IPOSZ

EBC Budapest - testületi ülés feljegyzés

Feljegyzés

Tárgy: Európai Építőipari Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (EBC) Igazgatótanácsi ülése és rendkívüli Közgyűlése Budapesten az IPOSZ szervezésében

I.

Az IPOSZ 2016. január 1-én lépett vissza az Európai Építőipari Kis- és Középvállalkozások Szövetségébe (EBC). Ez a szövetség képviseli jelenleg Európában több mint 90%-át az európai építőipari vállalkozásoknak, mindenekelőtt a családi, mikro- és kisvállalkozásoknak. Sok országban, így Magyarországon is a közép és nagyvállalkozások létrehoztak szakmai szövetséget. Magyarországon az ÉVOSZ képviseli a nagy építőipari vállalkozásokat. A mikro- és kisvállalkozásoknak azonban Magyarországon nincs külön szakmai szövetségük, ezért az IPOSZ vállalta fel, hogy ennek a kiemelt ágazatnak, az építőiparnak a területén lehetőségei szerint felvállalja ezt a szerepet. Tagjai között ugyanis, a területi ipartestületekben nagyszámú építőipari vállalkozás tevékenykedik. A képviselet érdekében az IPOSZ tagja Magyarországon az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottságnak is.

Ez volt az alapvető oka annak, hogy méltányos körülmények között (jelenleg 500 euró az éves tagdíj) visszalépett az IPOSZ az EBC-be. Az EBC-n keresztül figyelemmel lehet kísérni az Európai Bizottság törvény- és direktívaalkotó tevékenységét, mindazokat a törekvéseket a nagyipari lobbi részéről, amelyek később hátrányosan hathatnak ki a családi, mikro- és kisvállalkozásokra Magyarországon is.

Az IPOSZ és Magyarország számára nagy diplomáciai sikernek tekinthető, hogy az EBC és így a legnagyobb spanyol, francia, olasz, svájci, belga, román tag építőipari szövetségek legfelső vezetői Budapestre jöttek és 2017. június 29-én és 30-án itt tartották meg Igazgatótanácsi ülésüket és közgyűlésüket.

Az EBC-nek a V4 országok közül tagja a lengyel és a magyar szövetség, de nincs még szlovák és cseh tagja. Az IPOSZ magára vállalta a közvetítő szerepet az EBC, valamint a szlovák és a cseh szervezet között, amelyekkel több évtizedes kapcsolata van. Ennek eredményeképpen a szlovák szervezet legfelső vezetői Budapestre utaztak erre az ülésre, mint vendégek, tárgyalásokat folytattak az EBC-vel, bemutatták saját szervezetüket és várhatóan a jövőben belépnek az EBC-be. A cseh szervezet megfigyelőként volt jelen az ülésen, az ügyben még végleges döntést nem hozott. Az IPOSZ a vállalt közvetítő szerepét végrehajtotta.

Az EBC budapesti ülését Németh Lászlónak az IPOSZ elnökének köszöntő beszéde nyitotta meg. Egyrészt köszönetet mondott a szövetségnek, hogy ellátogattak Budapestre, másrészt biztosította az IPOSZ és annak elnöksége nevében az EBC tagjait, hogy az IPOSZ a jövőben is támogatja az EBC törekvéseit, amelyeket európai szinten a családi, mikro- és kisvállalkozások érdekében tesz.

Az EBC a budapesti ülésen választotta meg hivatalosan az új főtitkárát is Eugenio Quintieri személyében, mivel az előző főtitkár egy másik szervezetnek a CECE-nek (Európai Építőgép Szövetség) lett a főtitkára. Az új főtitkár is olasz, mint az előző és ez bizonyítja az olasz szervezetek erejét az EBC-ben. Emellett erős a francia és spanyol jelenlét, a jelenlegi elnök francia, a több mint egy évtizedig tevékenykedő előző elnök pedig spanyol volt. Mindkettő jelenleg is a legnagyobb építőipari nemzeti KKV szervezet elnöke és mindkettő itt volt Budapesten.

A budapesti összejövetel egy szakasz lezárását és egy új szakasz kezdetét is jelenti az EBC életében. Így Budapesten meghatározták a mostani közgyűlésen azokat a főbb irányokat, amelyekben következő 3-4 évben kiemelten tevékenykedni szeretnének. Ezek röviden összefoglalva a következők:

a) Az európai ágazati szociális párbeszédben lévő pozíciójuk megőrzése és továbbfejlesztése.
b) Képviseletük megőrzése és kiterjesztése a Small Business Standards, az EU által támogatott szabványosítási szervezetben.
c) Az EBC és a tagok közötti belső kommunikáció felerősítése, az Igazgatótanács év végéig történő megújítása és a különböző szervezetekben való képviseletük megújítása és megerősítése.
d) A növekvő szakemberhiánnyal kapcsolatos megoldások keresése és a nők szerepének erősítése az építőiparban.
e) Az európai építőipari képzéssel kapcsolatos tevékenység, az egyre gyorsuló technológiai innovációkra való tekintettel, a kisvállalkozások alkalmazkodóképességének elősegítésére.
f) A kapcsolat megfelelő szinten tartása a nagyvállalatokat képviselő európai szövetséggel, a FIEC-kel (Magyarországon az ÉVOSZ tagja ennek a szervezetek).

A fenti irányokkal kapcsolatban a vitában és a hozzászólásokban részleteiben az alábbiak hangzottak el:

a) Az európai ágazati szociális párbeszédben lévő EBC pozíció megőrzése és továbbfejlesztése

Az EBC vezetőinek a megnyilatkozásaiból egyértelműen kiderült, hogy ugyan van vita az EBC-n belül, hogy az EU milyen szinten ismeri el a szervezetet partnernek a nagyipari FIEC európai szervezet mellett, mára már világossá vált, hogy a brüsszeli hivatalok mindig megszólítják az EBC-t ha mikro- és kisvállalkozásokról van szó, így Brüsszel gyakorlatilag elismerte az EBC-t. Az EBC sikerrel bemutatkozott az Európai Parlamentben is. Természetesen folytatni kell a lobbi harcot a jövőben azért, hogy ismerjék el az EBC-t az európai társadalmi párbeszédben azon a szinten, amilyen erőt a családi, mikro- és kisvállalkozások az európai gazdaságban valóban jelentenek. Olyan területeken kellene előrelépni, hogy biztosítsanak direkt hozzáférést a kicsiknek a közbeszerzések kiírásánál.

b) Képviselet megőrzése és kiterjesztése a Small Business Standards, az EU által támogatott szabványosítási szervezetben

Az SBS az UEAPME mellett működő szabványosítási testület, amely jelentős szerepet játszott a múltban is abban, hogy a kisvállalkozások hallatni tudják a hangjukat a szabványosítási eljárásokban. A szabványosítás maga több száz bizottságon keresztül folyik és a legfontosabbakban a mikro- és kisvállalkozások képviselőinek is ott kellene ülnie. Ennek azonban egyrészt anyagi korlátai vannak, másrészt nehéz nyelveket beszélni tudó szakembereket találni. Az SBS-t az EU a korábbi években anyagilag támogatta, az EBC pedig, amely az UEAPME-nak is tagja, egy fontos koordinátor mérnökkel képviseltette magát az SBS-ben. Ennek a személynek is meg kell találni az utódját a következő hónapokban, mert már nem tudja a továbbiakban ellátni a feladatát a jövőben. A szabványosítás figyelemmel kísérése 2018-2021 között is kiemelten fontos terület az EBC számára is. A direktívák ugyanis sokszor komplikálják a kisvállalkozások életét. A politikusok nem értik, hogy a kicsik nem tudják ezeket betartani, nem tudják a drága eszközöket megvásárolni és mindenért vállalni a kockázatot és betartani minden előírást. Minden országban vannak ezzel kapcsolatban nehézségek, a politikusok könnyen alkotnak törvényeket és azokat harcos módon be is akarják tartatni. Az EBC elnöke ezen a területen a lépésről lépésre haladás elvét tartaná fontosnak és nagyobb súlyt kell helyezni a problémák megelőzésére minden szakmai területen. A számítások szerint egy euró beruházás a megelőzéskor 10 euró megtakarítást jelent később.

Az SBS-ben is újjáalakul az Igazgatótanács az év végéig, minél több támogatót kell találni ehhez a projekthez. Az EBC-nek jó a híre Európában, így remény van arra, hogy támogatókat talál.

A műszaki normák betartása nagyon nehéz és minden kormányváltásnál tartózkodni kellene a szabványok megváltoztatásától is az építőiparban. A műszaki paraméterekre a kicsik bevonásával nagyon oda kell figyelni. A digitális informatikai rendszereket csak fokozatosan lehet bevezetni az építőiparban (például az épületinformáció-modellezés (BIM) bevezetése).

c) Az EBC és a tagok közötti belső kommunikáció felerősítése, az Igazgatótanács év végéig történő megújítása és a különböző szervezetekben való képviseletük megújítása és megerősítése

Az EBC vezetősége fontosnak tartja az egyes tagszervezetek és az EBC közötti kommunikáció javítását, valamint az EBC kifelé történő kommunikációjának kiszélesítését is. Ezért a mostani ülésen bemutattak egy új munkatársat, Alessandra Flora személyében, aki a jövőben a kommunikációs munkatársa lesz az EBC-nek.

d) A növekvő szakemberhiánnyal kapcsolatos megoldások keresése és a nők szerepének erősítése az építőiparban

Az építőipar kétségtelenül egyik legnagyobb kihívása a képzett munkaerő és lassan bármilyen munkaerő hiánya. Ez egyre inkább felveti külföldi munkavállalók kérdését. Egy olyan kettősség jött létre, hogy a keleti országokból jönnek munkások és azok versenyképesek, de kétségtelen, hogy otthon hiányoznak. Ha nem lennének ott a gazdag országokban, jelenleg nem helyettesítené őket senki. Ha destabilizálódik a szociális és egészségügyi helyzet a gazdag országokban is, a jövendő generációkra nehéz sors vár. Ezért tovább kell foglalkoztatni a vendégmunkásokat, nincs más alternatíva, de méltó körülmények között. Franciaországban kaotikus körülmények között élnek a vendégmunkások, hol van munkájuk, hol nincs. És vannak vendégmunkásokra szakosodott cégek, amelyek rettenetes körülmények között dolgoztatják az embereket. Ezért az EBC támogatná az európai szakmai azonosító igazolvány bevezetését, amellyel mindenkinek rendelkeznie kellene, aki munkát akar vállalni saját országán kívül a szakmájában. Ráadásul olyan igazolványra lenne szükség, amelyet mind a hatóság, mind a rendőrség bárhol az országban okostelefonon keresztül azonnal ellenőrizni tud. Spanyolországban például már mindenkinek van ilyen azonosítója és csak ezzel mehet dolgozni. Angliában is van már ilyen minden munkásnál. Ezek azonban nem rendelkeznek még olyan informatikai háttérrel, hogy bármikor, bárhol be lehetne ellenőrizni az igazolvány valódiságát. A nagyvállalatok európai szövetsége a FIEC támogatja egy ilyen bevezetését, de nagyon sok szervezet nem.

A következő három évnek fontos feladata lesz az is, hogy az európai ilyen irányú projektekkel összhangban vizsgálják a nők szerepének a szélesítését az építőipar különböző területein.

e) Az európai építőipari képzéssel kapcsolatos tevékenység, az egyre gyorsuló technológiai innovációkra való tekintettel, a kisvállalkozások alkalmazkodóképességének elősegítésére

Az összejövetelen egyértelműnek tekintették, hogy az egyre gyorsuló technológiai változások, a 4.0 digitális gazdaság visszafordíthatatlan változásokat jelent a családi, mikro- és kisvállalkozások felé is. Ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a képzések és az információk szélesebb körben eljussanak hozzájuk. 2050-re számolnak azzal, hogy komolyabban beindul a végleges elszakadás a kőolajtól és ez nagy kihívás lesz mind a vállalkozások, mind a társadalmak számára. Az energiahatékonyság kérdésköre át fogja hatni az egész építőipart, ezeket a törekvéseket össze kell hangolni az egyes államok adóztatási kedvezményeivel. A nagyipar jelenleg a kisebb vállalkozásokra akarja áttolni a jogi felelősséget az energiahatékonysági rendeletek betartásáért és azt akarja, hogy a kisvállalkozások álljanak kapcsolatban a megrendelőkkel. Ez jelentős többletmunkát és költséget jelent a kicsik számára.

f) A kapcsolat megfelelő szinten tartása a nagyvállalatokat képviselő európai szövetséggel, a FIEC-kel (Magyarországon az ÉVOSZ tagja ennek a szervezetek)

Az ülésen külön napirendi pontként tárgyalták a nagyvállalatokat tömörítő európai szövetséggel a FIEC-kel való kapcsolatot. Az EBC eddig is jó kapcsolatra törekedett a FIEC-kel és mindeddig úgy volt, hogy egy közös projektet is végrehajtanak az Európai Építőipari Szakszervezettel együtt. Az utolsó pillanatban azonban a FIEC ezt az együttműködést visszamondta. Több hozzászólás szkeptikusan nyilatkozott a FIEC-kel kapcsolatos jövőt illetően, véleményük szerint francia belső ellentétről van szó, mert a FIEC elnöke is francia. A jelenlegi személyi érdekek elnyomják az általános érdekeket, néhány nagy európai vállalkozás még jobban ki akarja zsákmányolni a kicsiket.

Az EBC vezetése egyértelműen hitet tett amellett, hogy nyitva van az ajtó a FIEC-kel való együttműködésre és a tárgyalásokat tovább fogják folytatni. Ugyanakkor az is érzékelhető volt, hogy az EBC Igazgatótanács spanyol és olasz tagjainál csökkent az optimizmus a FIEC-kel való együttműködéssel kapcsolatban. Inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy a kisvállalkozások közvetlen lehetőségeit kell erősíteni az állami megrendeléseknél és beruházásoknál.

Az ülés végén a francia elnök külön köszönetet mondott az IPOSZ vezetésének a sikeres lebonyolításért és a gondoskodó vendéglátásért. A budapesti rendezvénnyel meg voltak elégedve, a tagok nagy része egyébként hétvégére is Budapesten maradt.

Az IPOSZ vezetése részéről a rendezvényeken részt vett Németh László elnök, Tornyi László alelnök, Solti Gábor igazgató és Bugár Dániel tanácsos.

Az EBC a következő fontos rendezvényét, 28. Éves Konferenciáját szeptember 29-én Zágrábban tartják. A konferencia középpontjában a munkahelyi biztonság és egészség fog állni. Számítanak az IPOSZ képviseletére is.

II.

• Kétoldalú tárgyalás zajlott le a szlovák és a magyar szervezetek vezetői között. Egyrészt röviden áttekintették szervezeteik helyzetét, a szlovákok beszámoltak a kisvállalkozásokat érintő új adókedvezményekről a szlovák kormány részéről és megígérték, hogy ennek rövid leírását megküldik. Megállapodott a két fél abban is, hogy fontosnak tekinti és folytatja együttműködését a szlovák-magyar gazdasági vegyes bizottság szervezeteinket érintő programpontjainak megvalósítása érdekében. Amennyiben az IPOSZ által benyújtott V4 projekt elfogadásra kerül, úgy ennek keretében is folytatódnak legfelsőbb szinten a szlovák-magyar tárgyalások.

• A találkozót követően telefonon megkeresett Dr. Varga Tibor, aki a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdasági ügyekkel megbízott diplomatája Pozsonyban. Tájékoztattam az előző, sikeresen lezárult V4 projektről és az ebben történt szlovák-magyar együttműködésről. Ő van megbízva, hogy a Szlovák-Magyar Gazdasági Vegyesbizottság ügyeit segítse elő Pozsonyban. Ismerte a mi szlovák partnerünk vezetőit is, már találkozott velük. Közölte, hogy október legvégén, várhatóan 30-31-én lesz Pozsonyban a Szlovák-Magyar Gazdasági Vegyesbizottság következő ülése, amelyet egy nagy ívű rendezvénynek készítenek elő. 500 magyar és 500 szlovák vállalkozás részvételére számítanak a gazdasági kapcsolatok felvétele céljából. Szlovák részről már most túljelentkezés van. Küldi a meghívókat az IPOSZ számára, azzal a kéréssel, hogy népszerűsítsük tagjaink között ezt az együttműködési lehetőséget. A megnyitón jelen lesz a szlovák miniszterelnök és a dolgok mai állása szerint Orbán Viktor miniszterelnök is. Nagyon támogatná, ha a rendezvényhez kapcsolódóan egy IPOSZ - SŽZ közötti elnöki szintű találkozóra is sor kerülne. Tájékoztattam az EBC és az UEAPME jelentőségéről és támogatását kértem, főleg a magas UEAPME tagdíjjal kapcsolatos pályázatok kiírásával összefüggésben. Az összes korábbi támogatási forrást ismerte ebben az ügyben, megígérte, hogy utána néz a jelenlegi helyzetnek.

Javaslom, hogy ezen az átfogó Pozsonyi vegyesbizottsági ülésen az IPOSZ elnöki szinten vegyen részt.

• Az EBC üléséhez kapcsolódóan külön megbeszélést folytattam le a legnagyobb olasz építőipari szövetség, az ANAEPA elnökével Arnaldo Redaellivel. Ez az építőipari szövetség a Confartigiano tagja, amellyel az IPOSZ-nak évtizedek óta együttműködési kapcsolata van, különösen a bergamoi szervezettel. Redaelli elnök évtizedes jó barátja a bergamoi elnök Carrara úrnak, aki járt Magyarországon is. Tájékoztattam az ANAEPA elnökét a bergamoi együttműködésünkről és a bergamoi építőipari konzorciummal való együttműködésünkről. Teljesen nyitott volt arra, hogy az IPOSZ és az ANAEPA között az építőipar területén kétoldalú kapcsolatok alakuljanak ki. Megígérte, hogy elküldi a szövetség elérhetőségeit és azt is, hogy kivel vegyük fel a kapcsolatot.

• Az EBC-nek van egy román tagja is, az UNPR. Kétoldalú beszélgetést folytattam a román képviselővel Constantin Jurca-val, aki nagyváradi magyar és jól beszél magyarul. Kiderült, hogy az UNPR az egy nagy országos román munkaadói szövetség és ennek az építőipari leágazása tag az EBC-ben. Ő is nyitott volt arra, hogy a kétoldalú kapcsolatokat felvegyük (a mi eddigi román partnerünk a CNIPMMR volt, amely az UEAPME-nak is tagja és amely képviseltette magát az IPOSZ 25 éves évfordulós ünnepségén Budapesten). Az UNPR vezetői jól ismerik a másik román szervezetet és jó kapcsolatban vannak. Az UNPR kifejezetten egy munkaadói érdekeket megjelenítő országos szövetség, nem kötelező tagsággal, ilyen nálunk nincs, az NGTT kilenc munkaadói szervezete egyben jeleníti meg az szakmaiságot és a munkaadói minőséget.

2017. július 7.
Solti Gábor
igazgató