anyagi és erkölcsi emelkedésében gyarapodásában, saját maguk, és a közösség, az ország javára. A megbízás kiterjedt arra, hogy tegyenek meg mindent, amit lehet az adott feltételek, körülmények között becsülettel: Ebben a heorikus küzdelemnek bizony a körülmények sokszor szinte az ellehetetlenülésig nyúltak, jellemző volt ez az ország minden csoportjára, így magyar ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági KKV-kra, még is helytálltak elődein, ennek a munkának állít emléket versben Reményi Sándor 1920-as évek végén írt versében.


Szabadon idézve: Tettük a dolgunkat, amit csak lehetett, amit a körülmények meg-engedtek, és még azon túl is.
Ezek a példák azonban nem lennének teljesek abban a sorban, hogy erősen meg-győzően hasson arra, hogy a kisiparnak is szüksége van egy ilyen, a mi munkánkat segítő szervezetre, ha nem említenénk meg egy a közelmúltig működő kisipari pél-dát. Annak a szervezetnek a működését, ami 1955 – 2008 között működött a magyar kisiparosok szolgálatában. Bár alapításának nem az volt bevallottan az elsődleges célja, de mégis hozzájárult a kisipari gazdaság erősítéséhez. Azzal, hogy működött termeltetett a kisiparosok szellemi munkájának felhasználásával készült magas szín-vonalú termékek elkészülhettek az azok elismertetésével kiérdemelt erkölcsi elisme-résének bemutatásával. A nehéz időszakban ez bíztatás volt azok számára, akik nem adták fel ezt az életformát.


Ez a vállalkozás volt a KTV – Kisiparosokkal Termeltető Vállalat. A KTV az idők kez-detén kicsibe kezdte. Ez a cég 1955-ben, mint a Kisipari Exportra Termeltető Iroda alakult meg. Ez alatt a több mint 60 éves működése alatt, amíg tevékenykedett, más-más néven mindig igyekezett annak a termeltetési célnak megfelelni, amire a kisiparnak mindig is égetően szüksége volt. Munkát biztosítani a lehető legtöbb szakmában a legnagyobb kiterjedésben az országban. Erről a tevékenységről sokaknak, sokféle, hol pozitív, hol negatív véleménye van. Én nem szándékozom erről vitát nyitni, jelen dolgozatban többet írni. Akit érdekel a dokumentáltan leírt története az elolvashatja az Országos Fémipari Ipartestület által 2016-ban megjelentetett könyvben, aminek címe „Egy termeltető vállalat múltjából egy új vállalkozás megalapozásához”. De összekapcsolódva a KTV a NOVOKI nevű szintén kisipart segítő vállalattal, aminek profilja az innováció volt. – A korszerűsítésnek a kisipari cégek közötti segítése jelentős termelési csoportot képzett. Ebből a körből kikerülő vállalkozások többen a rendszerváltás utáni gazdaság kiemelt szereplői lettek.


Ami az OFI részéről aktuálissá teszi most ennek a témának a megtárgyalását, az nem csak a koronavírus miatt keletkezett nehézség a hazai és nemzetközi termelési láncokban, ami az elmúlt években kialakult és már nagyszerű termelési eredménye-ket hozott. A gazdaság növekedése, a gyártási technológiák változása, az anyagok, gépek, szerszámok modernizálása, a digitalizáció, és az automatizálás, a robotizációs folyamat elterjedésének segítése a kisüzemek modernizációjuk támogatása valamint az ehhez kapcsolódó – közép és felsőfokú szakképzés soha meg nem szűnő feladatot jelent egy olyan érdekképviselet számára, mint az OFI.


De minden törekvés a IV. ipari forradalomhoz való kapcsolódás segítésében: az anyagi és szellemi beruházások megvalósításának ösztönzésében, népszerűsítésé-ben nagyon kis hatékonysággal működik ha nem tudunk előre lépni egy területen, ez a terület pedig a szervezet - rendszerű munka biztosítás segítése. A vállalkozások és ezen belül a családi mikro és kisvállalkozások szívesen ruháznak be vállalkozásukba, szívesen vesznek részt képzésben, felnőttképzésben, szívesen oktatnak duális szakmunkás képzésben teremtenek új munkahelyet saját megtermelt profitjuk, hitellel, növelve, pályázatokon való részvétellel kockáztatva eddig megteremtett családi, és vállalkozói vagyonát ha látnak lehetőséget hogy van támasszuk a munkával való ellátásuk biztosításában is. Ez a probléma már jelentkezett néhány évvel ezelőtt is, a nagyvállalatokhoz, és a kisüzemek egy jelentős részéhez sem érnek el azok a gazdasági információk, amik segítenék a kooperációs együttműködés kialakulását, a beszállítóvá válást, az alvállalkozói pozíciók kialakítását a megrendelők és a kivitelezők egymásra találását. A gazdasági pozíciók a versenyképességen múlnak. Ez nagyon összetett folyamat halmaza egy termelő vállalkozás tekintetébe, de az egyik alapvetés az, hogy mindent olyan feltételek között kell megtermelni, megtermeltetni, ahol a leggazdaságosabb az ár. A modern piacgazdaságban ezért alakult ki a KKV-k rendszere, mert költséghatékonyabban tudnak termelni a nem mindig nagy darabszámú termékeket is. Ez a mezőgazdasági üzemek között az integrátori szerepek kialakulásához vezetett az ipari üzemeknél a gesztorhálózatokat is jelentheti. De az elmúlt évek tapasztalatai nálunk sok esetben a Kínában hitelesített gyártást választották. Most ebben a helyzetben vagyunk. Meg kellene szervezni a magyarországi KKV fémipari beszállítói rendszert.


Mi a fenti példákkal szerettük volna bizonyítani, hogy midig is volt, jelenleg is van, és jövőben is szükség van olyan szerveződésekre, aminek segítségének eredménye a kisüzemeknek szükséges megrendelések biztosítása a nagyvállalatoknak pedig a jó minőségben termelő KKV-ra ez a vírus utáni időszak nagy kihívásra. Ezen a területen t növelni versenyképességüket. Nincs a kezünkben a bölcsek köve, de az idő, ami a felzárkózásunk erősítésére rendelkezésünkre áll, kevés. Ezért cselekedni kell, és a gyakorlatban meg kell találni a piacgazdasági körülmények között is működő szervezeti formát, piaci alapot, de érdekképviseleti eszmeiségtől vezérelve, amiben ezt a problémát rendszerszerűen megoldjuk, eredményt érünk el. Az ilyen koordináló szervezet megalakításához működés fenntartásához valószínű egy projektet kell indítani programszerű szemlélettel, aminek eredményét előre meghatározna. Egy önfenntartó rendszer kialakítását fizikálisan működéssel nem csak tanácsadással. Amíg ennek szükségességét nem tesszük magunkévá, a megalakításhoz szükséges területek minden szintjén, ami a döntéshozataltól, a megvalósításokon át a vállalkozásokig terjes, és a kidolgozásához nem látunk hozzá, addig ez egy fikció elképzelés, vágy marad. Az OFI, hogy ezt a folyamat elindítását előkészítése, egy cselekvési programot határozott el, amit a következőkben hajt végre, szeretne megvalósítani.


Egy velünk régóta kapcsolatban lévő tanácsadó céggel együttműködve vállalkozókat kérünk fel arra, hogy legyenek segítségünkre azzal, hogy személyes felkérésen alapuló beszélgetés keretében a tulajdonossal tárgyaljuk meg azt a helyzetet, amivel vállalkozása jelenleg szembe találta magát: Azt, hogy milyen tervei vannak, ahhoz milyen segítségre, támogatásra van szükség a vállalkozása rövid és hosszú távú működéséhez, növekedéshez.


Az OFI részéről: kérdéseink arra irányulnak, hogy
• milyen a munkaellátottság
• technika, gépi felszereltség
• mi a profilja, vannak-e termékei
• mennyi a szabadkapacitása
• részt venne-e egy koordinált termeltetési láncban


Amennyiben az utolsó kérdésre igen mond, és a gépi felszereltségét be tudja mutatni termelési lehetőségét össze tudja röviden foglalni, úgy erről kérünk a vállalkozásától egy összeállítást, szöveggel, képekkel.


A megkérdezett és így együttműködésről biztosító vállalkozóknak felajánljuk, hogy az OFI honlapján megjelentetjük a vállalkozásának lehetőségét a munkavállalási potenciáját. Az OFI honlap – hírek rovatában feltesszük a jelentkező vállalat hírének közlését. A vállalkozás bemutatásánál a technikai eszközeiről gyártási profiljáról, leköthető kapacitásáról, az OFI honlap – szolgáltatásaink hírfelületén helyezzük el, és ott tároljuk ingyen és bérmentve.

Ebben a tudósításba beleférhet az is, hogy ha rendelkezik saját termékekkel, azt ajánlja, értékesítésre vagy esetleg felesleges gyártó berendezését, gépét ajánlja eladásra, vagy vásárolni szeretne gyártó eszközt, esetleg épületet, raktárt, műhely, telephelyet keres vételre, vagy ajánlja fel eladásra. Terveink szerint a leendő termeltető szervezetnek Beszerző – Értékesítő ága is lenne.


Ezt a felajánlást a honlappal azért tesszük, hogy addig is amíg kellő számú jelentke-ző nem gyűlik össze ahhoz, hogy elkezdhessük a megvalósítás második lépcsőjét a támogatók megkeresését addig is hasznosuljon akár eredménye is legyen a kapaci-tásokat kiajánlók reményének.


Az OFI sajátos eszközeivel propagálni fogja a beérkező jelentkező leírásokat
- Média kampánnyal
- Nagyvállalkozásokhoz való továbbítással
- PR újságcikkekkel
Kellő számú tagvállalkozói kapacitás felajánlással az így kialakult információs cso-portot
- Mi is itt vagyunk –
fantázia névvel jelöljük jelezve a tettrekészségünket

Az ezen a néven nevezve kellő súlyú csoportot képezve a Beszerző-Termeltető-Értékesítő rendszert megalapítandó támogatók meggyőzésére szeretnénk felhasz-nálni, potenciális gazdasági termelő csoportként hogy az a bizonyos – projekt – pá-lyázat készüljön el és programozottan kezdje el működését.


A vállalkozói látogatások zajlanak, folyamatban vannak. Ezzel a hírlevéllel – honla-pon való megjelentetéssel az a célunk, hogy az igazán tenni akaró vállalkozások jövőjüket is tervező társaink érdeklődését felkeltsük. Segíts magadon, az isten is megsegít, szól a magyar közmondás. Ezt mi sokan, sok esetben gyakoroljuk. De is-merjük azt a német mesebeli történeted ahol Münchausen báró saját magát a hajá-nál fogva emelte ki a sárból.

 

Ez ugye nem a mi gyakorlatunk. Hogy más is segíteni tudjon rajtunk ennek a Beszerző – Értékesítő – Termeltető szervezetnek a megalapításában - ami nem kis munka - Nekünk kell bemutatni elszántságunkat érdekeltségünket a rendszer működésében azzal, hogy jelezzük, mi a szabad kapacitásainkkal ezek bemutatásával járulunk hozzá a későbbi munkaközvetítéshez a kooperációk kialakulásához, annak nehéz igényének hitelesítésével.
Az első lépéseket tehát nekünk kell megtenni


Ezek a lépések konkrétan a következők:


Első:


Kérjük azokat a vállalkozásokat, akik részt kívánnak venni egy olyan beszélgetésen, amire a mellékelt levélben kérjük, a vállalkozókat az az OFI elérhetőségek egyikén jelentkezzen időpont egyeztetés céljából.


Másodszor:


Ha a beszélgetésen nem kíván részt venni, de van szabad kapacitása és azt felajánlja egy a jelen írásunkban leírt tervezetten megalakítandó Termeltető szervezettel való együttműködésbe ezzel csatlakozva a Mi is itt vagyunk kapacitás közvetítő rendszer kialakításának igénybemutatásához, az küldje el az OFI e-mailjére a vállalkozása bejelentkező leírását.


Személyes konzultációt, felmerülő kérdésre választ a 06-30-571-6850 teljesíthetünk.
Kérjük, figyeljék az OFI honlapját a hírek és a szolgáltatások című menüpontokat, ahová a beérkező vállalkozói tájékoztatásokat helyezzük el.


Bár az OFI fémipari érdekképviselet a most elindított kezdeményezésünkhöz nem csak fémiparosok, hanem minden más szakmájú kis és középvállalkozás csatlakoz-hat, akik jelenleg munka ellátottsági gonddal küzdenek.


Kezdeményezésünknek akkor lesz eredménye, ha kellő számban jelentkezett vállal-kozó igényével tudunk döntéshozókhoz, gazdaságsegítő szervezetekhez fordulni. Az elmúlt években nagyon sok lehetőség volt arra, hogy vállalkozókat különböző céllal pályázatok útján támogassák. Olyan pályázat azonban még nem volt, ami nem egy minden szempontból megfelelő vállalkozó helyett egy olyan gazdasági csoportnak nyújtana segítséget, ami nem egy személy vagy vállalkozás, de egy tulajdonosoknak a közösségének, és az ő gazdálkodásukat segítő szervezetet hozna létre. Elismerjük nem egyszerű ügy. De ha elődeink ezt meg tudták csinálni, akkor kellő akarattal az elhatározásunkban szilárdan bízó, és abban közreműködni akaró vállalkozói réteg közreműködésével sikerre tudnánk ma is juttatni.
Ehhez az kell, hogy kellő számban csatlakozzatok hozzánk, mert ha valóban szük-ségünk van egy ilyen rendszerre, akkor arról bizonyosságot kell tudni mutatni szán-dékunk bemutatásával.


Várjuk jelentkezéseteket felajánlott kapacitásaitokat. Határidő nincs a jelentkezésre, de ha minél hamarabb gyűlik össze egy kellő számban meggyőző vállalkozói cso-port, akkor annál hamarabb tudunk a megvalósítás programjában lépéseket tenni, és jutunk eredményre a probléma megoldásának végére.

_________________________________________________________________________________________

Vállalkozást Segítő Disputa


Levelem célja, hogy ebben a nagyon bonyolult, sok ismeretlen gondot rejtegető vírusos időszakban lehetőséget tudjunk találni arra, hogy a vírusválság után egy komplett fejlődési pályát tudjál vállalkozásod részére kialakítani. Levelemben ennek a célnak az eléréséről röviden írok, mert a következőkben leírtakból talán kiderül, hogy egy új típusú vál-lalkozásfejlesztési kísérletbe szeretnélek bevonni, aminek alapja a személyes konzultáció. Röviden a következő ajánlattal, az együttműködésre kérlek fel. Javaslatom a sok évtizedes érdekképviseleti munkából kialakult új együttműködési forma.

 

A működő vállalkozások, mint a tiéd is, nem a kezdéshez, hanem a fejlődéshez, az al-kalmazkodáshoz, a potenciális fejlesztéshez igényel segítséget. Tapasztalatunk szerint a fejlődési úton, mindegy, hogy milyen szakágban sok az azonos feladat, amit meg kell oldani. Az hogy ezek a problémák milyen természetűek, annak feltárására nem alkalmasak a sze-mélytelen kérdőívek, felmérési kampányok, pénzügyi konstrukciók kiküldése, várva, hogy csak erre vár a vállalkozó, és egyből megtalálja a megfelelő fejlődését segítő megoldást.

 

Hosszú évek tapasztalat alapján kialakult bennem, és az általam vezetett területi ipartestületi tapasztalatok igazolják, de különösen az Országos Fémipari Ipartestületben szerzett tapasztalatok megerősítik, hogy fordítani kell a segítségnek a vállalkozásokhoz való juttatásának útjában. Mi az érdekképviseletnél szeretnénk modernizálni szolgáltatásainkat, jobban figyelni a tagság, a tagvállalkozások problémáira, igényeire. Ebben a munkában különösen élen járhatnak azok a vállalkozások, akiknek már vannak elképzeléseik, tudna kérdezni a megoldásra és a megtalálásában közreműködni

 

Ezért elhatároztuk, hogy egy reprezentatív felmérés keretében személyes beszélgetés formájában nyílt, informatívabb megbeszélésen próbáljuk meg feltárni egy adott vállalkozás fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosítását. Ebbe a reprezentatív felmérésbe való részvételre felkértünk számos vállalkozást, köztük téged is. A felmérés módja, hogy ha jelen levelemben foglaltakat jónak tartod, akkor jelentkezésed után, egy egyeztetett időpontban meglátogatnánk, hogy az alábbi kérdésekről cégeddel, vállalkozásoddal kapcsolatban eszmét cserélnénk.


A javasolt témák a következők lennének, amit természetes egyéni más témákkal is kiegészít-hetnénk:

o Vannak-e rövid, középtávú fejlesztési elképzeléseid?
o Milyenek az eddigi tapasztalatod a pályázatokkal, banki finanszírozásokkal kap-csolatban?
o Hol látod a gondokat a rendszerben?
o Milyen nagyságú tőkeinjekcióra lenne szükséged?
o A pályázati, banki forrásokon túl kockázati tőke tekintetében mennyire vagy nyitott?
o Tudod, hogy az mit jelent és mivel jár?
o Ezeken túl rögzítenénk a céged alap adatait és értékes piaci információidat, jog-szabályok harmonizálásához

 

A személyes megbeszélésen részt venne egy vállalkozásokat több mint 30 éve segítő, fejlesztő cég egy munkatársa. A vállalkozás ugyan azt az elképzelést képviseli, mint én, nevezetesen a személyes kapcsolaton alapuló feladat meghatározása után a megvalósí-tásában való folyamatos közreműködés. Közös meggyőződésünk az, hogy ha a cégek tulajdonosai, vezetői nyitottnak mutatkoznak az együttműködésre, a személyes találkozókon kialakulhat az a konstruktív, kreatív kapcsolat, amiben elérjük, hogy a lehetőségek akkor, olyan mértékben, és ott állnának a rendelkezésre, ahol erre szükség van. Elképzelésünk szerint egy bővebb vállalkozási körből, mintegy 30-40 vállalkozó vissza fog jelezni, akikkel még az ősszel elkezdhetnénk az együttműködést. Az így kialakuló vállalkozói csoport, később akár együtt is tudna működni a vállalkozás gazdálkodásában.

 

Tudjuk, ez sok munkával járna, de vállaljuk, mert hisszük, hogy csak így érhetünk el eredményeket. Nehéz a kisvállalkozásoknak azt a feladatot megoldani, hogy meg tudják tartani önállóságukat – és közben ki tudják használni a gazdasági fejlődéshez szükséges támogatásokat, ehhez kell segítség. Ennek megvalósításához kívánunk segítséget nyújtani, várjuk jelentkezésedet.

 

Kérlek, ha ötletünk elnyerte tetszésedet, jelentkezz a levelembe jelzett elérhetőségek egyikén, hogy tagja legyél, a hitünk szerint bekövetkező fellendülési időszak gazdasági folyamatában. Mi látjuk vállalkozásodban a növekedési potenciált. Tegyél róla, hogy ez be is következzen.

 

Várjuk jelentkezésedet, érdeklődésre bővebb felvilágosítást is adunk.

_________________________________________________________________________________________

Aki ezen tájékoztatást elolvasta, bizonyára kíváncsi, hogy hogyan is nézhet ki egy ilyen vállalkozói bemutatkozás, ígéretünknek megfelelően ezen a honlapon a "Szolgáltatások" című menüpont alatt közöljük Mráz Szilárd nevű vállalkozó társunk bemutatkozását. Ez a jelentkezés már a fent közölt Együttműködési lehetőség című tanulmányban említett vállalkozói elbeszélgetések utáni jelentkezés.

 

Várjuk további csatlakozást kezdeményezésünkhöz. 

 

Üdvözlettel:

Szűcs György 

Elnök

 

 

Országos Fémipari Ipartestület

2510 Dorog, Orgona u. 2.

ofimechanic@ofimechanic.hu

06-33-431-793

06-30-571-6850

Bolcsik Róbert egyéni vállalkozó vagyok. Hagyományos szerszámgépeken történő esztergálással, marással és fúrással foglalkozom. Egyedi gépalkatrészek, kis és közepes szériás alkatrészgyártással foglalkozom.

 

Telephelybővítésre került sor, jelenlegi kisméretű gépműhelyem mellé egy nagyobb, ipari területen levő helységet is bérlek. Ebben beüzemelésre került egy nagyobb esztergagép (16k20) továbbá beszerzés alatt van egy nagyobb teljesítményű marógép is.

 

Megbízókat, partnereket keresek forgácsolási szabad kapacitásom lekötésére. Bármilyen bérmunka, bedolgozás érdekelne, melyek a szerszámgépek paramétereinek megfelelnek.

 

Jelenleg csak magam dolgozom, de a bővítéssel esetleg megbízások növekedésével későbbiekben másnak is munkát tudnák biztosítani.

 

Kérem, keressenek meg bizalommal, bármiben állok rendelkezésükre.

 

Bemutatkozás.pdf  

 

Üdvözlettel

Bolcsik Róbert ev.
2230 Gyömrő Gyóni Géza utca 42.
Tel.: 20/807-2007
Mail: bolcsik.robert@t-online.hu
Web: http://www.breforg.hu

Kedves Látogatók!

 

Az alábbi beszerzési lehetőségről kaptunk tájékoztatást:

 

Jelenlegi hegesztett háló ajánlatunk az alábbi:

 

Hegesztett háló 5000*2150*150*150*5: 545 euro/tonna

Hegesztett háló 5000*2150*150*150*6: 545 euro/tonna

Hegesztett háló 5000*2150*150*150*8: 545 euro/tonna

Hegesztett háló 5000*2150*150*150*4: 635 euro/tonna

Hegesztett háló 5000*2150*150*150*10: 605 euro/tonna

Ajánlatunk érvényes nagyobb mennyiség esetén, illetve a készlet erejéig.

 

Az ár a fuvart nem tartalmazza!

 

--
Betonacél ajánlatkérés: 06-30-249-1121 (Csuthy Hortenzia)

Szerkezetépítés, vasszerelés: 06-70-886-3999 (Csóti Zsolt)

Üdvözlettel: Betonacél Kft
        2636 Tésa, Petőfi utca 16.

Kedves Érdeklődők!

 

Csatoljuk a PMT Szerszámgép Kft cégbemutatóját, szíves tájékoztatás céljából

 

Teljes gépkínálatukat, valamint szerszám- és szoftverkínálatukat megtekinthetik a megújult honlapukon

 

http://www.pmtgep.hu/

 

PMT_cégbemutató_2020.pdf

Kedves Fémiparos Társaink!


Az OFI évek óta foglalkozik tagjainak, és nem tag vállalkozóknak, akik a fémipar területén dolgoznak, tevékenységük, termékeik, szolgáltatásaik népszerűsítésével, közhírré tételével. Ebben a tevékenységbe beletartozik az, hogy az értékesíteni kívánt, gyártói eszközöket, épületeket, telephelyeket értékesíteni, hasznosítani szándékozókat segítsük ebben a törekvésükben. Ennek helye az OFI honlapján az Ipari Udvar rovat.

 

Most egy vállalkozó társunk ajánlatát közöljük, kérjük, akit érdekel a lehetőség, az közvetlenül, a tájékoztatóban feltüntetett tulajdonost keresse meg.

 

Magoss György, a mellékletben feltüntetett ipari telepet ajánlja fel raktározásra, gyártásba felhasználásra, kizárólag saját üzemeltetés feltételével. Mellékeljük a telephely létesítésére kiadott határozatot az alapterület, és a külső vizuális megjelenésének rajzát.

 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

 

Magossné Danyi Szilvia   magoss@monornet.hu
Magoss György   29/440-624

 

hatarozat.PDF

Kedves Vállalkozó Társaim!


A következő levelet kaptuk egy fémipari felületmegmunkáló társunktól, amiben vállalkozása részére munkát keres más fémipari vállalkozások részére pedig szolgáltatást ajánl fel.

Kérem azon vállalkozásokat, akiknek szüksége van a levélben bemutatott, és He-gedüs Zoltán honlapján részletezett szolgáltatásra, azok keressék bátran iparos társunkat.

 

tovább a teljes cikkre

Kedves Fémiparos Társaink!

 

Az OFI akinek bemutatkozását közöljük ezen híradásunk keretében angol, francia, német, és magyar nyelven részt vesz a 2018.III.27-30. között megrendezésre kerülő Párizsi MIDEST beszállítói szakvásáron a magyar fémipari KKV vállalkozók egy csoportjának, prospektusainak, minta darabjainak bemutatásával. 

 

A kiállításra még lehet lehetőleg angol nyelvű prospektussal jelentkezni az OFI székhelyén 2018. III. 14.-ig.

 


Dorog, 2018.03.01.

 


Üdvözlettel:

Szűcs György


 

ofi_bemutatas_angol.doc

ofi_bemutatas_francia.doc

 

ofi_bemutatas_magyar.doc

ofi_nemet_bemutatkozas.docx

 

 

 

 

Mosaic_csarnokfutes.jpg

Kedves Fémiparos Társaink!

 

Az Országos Fémipari Ipartestület 1992-ben alakult újjá az 1948. évi feloszlatása után. Azóta folytatja azt a munkáját. amit a Céhek idejében sok évszázad alatt kialakított:

  1. Szakmunkásnevelés utánpótlás biztosítás
  2. Kisárutermelés, lakossági Szolgáltatások végzése
  3. Társadalmi felelősségvállalás, helyi gazdasági térségfejlesztési, hagyományőrzési, és szociális gondoskodás
  4. Gazdaságszervező tevékenység, munka anyag, szerszámbeszerzések Termelés-Értékesítés segítése

 

Ennek fontos állomásaként megindítjuk honlapunkon az "Ipari Udvarok- Fémiparos Börze" Keres-Kínál-Adás-Vásárlás piacát.

 

25 éves évfordulónk alkalmából alapított Ipari Udvar lehetőséget kínál minden fémipari vállalkozó részére, hogy terméket, gyártókapacitását, szolgáltatását bemutatva kapcsolatba kerüljön gazdaságunkban hasonló profilban működő vállalkozásokkal, hogy részt vehessen a vállalkozó hálózatban, termelési láncban ami a fémipari azdaságnak a jövőben nagy segítségére lehet.

 

Olvassa-használja-vegyen részt ebben a hírbőrzében maga és vállalkozása hasznára.

 

Látványképünk bemutatásával megnyitjuk

Ipari Udvarunkat

 

 

 OFIlogo2_copy_pngl.png

tovább a teljes cikkre

iparos_udvar_Oldal_1_1.jpg

iparos_udvar_Oldal_2.jpg

iparos_udvar_Oldal_3.jpg

iparos_udvar_Oldal_4.jpg

iparos_udvar_Oldal_5.jpg

iparos_udvar_Oldal_6.jpg

 

Esztergakés Kft.

esztergakeslogo.png

Eszterga, megmunkáló központok árusítása

tovább a teljes cikkre

Ferropatent Zrt.

ferropatent_logo.jpg

Acéltermékek kis-és nagykereskedelme

tovább a teljes cikkre

Gransol Akadémia

gransol_akademia.png

Munkaerő Szolgáltató

tovább a teljes cikkre

UNICAM Magyarország Kft.

 

unicam_magyarorszag.png

 

Analitikai műszerek, és mikroszkópok széles választéka, és teljes körű szervizszolgáltatása

tovább a teljes cikkre

CAD-design_Oldal_1.jpg

CAD-design_Oldal_2.jpg

Hamptons Kft

hamptons_logo.jpg

Precíziós egyedi fém alkatrész gyártása

tovább a teljes cikkre

premot.jpg

Kovfem - Kovács Zoltán

Cég neve: Kovfem - Kovács Zoltán Egyéni Vállalkozó
Ügyvezető Tulajdonos neve: Kovács Zoltán
Cím: 2344 Dömsöd, Vasút út. 38.
Telefon: 20/9554-775
Fax: 24/435-496
E-mail: kovfem@vnet.hu
Honlap: www.kovfem.hu 
Főprofil: Préselés, Ponthegesztés, Alkatrész esztergálás 
Fő termékek/szolgáltatás:  
Cégbemutató anyag: cegismerteto_.pdf
Keres Kooperációs lehetőséget: Igen

 

 

Pas-Q Bt

 

pasq_logo.png

Fém, és műanyag alkatrészek megmunkálása CNC techonlógiával 

tovább a teljes cikkre

Zolvik Gyártó és Kereskedelmi Kft

 

Cég neve: Zolvik Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Ügyvezető Tulajdonos neve:  
Cím: 8372 Cserszegtomaj, Pajtika u. 49.
Telefon: 06 (83) 330 034
Fax: 06 (83) 531 031
E-mail: rendeles@zolvik.hu
Honlap: www.zolvik.hu
Főprofil: Zsírzógombok gyártása, zsírzástechnikai eszközök forgalmazása
Főbb termékek/szolgáltatás:  
Cégbemutató anyag: zolvik_kft.PDF
Keres Kooperációs lehetőséget: Igen
 
 

Nubius Hungária Kft.

nubius_ok.jpg

Mérőeszköz javítás,szerszámélezés, stb

tovább a teljes cikkre

NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.

inparklogo.png

Ipari Ingatlanok Fejlesztése

tovább a teljes cikkre

WATERSAVE

A fürdőszobák vízmentője

 

Cég neve: WATERSAVE
Ügyvezető Tulajdonos neve: Vad Sándor
Cím:  
Telefon: +36 62 222 389
Fax:  
E-mail: vad.sandor@invitel.hu
Honlap  
Főprofil: Víz újrahasznosítás
Főbb termékek/szolgáltatás:  
Cégbemutató anyag: watersave_bemutato.PDF
Keres Kooperációs lehetőséget: Igen
 

 

Géresi József Egyéni Cég

gmc_hidraulika.jpg

Hidraulikus berendezések gyártása, felújítása, javítása, forgalmazása, tanácsadás

 

tovább a teljes cikkre

Dome Facility Services Group

dome_fsg.jpg

Energetikai Szolgáltatás

tovább a teljes cikkre

Oravecz és Társa Kft

oravecz_logo.png

Sűrített levegő kompresszorok, vákuumszivattyúk, levegő előkészítők, sorozatgyártáshoz célgépek forgalmazásával, telepítésével, szervizével foglalkozik

tovább a teljes cikkre

Ferzol Kft

 

ferzol_2.jpg

 

 

Lemezmegmunkálás

 

tovább a teljes cikkre

Kedves Fémipari Társaim!

Az OFI tevékenységében egyre erősebben jelenik meg olyan tájékoztatás aminek fontos eleme a fémipari és feldolgozóipari vállalkozások termékeit és szolgáltatásaikat népszerűsíttsük a működő vállalkozások körében azzal a céllal, hogy kialakuljon a vállalkozások között az a termelői lánc, ami segíti a hazai gyors áru és szolgáltatás cserét. Reméljük ezt a tájékoztatást is sikerrel tudják vállalkozásukban használni.

 

intramark_2017.PDF

Figyelmükbe ajánljuk a Fermat-Gépek Kft. által gyártott és forgalmazott vízszintes fúró-maróművek magyar nyelvű katalógusát.

Fermat-Gépek Kft. katalógusa

 

Egészségügyi okok miatt sürgősen eladók a következő gépek és tartozékaik:

· magyar karusszel 1500mm magasság

· 16K20 eszterga vörös proletár

· horizont fúró-maró

· 1M61 orosz eszterga

· HURT német maró 030mm átm.

· szerszámköszörűk, tokmányok, stb.

· teljes műhely berendezés szerszámokkal.

 

Érdeklődni lehet: Besenyi Sándor

5100 Jászberény, Kárpát u. 45.

E-mail: sandor.besenyi466@gmail.com

Tel.: 06-30-488-6152

Tisztelt Vállalkozó Társaink!

Felhívjuk figyelmüket az Ipari Udvarok menüpontra. Ez a felület megyénként összesítve szeretné bemutatni azon fémiparosokat, akik az adott megyében termék-előállítóként, szolgáltatóként végzik munkájukat és szeretnék, ha erről a tevékenységről mind szélesebb körben értesülnének megrendelők, kereskedők vagy kooperációs partnert kereső nagyvállalkozások. Szándékunk szerint ezek az Ipari Udvarok kapcsolódni tudnának a hazai piac mellett a kormányzat által alapított üzletházakhoz és a Kárpát Régió Üzleti Hálózatához. Ennek az a feltétele, hogy vagy a már meglévő honlappal vagy az erre a célokkal elkészített gazdasági honlappal csatlakozzon hozzá az, aki részt kíván venni ebbe a gazdaságszervező konstrukcióba.

Érdeklődni a részletekről az OFI elérhetőségein lehetséges.

Tisztelt Fémiparos Társunk!

 

Az Országos Fémipari Ipartestület (OFI) Szűcs Györgyelnöksége és tagjai nevében üdvözlöm Önt. Ipartestületünk célja összefogni a gazdaság alapvető vállalkozói működését végző fémiparosokat, a magyar fémipari vállalkozások gazdasági és szervezeti segítésére. Nekünk most az a feladat jutott, hogy csodálatos fémiparos szakmánknak kaput nyissunk a gazdaságban rejlő lehetőségekre, és a társadalomban növeljük az elismertségét. Szenvedélyesen elhivatottak vagyunk a fémipar minden egyes szakágaképviseletére. Tevékenységünk a fémiparosok hagyományos jóakaratára, összefogásra támaszkodik.

Minden nagy munkához szükség van elkötelezett személyekre. Erőfeszítéseinket ezért arra összpontosítjuk, hogy a hagyományos iparos gondolkodást és munkamorált a mai kor körülményei között összefogásra serkentsük. Vállalkozói mentalitáson és szakmai munkán alapuló egyezséget ajánlunk a fémszakma minden mesterének, barátjának és támogatójának.

Cégeink számára örök feladat a versenyképességi, a növekedési, a foglalkoztatási és a szakképzési munkák magas szintű végzése.

Ismerve a sok ezer családi és mikro-, kis- és középvállalkozás gazdasági erejét, a továbbiakban szükséges, hogy mint fémiparosok rendelkezzünk személyi-, társadalmi-, termelő gazdasági- kapcsolatrendszerrel.

A kis- és középvállalkozói fémipar érdekében kifejtett minden erőfeszítés feltétele a szakma bizalma – erre, mint Országos Ipartestület kiemelten figyelünk. Továbbra is fő feladatunk: Összefogás – Együttműködés – Hálózatosodás.
Van feladatunk és programunk, van célunk. Várjuk tagjaink sorába!

- Ipartól virul a haza – ez volt a régiek jelszava –
- Összefogva erős a sokaság, volt erre a vállalkozások válasza.
Ma is korszerű feladat!

A jövőben is számítunk a szakma és a társadalom érdeklődő nyilvánosságára.
Jelszavunk és eszménk: munka –szakma – mesterség, a fémiparos becsülete, a mesterség tisztelete.

Mert fémiparosnak lenni jó!

ofi_signature_szgy.png

      Szűcs György
        OFI Elnöke